перейти на сайт>>

Об’єднання підприємств: особливості функціонування та розвитку

ID роботи: 8525
Тип роботи:
Об'єм: 54 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Об’єднання підприємств як суб’єкти господарювання: поняття, мета створення та тенденції розвитку

1.1. Поняття, мета створення та ознаки об’єднань підприємств

1.2. Форми об’єднання підприємств. Передумови їх формування та функціонування

1.3. Характеристика форм об’єднань підприємств і організацій: вітчизняний та зарубіжний досвід

1.4. Тенденції розвитку об’єднань підприємств в аграрному секторі України

Висновок до розділу 1

2. Фінансово-економічна характеристика  діяльності підприємства

2.1 Техніко-економічна характеристика

2.2. Аналіз тенденцій зміни структури і джерел  утворення майна ПАТ «Насiннєве»

2.3. Аналіз основних фінансових коефіцієнтів, що характеризують ефективність діяльності ПАТ «Насiннєве» у 2012-2014 рр.

2.4. Аналіз показників рентабельності ПАТ «Насіннєве»

Висновок до розділу 2

Розділ 3. Пропозиції щодо розвитку ПАТ «Насiннєве»

3.1. Шляхи покращення фінансового стану підприємства

3.2. Фінансове прогнозування за даними проектованих фінансових звітів

Висновок до розділу 3

Висновок

Використана література

ДодаткиВисновок:

Порядок утворення та діяльності груп підприємств в Україні регулюється положеннями Господарського кодексу України [2], в якому об’єднання підприємств визнається як господарська організація, що утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

Згідно з Господарським кодексом виділяють такі основні форми об’єднань підприємств (ст. 120): асоціації, корпорації, консорціуми, концерни. В українському законодавстві передбачається можливість утворення й інших групових форм, наприклад, таких як картель, синдикат, трест, холдинг, фінансово-промислова група та ін.

Господарські об’єднання мають змогу більш ефективно розв’язувати виробничі завдання, що постають перед окремими підприємствами. Вони дозволяють розширювати можливості їхньої господарської діяльності, більш раціонально використовувати наявні ресурси за рахунок їх об’єднання, удосконалення організації спільної діяльності для вирішення конкретних завдань у виробничій сфері, у здійсненні соціальних та інших заходів.

Об’єктом дослідження є публічне акціонерне товариство «Насіннєве», основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур та  виробництво м’яса, молока.

 Динаміка основних показників діяльності підприємства виявляє як позитивні тенденції збільшення чистого доходу у 2014 році, виробітку працюючих, так і негативні – наявність збитку в аналізуємих роках, зростання собівартості і повних витрат, негативне значення рентабельності  і значні витрати на 1 грн. чистого доходу.

Аналіз структури балансу і його ліквідності показав, що найбільш ліквідних активів недостатньо для погашення термінових зобов’язань, короткострокових активів не вистачає для покриття короткострокових зобов’язань, що дозволяє характеризувати структуру балансу як нестійку.

За результатами аналізу з метою покращення фінансового стану ПАТ «Насіннєве» рекомендовано: зменшення поточних зобов’язань; зменшення поточних боргів в структурі джерел фінансування необоротних активів; збільшення довгострокових джерел фінансування; збільшення нерозподіленого прибутку; збільшення власних коштів в обороті; реструктуризація дебіторської заборгованості; збільшення чистого прибутку та зменшення частки його споживання; збільшення власних коштів в обороті підприємства.

З метою покращення фінансового стану ПАТ «Насіннєве» та технічного оновлення  підприємства пропонується впровадити в виробництво новий напрямок діяльності – виробництво соняшникової олії. Загальна сума капіталовкладень по впровадженню цього напрямку діяльності становить 1752734,5 грн. При цьому річний обсяг виробництва становитиме 1420,4 тонн готової продукції, для фінансування проекту підприємство може взяти кредит в на 1 років під 22%, основну суму якого буде погашати рівними частинами.

Як показують теоретичні дослідження й дані практики, об’єктивна необхідність врахування дійсного фінансового стану при прийнятті перспективних управлінських рішень дозволяє досягти забезпечення сумісності стратегії з можливостями підприємства, оптимального співвідношення ресурсів, виявлення ступеня ризику. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: