перейти на сайт>>

РОБОЧА СИЛА НА РИНКУ ПРАЦІ: ФАКТОРИ ПРОПОЗИЦІЇ

ID роботи: 6070
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти функціонування ринку праці

1.1. Попит та пропозиція на ринку праці

1.2. Пропозиція праці: поняття і структура

1.3. Індивідуальна крива пропозиції праці

Розділ ІІ. Аналіз пропозиції робоочї сили на ринку праці України

2.1. Стан національного ринку праці та різна вартість робочої сили

2.2. Аналіз пропозиції робочої сили та економічної активності населення

2.3. Аналіз поточної пропозиції праці

Розділ ІІІ. Напрямки державного регулювання пропозиції робочої сили в Україні

Висновок

Список літературиВисновок:

Створення ефективного ринку праці, його оптимізація на засадах сучасної та конкурентоздатної національної економіки постають умовами забезпечення сталого розвитку економіки України, покращення рівня життя. В економіці України відбулося чимало змін: роздержавлення власності, лібералізація цінової політики та зовнішньоекономічної діяльності, економічний спад і нинішнє поступове зростання валового національного продукту.

Пропозиція робочої сили характеризує спроможність працездатного населення  до участі у  виробництві матеріальних і нематеріальних благ та послуг, виробничих відносин відповідно до суспільних потреб; вона відображає результат взаємодії таких якісних характеристик робочої сили як стан її здоров’я, досягнутий професійно-кваліфікаційний рівень, мобільність, адаптаційний потенціал та  конкурентоспроможність.

Це  основа  залучення  працівників до суспільного виробництва і зростання його продуктивності праці, можливості реалізації розумових і фізичних здібностей та навичок при виконанні конкретного виду діяльності. Вона є похідною від рівня економічного розвитку країни, розвиненості ринкових структур,  взаємодії основних господарюючих суб’єктів щодо реалізації своїх інтересів. Пропозиція характеризує участь населення у робочій силі і є трудоресурсною основою розвитку зайнятості населення.

Якість пропозиції робочої сили часто не відповідає сучасним вимогам щодо її професійно-освітньої підготовки, трудової та виконавчої дисципліни, мобільності та економічної активності в цілому. Наслідком незбалансованості пропозиції робочої сили із попитом на неї є високий рівень безробіття, зокрема прихованого та часткового, та велика частка безробітних, які не мають роботи понад 1 рік.

Водночас нераціональною є галузева структура зайнятості. Йдеться передусім про надмірну питому вагу зайнятих у сільському господарстві та самозайнятих.

Пропозиція  робочої сили визначається, у першу чергу, факторами демографічними – рівнем народжуваності, темпами росту чисельності працездатного населення, його статево-віковою структурою. Серйозний вплив зробила і продовжує робити імміграція й еміграція.

Проведений аналіз стану пропозиції на ринку праці засвідчив, що ситуація розбалансована і потребує удосконалення державного механізму та важелів його регулювання за рахунок розширення заходів активної політики зайнятості, посилення ролі прогнозування ситуації на ринку праці.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: