перейти на сайт>>

Обіг пластикових карток в Україні

ID роботи: 2994
Тип роботи:
Об'єм: 127 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти обігу пластикових карток в сучасних умовах
1.1. Роль та значення обігу пластикових карток в народному господарстві. Види пластикових карток
1.2. Історія розвитку ринку послуг з використанням пластових карток та його сучасний стан
1.3. Поняття та правові засади обігу пластикових карток
Розділ 2. Аналіз операцій комерційних банків із пластиковими картками на прикладі КБ „Східно промисловий банк”
2.1 Організаційно-економічна характеристика КБ „Східно промисловий банк”
2.2. Аналіз фінансових показників діяльності банку
2.2 Емісія та технічне забезпечення операцій з платіжними картками
2.3. Операції КБ „Східно-промисловий банк” із пластиковими картками та його місце на ринку пластикових карток
Розділ 3. Рекомендації по підвищенню ефективності операцій із пластиковими картками у системі КБ „Східно-промисловий банк”
3.1. Пропозиції щодо підвищення ефективності операцій із пластиковими картками у КБ „Східно-промисловий банк” на прикладі зарплатного проекту ВАТ „ЦГЗК"
3.2. Вдосконалення розрахунку доходів і витрат банку внаслідок впровадження Національної системи масових електронних платежів
3.3. Основні принципи, на яких повинна базуватися система по обслуговуванню пластикових карток
Висновки
Використана література
ДодаткиВисновок:

Банківські пластикові картки є дуже зручним та перспективним видом банківських послуг, що має великий інтерес насамперед для країн колишнього СРСР та країн східної Європи. Пластикові картки за допомогою міжнародних платіжних систем та розрахункових банків надають можливість користуватись банківським рахунком у будь-якому куточку земної кулі. Картки водночас зберігають кошти володаря від крадіжки, тощо та надають змогу вільно використовувати всі накопичені кошти, а також кредит банку. (Картки дають змогу заощаджувати кошти, час та зусилля конвертації з однієї валюти в іншу.
У розвинутих країнах світу банківські платіжні картки та розрахунки з ними розглядаються як єдина реальна альтернатива готівки.
Пластикові картки є пріоритетним видом банківських послуг українських банків, що активно працюють з клієнтами та ведуть широку діяльність на міжнародному міжбанківському ринку.
Виходячи з вищевикладеного, можна дати узагальнене визначення картки кредитної та дебетової схеми розрахунків: кредитна картка - це засіб здійснення безготівкових розрахунків що дозволяє власнику отримувати кредит у межах встановленого банком-емітентом картки ліміту при купівлі товарів, послуг отриманні готівкових авансів. Дебетова картка - інструмент управління рахунком в банку для здійснення безготівкових розрахунків при купівлі товарів, послуг та отриманні готівкових авансів 63,68.
Операції з банківськими платіжними картками є досить новим напрямком банківського бізнесу, який, з одного боку, розширює спектр послуг банку, задовольняючи тим самим зростаючі потреби клієнтів, з іншого боку – є потужним джерелом ресурсів як в іноземній, так і в національній валютах. Швидке поширення банківських карток є свідченням того, що ця форма розрахунків вигідна основним учасникам системи. Український картковий ринок дуже динамічний: змінюються лідери, з’являються нові продукти і технології, незмінним залишається лише одне – він швидко розширюється за рахунок нових держателів карток, емітентів і точок обслуговування. Для багатьох комерційних банків пластикові картки стали новим напрямом бізнесу, ефективним фінансовим інструментом. В даній дипломній роботі ми розглянули основні питання використання пластикових карток в сучасній економічній системі, навели приклади їх практичного застосування, вивчили питання діяльності банків України на ринку платіжних карток, визначили основні теоретичні аспекти даної теми, провели пошук проблем, що виникають в процесі здійснення операцій з платіжними картками, зробили комплексний аналіз карткової діяльності банківських установ України. Ми з’ясували, що:
1. Пластикова банківська карта – це персоніфікований платіжний інструмент, який дає користувачу картки можливість безготівкової оплати товарів і/або послуг, а також отримання готівкових коштів у відділеннях (філіях) банку і банківських автоматах (банкоматах).
2. Прийом карток для оплати і видача готівки по ній здійснюється на підприємствах торгівлі/сервісу і в банках, що входять до платіжної системи, яка обслуговує картки.
3. Існує багато видів карток, що випускаються для різних верств населення з різними статками і потребами.
4. В 1996 році виникла Національна система масових електронних платежів, коли Національний банк України затвердив концепцію системи електронних розрахунків за товари і послуги в Україні.
5. КБ „Східно-промисловий банк” активно розвиває діяльність, спрямовану в сфері карткового бізнесу, КБ „Східно-промисловий банк” представляє широкий вибір пластикових карток для різних верств населення.
6. Основними напрямами діяльності в картковому бізнесі є карткові проекти та мережа їх обслуговування – еквайрингова діяльність та банкоматна.
7. Раніше на українському ринку пластиковим карткам надавали перевагу здебільшого люди, які часто виїжджали за кордон. Нині наявність у особи пластикової картки вже є досить звичним: за допомогою карток отримують заробітну платню, оплачують поточні представницькі витрати підприємств, розраховуються за відрядження, придбані товари та послуги.
8. Основну частку в кількості емітованих карток КБ „Східно-промисловий банк” займають так звані “зарплатні” пластикові картки.
9. Банк КБ „Східно-промисловий банк” активно веде еквайрингову діяльність: тільки в 2007 році було укладено угоди з більш ніж 700 організаціями торгівлі, сервісу, обслуговування на прийом до оплати пластикових карток. Сучасний стан карткового бізнесу в Україні значно відрізняється від західного. Це пояснюється тим, що значно переважають дебетові картки, в основному “зарплатні”, а також низькою активністю карток – 90% кардхолдерів використовують їх як засіб зняття готівки в банкоматах, рідко – як засіб розрахунку в торгово-сервісній мережі.
10. Розвивається банкоматний бізнес, впроваджуються нові послуги для користувачів платіжних карток.
11. Банки України почали свою роботу на картковому ринку у 1994 році і на сьогодні мають істотні досягнення в цьому напрямку їх діяльності. Відповідно до їх рекомендацій, створена неабияка нормативна база, яка майже щороку набуває істотних змін в напрямку самовдосконалення.
12. В останні кілька років значно зріс інтерес до пластикових карток, і кожен банк, який хоче не тільки отримувати прибутки, але й вистояти у конкурентній боротьбі і в майбутньому вже зараз повинен застосовувати найновіші прогресивні технології.
13. Більшість українських банків, що виконують операції з пластиковими картками є членами міжнародних карткових систем, таких як VISA, Маstег Саrd. Це зумовлено тим, що в Україні немає добре розвинутої національної системи масових платежів. Крім того участь у міжнародній картковій системі дає змогу інтегруватися у світову платіжну систему банківських послуг, підняти свою репутацію, завоювати ринок і привабити клієнтуру, оволодіти найновішими банківськими технологіями, використовувати гігантську інфраструктуру для виконання розрахунків у глобальних масштабах.
14. Не зважаючи на швидкі темпи зростання в Україні карткового бізнесу, є багато проблем, які заважають здійснювати цього роду операції їх учасникам. Основними та найбільш складними з них є недовіра населення до банківських установ, нестабільна соціально-політична та економічна ситуація в країні, висока вартість обладнання та значний термін його окупності, що, кінець кінцем впливає (переноситься) на клієнта шляхом підвищення тарифів на обслуговування карткових операцій, невідпрацьованність окремих механізмів і процесу здійснення операцій з платіжними картками, шахрайство по картковим операціям.
15. Безготівкові розрахунки з використанням пластикових карток все ще займають незначну частку в загальній структурі розрахунків. Це пов'язано з тим, що ще не дуже добре розвинута мережа торгівлі та послуг, де б приймали до оплати пластикові картки. Окрім того, для особи розраховуватись пластиковою карткою є більш вигідно при великих сумах покупки, що на сьогодні не по кишені більшій частині населення. Але поряд з цими недоліками є й значні переваги використання карток. Перевагами для користувачів є здатність робити покупки, не маючи готівки, отримання необхідної суми готівки в будь-який час, знижки при купівлі товарів, можливість користування послугами електронної комерції, нарахування відсотків на залишок коштів на картковому рахунку, можливість одержання револьверного кредиту, престиж, відсутність необхідності в декларуванні коштів на картковому рахунку при виїзді за кордон та ін. Для підприємств торгівлі та послуг - це залучення нових покупців, економія коштів на інкасації валюти, здатність надати товарний кредит за рахунок банку, уникнення ризику пограбування, престиж. Переваги для банків: зниження обсягу роботи з готівкою, розширення кола клієнтів та відсутність територіальної прив'язки, використання залишків на карткових рахунках в якості ресурсів для здійснення активних операцій, збільшення кількості споживчих кредитів, реалізація додаткових продуктів і послуг держателям карток та торгівельним підприємствам.
Для подальшого успішного впровадження карткових технологій комерційним банкам України необхідно: - розширювати мережу банкоматів і РОS-терміналів, щоб держатель картки був упевнений в тому, що він може одержати гроші і розрахуватися карткою в будь-який час; - продовжувати активно впроваджувати зарплатні проекти, що дасть змогу централізовано залучити велику кількість клієнтів, додатково отримати вільні банківські ресурси та привчати населення до карткових розрахунків; - залучати до числа своїх клієнтів підприємства торгівлі і послуг, які будуть приймати до оплати пластикові картки; - продовжувати впроваджувати різні види послуг для різних клієнтів (студентів, пенсіонерів, і т. д.). Таким чином, головним завданням сучасного карткового бізнесу є посилення довіри потенційних клієнтів до платіжних карток. В результаті цього зростатиме емісія, яка буде виражатися не тільки кількісно, а й якісно. Тобто, на карткових рахунках будемо бачити залишки, картки використовуватимуться не лише для зняття готівки, а й для розрахунків, а це буде джерелом доходів банків, які сприятимуть розвитку економіки, її детінізації, стабілізації тощо.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: