перейти на сайт>>

Оборотні кошти підприємства, їх організація на підприємстві

ID роботи: 2682
Тип роботи:
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

Вступ
1. Загальна характеристика підприємства
2. Оборотні кошти, значення, принцип організації
3. Оцінка складу і динаміка оборотних коштів підприємства
4. Аналіз оборотності оборотних коштів та вплив оборотності на фінансовий результат діяльності підприємства
5. Розрахунок показників використання оборотних коштів
Висновки за результатами проведених розрахунків та розробка шляхів підвищення ефективності використання оборотних коштів
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Оборотні кошти підприємств покликані забезпечувати безперервний їх рух на всіх стадіях кругообігу з тим, щоб задовольняти потреби виробництва в грошових і матеріальних ресурсах, забезпечувати своєчасність і повноту розрахунків, підвищувати ефективність використовування оборотних коштів.

Всі джерела фінансування оборотних коштів підрозділяються на власні, позикові і привернуті. Власні засоби грають головну роль в організації кругообігу фундацій, оскільки підприємства, що працюють на основі комерційного розрахунку, повинні володіти певною майновою і оперативною самостійністю з тим, щоб вести справу рентабельно і нести відповідальність за ухвалювані рішення.

Формування оборотних коштів відбувається у момент організації підприємства, коли створюється його статутна фундація. Джерелом формування в цьому випадку" служать інвестиційні засоби засновників підприємства. В процесі роботи джерелом поповнення оборотних коштів є отриманий прибуток, а також прирівняні до власних засобів так звані стійкі пасиви. Це засоби, які не належать підприємству, але постійно знаходяться в його обороті.

Такі засоби служать джерелом формування оборотних коштів в сумі їх мінімального залишку. До них відносяться: мінімальна перехідна з місяця в місяць заборгованість по оплаті праці працівникам підприємства, резерви на покриття майбутніх витрат, мінімальна перехідна заборгованість перед бюджетом і позабюджетними фондами, засоби кредиторів, отримані як передоплата за продукцію (товари, послуги), засоби покупців по заставах за поворотну тару, перехідні залишки фундації споживання і ін.

Для скорочення загальної потреби господарства в оборотних коштах, а також стимулювання їх ефективного використання доцільно залучення позикових засобів.

Позикові засоби є в основному короткостроковими кредитами банку, за допомогою яких задовольняються тимчасові додаткові потреби в оборотних коштах. Основними напрямами залучення кредитів для формування оборотних коштів є:

- кредитування сезонних запасів сировини, матеріалів і витрат, пов'язаних з сезонним процесом виробництва;

- тимчасове заповнення недоліку власних оборотних коштів

Таким чином, можна зробити наступні висновки:

1. Для нормального функціонування кожного підприємства необхідні грошові кошти, які використовуються підприємством для придбання оборотних фондів.

2. Оборотні фонди, тобто матеріальні ресурси на відміну від основних фондів використовуються в одному виробничому циклі, і вартість їх переноситься на продукт відразу і повністю.

3. Раціональне і економне використання оборотних фондів - першочергова задача підприємств, оскільки матеріальні витрати складають 3/4 собівартості промислової продукції. Зниження матеріаломісткості виробу (витрата матеріальних ресурсів в натуральному і вартісному виразі на одиницю продукції) досягається різними шляхами, серед яких головними є упровадження нової техніки, технології, вдосконалення організації виробництва і праці.

4. Основна межа сучасного перехідного періоду - брак у підприємств оборотних коштів. Прискорення оборотності оборотних коштів, яке вимірюється коефіцієнтом оборотності і тривалістю одного обороту в днях, досягається різними заходами на стадіях створення виробничих запасів, незавершеного виробництва і на стадії обігу.

Оборотні кошти є однією з складових частин майна підприємства. Стан і ефективність їх використання - одна з головних умов успішної діяльності підприємства. Розвиток ринкових відносин визначає нові умови їх організації. Висока інфляція, неплатежі і інші кризові явища вимушують підприємства змінювати свою політику по відношенню до оборотних коштів, шукати нові джерела поповнення, вивчати проблему ефективності їх використовування.

Значні резерви підвищення ефективності і використовування оборотних коштів знаходяться безпосередньо в самому підприємстві. У сфері виробництва це відноситься, перш за все, до виробничих запасів.

Основні шляхи скорочення виробничих запасів зводяться до їх раціонального використання; ліквідації наднормативних запасів матеріалів; вдосконаленню нормування; поліпшенню організації постачання, у тому числі шляхом встановлення чітких договірних умов поставок і забезпечення їх виконання; оптимального вибору постачальників; налагодженої роботи транспорту. Важлива роль належить поліпшенню організації складського господарства.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується системою економічних показників, перш за все оборотністю оборотних коштів.

Прискорення оборотності оборотних коштів залежить від часу знаходження їх на різних стадіях кругообігу, скорочення його тривалості. Воно досягається зростанням випуску і реалізації продукції, більш повним і раціональним використанням матеріальних ресурсів, скороченням часу технологічного циклу. На оборотність впливає використання новітніх досягнень науково - технічного прогресу

Ефективність використання оборотних коштів залежить від багатьох чинників, які можна розділити на зовнішні, що роблять вплив незалежно від інтересів підприємства, і внутрішні, на які підприємство може і повинне активно впливати. До зовнішніх чинників можна віднести такі, як загальноекономічна ситуація, податкове законодавство, умови отримання кредитів і процентні ставки по них, можливість цільового фінансування, участь в програмах, що фінансуються з бюджету. Ці і інші чинники визначають рамки, в яких підприємство може маніпулювати внутрішніми чинниками раціонального руху Оборотних коштів.

Скорочення часу перебування оборотних коштів в незавершеному виробництві досягається: шляхом вдосконалення організації виробництва; поліпшенням вживаної техніки і технології; вдосконалення використовування основних фундацій (перш за все їх активної частини); економії по всіх статтях оборотних коштів; вдосконалення організації виробництва і праці.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: