перейти на сайт>>

Операції банків з іноземною валютою

ID роботи: 2939
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади операцій банків з іноземною валютою
1.1. Економічна сутність та види валютних операцій банків
1.2. Механізм операцій банку з валютними цінностями
1.3. Характеристика нормативно правової бази валютних операцій вітчизняних банків
Розділ 2. Дослідження організації операцій комерційного банку з іноземною валютою
2.1. Оцінка організації діяльності АКБ
2.2. Аналіз динаміки обсягів та структури операцій з іноземною валютою АКБ «Правекс-Банк»
2.3. Оцінка ефективності валютного обслуговування клієнтів банку
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності валютних операцій комерційних банків
Висновки
Список використаної літературиВисновок:

Наприкінці роботи відмітимо, що для підвищення ефективності валютних операцій АКБ «Правекс-Банк» пропонується здійснити таки методи:
1. До першої групи методів зводиться вплив на структуру балансу для обмеження наслідків переоцінки валютних інструментів. До цих методів належать: структурне балансування валютних потоків за сумами та строками; проведення конверсійних операцій; зміна строків валютних платежів (випередження та відставання); дисконтування платіжних вимог в іноземній валюті.
Структурне балансування валютних потоків полягає в узгодженні обсягів та строків активних і пасивних операцій з усіма іноземними валютами, якими оперує банк. Ідея методу структурного балансування може застосовуватись щодо будь-яких балансових операцій з валютними коштами: конверсійні операції, укладення кредитних і депозитних угод в іноземній валюті, узгодження валютних надходжень і платежів, проведення форфейтингових операцій, реструктуризація кредиторської та дебіторської валютної заборгованості, купівля та продаж цінних паперів, деномінованих в іноземній валюті. Обсяги та терміни проведення зазначених операцій добираються так, аби це дало змогу закрити валютні позиції чи знизити їх величину до прийнятного рівня.
2. У процесі управління валютним ризиком банки можуть скористатися методом випередження та відставання (leads and lags — від англ. випередження та відставання), який ґрунтується на змінах строків платежів в іноземних валютах залежно від очікуваних коливань валютних курсів. Маніпулювання строками дозволяє закрити короткі позиції за певними валютами до зростання їх ринкового курсу і відповідно довгі позиції — до зниження курсу. До найпоширеніших на практиці форм зазначеної тактики належать:
- прискорення репатріації (повернення до своєї країни із-за кордону) капіталу, прибутків, інших грошових коштів в очікуванні ревальвації національної валюти або сповільнення процесів репатріації перед девальвацією національної валюти;
- прискорення чи сповільнення погашення основної суми боргу в іноземній валюті та виплати відсотків залежно від зміни валютного курсу;
- дострокова оплата послуг і товарів (основних фондів, товарно-матеріальних цінностей) у разі підвищення курсу валюти платежу або затримка платежів в очікуванні зниження курсу;
- регулювання одержувачем інвалютних коштів строків їх конверсії в національну валюту.
3. Для збільшення ефективності валютних операцій АКБ «Правекс-Банк» потрібно:
- збільшити маржу у валютообмінних операціях.
- запровадити факторингові послуги
- валютне кредитування імпортерів, а саме удосконалити валютообменні операції та збільшити відсоткову ставку за кредит у валюті.
4. Для ефективнішої організації валютного контролю в країні необхідна тісна взаємодія всіх органів і агентів валютного контролю. Ця взаємодія повинна виявлятися як в сумісному створенні нових нормативних актів, так і в активному впровадженні цих актів в життя, в обміні важливою для всіх суб'єктів валютного регулювання інформацією про господарюючі об'єкти, що здійснюють валютні операції


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: