перейти на сайт>>

Оперативне фінансове планування на підприємстві

ID роботи: 1097
Тип роботи:
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні основи оперативного фінансового планування
2. Операційно–економічна характеристика підприємства
3. Оперативне фінансове планування на підприємстві за попередній період
3.1 Аналіз надходжень і видатків підприємства за попередній період
3.2 Складання балансу надходжень і видатків коштів в плановому періоду
3.3 Складання платіжного календаря на підприємстві
4. Висновки та пропозиції
Список використаної літературиВисновок:

Ефективне управління фінансами організації можливо лише при плануванні всіх фінансових ресурсів, їх джерел відносин господарюючого суб'єкта. Фінансовий план покликаний забезпечити фінансовими ресурсами підприємницький план господарюючого суб'єкта. Процес фінансового планування включає декілька етапів.

Аналіз планування фінансової діяльності підприємства на прикладі ТОВ „Селвіст” показав, що за 2009 рік баланс ТОВ „Селвіст” неліквідний. Найбільшу частку в активах займали важкореалізовані і такі, що поволі реалізовуються активи. Найбільша вага в пасивній частині балансу в 2009 р. мають постійні пасиви.

Факторна модель планування доходів і витрат, яка використовується на ТОВ „Селвіст” володіє наступними перевагами:

- вона може бути використана при порівняно малій інформаційній базі.

- вона дозволяє визначити чинники, що впливають на зміну прибутку, і відповідним чином на них впливати.

- на її основі можна перевірити достовірність розрахунку прибутку іншими методами.

Проте дана методика виправдана при порівняно невеликих змінах структури елементів витрат у складі виручки від продажів. У інших випадках знадобляться корективи з урахуванням структурних змін (особливо при істотній зміні питомої ваги прибутку у виручці).

Застосування факторних моделей розширює можливості прогнозування прибутку. Ці моделі добре піддаються програмуванню і поєднуються з використанням можливостей обробки даних на персональних комп'ютерах, особливо для розрахунку структурних зрушень.

Для вдосконалення оперативного фінансового планування ми рекомендуємо ТОВ „Селвіст” здійснити постановку системи бюджетування. Постановка системи бюджетування на ТОВ „Селвіст” дозволить поліпшити поточне планування і, як наслідок, позитивно вплине на фінансове положення.

Процес бюджетування розбивається на окремі процедури: планування, виконання бюджетів, збору і аналізу фактичних даних і так далі При цьому на ТОВ „Селвіст” повинен бути розроблений і затверджений регламент, за допомогою якого контролюється виконання всіх вказаних процедур.

Для постановки системи бюджетування на ТОВ „Селвіст” і забезпечення її ефективного функціонування необхідно провести ряд підготовчих робіт:

- проектування і затвердження фінансової структури;

- визначення технології бюджетування;

- визначення форматів основних бюджетів;

- розробка бюджетного регламенту;

- організація бюджетного процесу;

- автоматизація бюджетування.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: