перейти на сайт>>

Оптимізація структури капіталу підприємства в ринкових умовах

ID роботи: 8287
Тип роботи:
Об'єм: 57 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

1. Теоретичні аспекти формування та оптимізації структури капіталу підприємств в ринкових умовах господарювання

2. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ПАТ «Харківська  бісквітна фабрика»

3. Аналіз капіталу підприємства, динаміки його обсягу, складу та коефіцієнтів фінансової стійкості

4. Оцінка основних факторів, що визначають формування структури капіталу ПАТ «Харківська  бісквітна фабрика»

5. Пропозиції щодо оптимізації структури капіталу ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»

Висновок

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Отже, у процесі виконання курсової роботи було досліджено теоретичні та практичні аспекти оптимізації структури капіталу підприємства в ринкових умовах.

Структура капіталу підприємства відбиває співвідношення джерел залученого і власного фінансування, необхідних для його функціонування.

Оптимальна струк­тура капіталу виражає таке співвідношення використання власних і пози­кових коштів, за якого забезпечується найбільш ефективний зв’язок між параметрами прибутковості власного та позикового капіталу і тим самим максимізується ринкова вартість організації.

Ступінь оптимальності структури капіталу підприємства виступає одним із найважливіших показників якості управління підприємством.

Якщо частка залученого капіталу досить низька, то це означає, що підприємство не використовує додаткових джерел фінансування, його фінансові можливості є обмеженими, підприємство не здатне зробити кардинальні зміни у підприємстві. Але, з іншого боку, підприємство має невеликий показник ризиковості, що є привабливим для майбутніх інвесторів.

Якщо частка залученого капіталу значна, то це може призвести до неплатоспроможності і банкрутства підприємства. Але, з іншого боку, це збільшує фінансові можливості підприємства і можливість зробити глобальні зміни на підприємстві, максимально збільшити прибутковість, задіявши увесь залучений капітал.

Проведений аналіз показав, що у аналізованого підприємства  фінансування  діяльності спрямовано на використання лише власного капіталу, що забезпечує йому найвищу фінансову стійкість. Але за такий підхід обмежуються темпи його розвитку й не використовуються додаткові фінансові можливості приросту прибутку на вкладений капітал. Це пов’язано з тим, що власний капітал за своїм розміром обмежений, а відсутність позикового капіталу не дає змоги забезпечити формування необхідного додаткового обсягу активів у періоди сприятливої кон’юнктури ринку. Використовуючи позиковий капітал, підприємство має більш високий фінансовий потенціал розвитку й ширші можливості приросту фінансової рентабельності діяльності. Водночас використання позикового капіталу більшою мірою генерує фінансовий ризик, створює загрозу фінансовій безпеці й банкрутства, які зростають у міру збільшення частки позикових коштів у загальній сумі використовуваного капіталу.

Розраховані методи оптимізації структури капіталу ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» за аналізований період свідчать , що оптимальна структура капіталу становить таке співвідношення використання власних і позикових коштів, за умови якого забезпечується ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності (коефіцієнтом власного капіталу) та коефіцієнтом стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість і становлять для підприємства у відповідності 93% і 7%.

Розраховані методи підтверджують, що формування оптимальної структури капіталу підкоряється тим або іншим критеріям, а саме величина відсотку за кредит, ставки податку на прибуток,  умови, які характеризують операційну, інвестиційну, фінансову діяльність підприємства.

 Керівництво підприємства все ж таки віддає перевагу консервативному підходу до фінансування бо перевагою цього підходу є забезпечення міні­мізації ризику.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: