перейти на сайт>>

Образ жіночності в масовій свідомості населення сучасної України + презентація

ID роботи: 5286
Тип роботи:
Об'єм: 94 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ЖІНОЧНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНий феномен: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ

1.1.Визначення поняття та образу жіночності в різні історичны періоди

1.2.  Жіночність як етичне та соціально-культурне поняття

1.3. Передумови формування та еволюція статусу жінки в українському соціально-культурному просторі

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗУ ЖІНОЧНОСТІ В МАСОВІЙ СВІДОМОСТІ НАСЕЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

2.1. Характеристика факторів, що впливають на формування образу жіночності в сучасному суспільстві

2.2. Образ жінки в сучасному медіа-просторі

2.3. Характеристика уявлень про жіночність у масовій свідомості сучасного суспільства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИВисновок:

Проаналізувавши історію конструювання образу жінки, можна припустити, що відбулася революція, в якій велике значення відіграло поділ статей, репрезентації жінок і зміна традиційних жіночих ролей. В наші дні спостерігається активна трансформація ролі, соціального статусу жінок в основних сферах постіндустріального суспільства: сферах культури, політики, економіки, сім'ї.

Незважаючи на відділення та обмеження, жінки знайшли в собі сили подолати всі чоловічі теорії, при цьому залишитися для них загадкою і внести ясність у своє існування, пристосуватися до всіляких змін і при цьому показати себе значущими фігурами в суспільстві.

З введенням категорії гендера опозиція чоловічого й жіночого перестає сприйматися як якась біологічна заданість, акцент переноситься на розкриття внутрішніх механізмів формування суспільства і культури.

Сучасна гендерна теорія не намагається заперечити існування тих чи інших біологічних, соціальних, психологічних відмінностей між конкретними жінками і чоловіками. Вона просто стверджує, що сам по собі факт відмінностей не такий важливий, як важлива їх соціокультурна оцінка та інтерпретація, а також побудова владної системи на основі цих відмінностей.

Жiночнiсть – сукупнiсть морально-психологiчних якостей особистостi; витонченiсть, нiжнiсть. Вона виявляється: у чутливостi i лагiдностi спiлкування; у глибинi переживань; у здатностi спiвпереживати; у специфiчнiй жiночiй привабливостi; вносить теплоту i людянiсть у людськi взаємини.

У наш час ідеальна модель жіночності передбачає гармонійне поєднання інтересів, пов'язаних з роботою і сім'єю, а також якостей, необхідних для досягнення високого соціального і професійного статусу (енергійність, діловитість цілеспрямованість та ін.).

Образ жінки в історії та народному світогляді ґрунтується на ієрархічному протиставленні чоловічого та жіночого начал. Попри переважання в українській свідомості патріархального канону у відносинах між чоловіком і жінкою, ще з середніх віків правосуб'єктність жінки була закріплена законодавчо: вона мала право обстоювати свою безпеку, гідність та майнові права в суді.

Еволюція статусу зумовила природну зміну гендерної ролі жінки в сучасному, зокрема українському, суспільстві: вона часто перебирає на себе обов'язки глави сім'ї, збільшує свій публічний статус, домінує в ряді гуманітарних галузей суспільства – освіті, медицині, культурі тощо. Українська традиція забезпечила те, що набуття нового статусу не вимагає від українки змагання за нього та спеціальних публічних дискусій, як це прийнято в західному суспільстві.

Сучасні уявлення про жіночність виявляють широкий спектр різних варіантів, які відображають думки людей різних соціальних, національних, вікових і статевих груп. Неоднозначні також і реальні її прояви, а порушення гармонії ділових і суто жіночих якостей, як правило, відбувається за рахунок маскулінізації жінок. Проте останнім часом жінці часто не вистачає саме жіночності в її традиційному розумінні (м'якості, ніжності, терпимості та ін), що характеризує її як дружину і матір.

Дослідження показали, що в образі справжньої жінки домінуючими є ролі жінки-матері, жінки-господині дому, жінки - красуні. Моральний зміст цих життєвих обов'язків - прояв турботи, уваги, допомоги іншим членам сім'ї - поки ще ними не усвідомлюється, і без спеціального виховання, може бути, і не буде усвідомлений в подальшому.

Отже. не існує загальної концепції, яка б розглядала генезис та фактори формування образу жіночності.

Сучасна представниця українського суспільства наділена характеристиками як фемінного, так і маскулінного зразка. Самодостатність стає ключовою рисою сучасних жінок.

Слід зазначити, що сьогодні в суспільстві відбулися позитивні зрушення на шляху до досягнення гендерної рівності: в журналістських матеріалах, опублікованих на сторінках сучасної переодики, надається більше ваги образу ділової жінки-політика з акцентуванням на її досягненнях в суспільній чи політичній сфері. Але досі серйозною проблемою залишається гендерна нерівність щодо жінок, передусім, в низці рекламних оголошень на сторінках преси – змалювання жінки через призму стереотипів Берегині, Барбі, Жертви.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: