перейти на сайт>>

Обґрунтування інвестиційних рішень підприємства й прогнозування їх наслідків

ID роботи: 3319
Тип роботи:
Об'єм: 84 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання
1.1. Методи оцінки інвестиційних пропозицій
1.2. Критерії прийняття інвестиційних рішень
I. Визначення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів
1.3. Нормативно-правове забезпечення інвестиційної діяльності підприємства аграрного сектору
Розділ 2. Аналіз інвестиційної діяльності колективного сільськогосподарського підприємства „Ваал”
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Оцінка інвестиційного потенціалу підприємства
2.3. Аналіз інвестиційних проектів підприємства
Розділ 3. Прогнозування наслідків прийняття інвестиційних рішень підприємства
3.1. Обґрунтування рішень щодо доцільності здійснення інвестицій підприємства
3.2. Розробка та реалізація бізнес-плану підприємства
Висновки
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Таким чином, можна зробити висновок, що під інвестиціями розуміються ті економічні ресурси, які направляються на збільшення реального капіталу суспільства, тобто на розширення або модернізацію виробничого апарата. Це може бути пов'язане із придбанням нових машин, будинків, транспортних засобів, а також з будівництвом доріг, мостів й інших інженерних споруджень. Сюди варто включати й витрати на утворення, наукові дослідження й підготовку кадрів. Ці витрати являють собою інвестиції в «людський капітал», які на сучасному етапі розвитку економіки здобувають все більше й більше значення, тому що, в остаточному підсумку, саме результатом людської діяльності виступають і будинки, і спорудження, і машини, і встаткування, і самий головне, основний фактор сучасного економічного розвитку - інтелектуальний продукт, що визначає економічне становище країни у світовій ієрархії держав.
Інвестування - процес поповнення або додавання капітальних фондів. Це приплив нового капіталу в даному році. Капітальні фонди «зношуються» у виробництві. Запаси матеріалів і напівфабрикатів зменшуються й використовуються під час виробничого процесу, а машини старіють фізично або морально й повинні замінятися.
Підприємства провадять інвестиції, оскільки новий капітал дозволяє їм збільшувати свої прибутки. При інвестуванні фірма повинна вирішити, чи буде за певний обраний час збільшення прибутків, принесене інвестиціями, більше вартості витрат. Альтернативною вартістю інвестування деякої кількості доларів буде ринковий відсоток з капіталу, узятий по сумі коштів, необхідних для придбання нового капіталу.
Більшість інвестицій, вироблених підприємствами - довгострокові. Типове збільшення капіталу фірми буде тривати довгі роки. Корисний термін служби капітальних активів - це число років, протягом яких вони будуть приносити підприємству доходи або скорочувати витрати.
Для підвищення ефективності роботи КСП «Ваал» дуже важливо, щоб була чітко відпрацьована податкова політика, а податки повинні бути чіткими і стабільними. Саме стабільність приведе до збільшення прибули (доходу) підприємства. Якщо держава обкладає підприємства високими податками, то це не стимулює розвиток виробництва, і, як результат надходження засобів до бюджету. Отже, необхідне вдосконалення податкової політики, вона нестабільна і дуже складна.
Таким чином, для збільшення позитивного результату на підприємстві пропонується розробити заходи що забезпечують:
1. Основними джерелами збільшення суми прибутку є збільшення об'єму реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізація її на вигідніших ринках збуту
2. Строге дотримання укладених договорів на виконання робіт. Особливо важливо підприємству, знайти замовників на виконання престижних і найбільш потрібних для ринку робіт.
3. Проведення масштабної і ефективної політики у області підготовки персоналу, що є особливою формою вкладення капіталу.
4. Підвищення ефективності діяльності підприємства по збуту продукції. Перш за все, необхідно більше за увагу приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скороченню всіх видів запасів, добиватися максимально швидкого просування готових виробів від виробника до споживача.
5. Покращувати якість виконуваних робіт, що приведе до конкурентоспроможності і зацікавленості вибору даного підприємства замовниками робіт.
6. Так само не останню роль займає збільшення об'єму виробництва виконуваних робіт за рахунок повнішого використання виробничих потужностей підприємства.
7. Скорочення витрат на виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економічного використання сировини, матеріалів, палива, електроенергії, устаткування
8. Скорочення не виробничих витрат і виробничого браку.
Застосування найсучасніших механізованих і автоматизованих засобів для виконання робіт.
Виконання цих пропозицій значно підвищить одержуваний прибуток на підприємстві.
Робота виконана згідно поставлених задач, отже, підсумовуючи зроблені дослідження можна зробити такі висновки:
1) розглянуті джерела фінансування інвестиційних проектів.
2) На практичному прикладі підприємства КСП „Ваал” обрано пріоритетні напрямки інвестування:
В результаті вирішення поставлених задач досягнута мета дипломної роботи - на основі аналізу економічної літератури та практичного матеріалу визначено основні напрямки ефективного управління інвестиціями.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: