перейти на сайт>>

Операції банків з іноземною валютою

ID роботи: 2939
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади операцій банків з іноземною валютою
1.1. Економічна сутність та види валютних операцій банків
1.2. Механізм операцій банку з валютними цінностями
1.3. Характеристика нормативно правової бази валютних операцій вітчизняних банків
Розділ 2. Дослідження організації операцій комерційного банку з іноземною валютою
2.1. Оцінка організації діяльності АКБ
2.2. Аналіз динаміки обсягів та структури операцій з іноземною валютою АКБ «Правекс-Банк»
2.3. Оцінка ефективності валютного обслуговування клієнтів банку
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності валютних операцій комерційних банків
Висновки
Список використаної літературиВисновок:

Наприкінці роботи відмітимо, що для підвищення ефективності валютних операцій АКБ «Правекс-Банк» пропонується здійснити таки методи:
1. До першої групи методів зводиться вплив на структуру балансу для обмеження наслідків переоцінки валютних інструментів. До цих методів належать: структурне балансування валютних потоків за сумами та строками; проведення конверсійних операцій; зміна строків валютних платежів (випередження та відставання); дисконтування платіжних вимог в іноземній валюті.
Структурне балансування валютних потоків полягає в узгодженні обсягів та строків активних і пасивних операцій з усіма іноземними валютами, якими оперує банк. Ідея методу структурного балансування може застосовуватись щодо будь-яких балансових операцій з валютними коштами: конверсійні операції, укладення кредитних і депозитних угод в іноземній валюті, узгодження валютних надходжень і платежів, проведення форфейтингових операцій, реструктуризація кредиторської та дебіторської валютної заборгованості, купівля та продаж цінних паперів, деномінованих в іноземній валюті. Обсяги та терміни проведення зазначених операцій добираються так, аби це дало змогу закрити валютні позиції чи знизити їх величину до прийнятного рівня.
2. У процесі управління валютним ризиком банки можуть скористатися методом випередження та відставання (leads and lags — від англ. випередження та відставання), який ґрунтується на змінах строків платежів в іноземних валютах залежно від очікуваних коливань валютних курсів. Маніпулювання строками дозволяє закрити короткі позиції за певними валютами до зростання їх ринкового курсу і відповідно довгі позиції — до зниження курсу. До найпоширеніших на практиці форм зазначеної тактики належать:
- прискорення репатріації (повернення до своєї країни із-за кордону) капіталу, прибутків, інших грошових коштів в очікуванні ревальвації національної валюти або сповільнення процесів репатріації перед девальвацією національної валюти;
- прискорення чи сповільнення погашення основної суми боргу в іноземній валюті та виплати відсотків залежно від зміни валютного курсу;
- дострокова оплата послуг і товарів (основних фондів, товарно-матеріальних цінностей) у разі підвищення курсу валюти платежу або затримка платежів в очікуванні зниження курсу;
- регулювання одержувачем інвалютних коштів строків їх конверсії в національну валюту.
3. Для збільшення ефективності валютних операцій АКБ «Правекс-Банк» потрібно:
- збільшити маржу у валютообмінних операціях.
- запровадити факторингові послуги
- валютне кредитування імпортерів, а саме удосконалити валютообменні операції та збільшити відсоткову ставку за кредит у валюті.
4. Для ефективнішої організації валютного контролю в країні необхідна тісна взаємодія всіх органів і агентів валютного контролю. Ця взаємодія повинна виявлятися як в сумісному створенні нових нормативних актів, так і в активному впровадженні цих актів в життя, в обміні важливою для всіх суб'єктів валютного регулювання інформацією про господарюючі об'єкти, що здійснюють валютні операції


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: