перейти на сайт>>

Організаційне проектування підприємств в індустрії гостинності

ID роботи: 1903
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Теоретичні та методичні засади визначення сутності організаційного механізму діяльності підприємства готельного господарства
1.1. Значення організаційної структури
1.2. Типи організаційних структур
1.3. Функціональні елементи організаційної структури готелю
Розділ ІІ. Розробка організаційної структури в готельному бізнесі
2.1. Загальна характеристика основних служб готелю
2.2. Служба бронювання
2.3. Служба обслуговування
2.4. Служба прийому і розрахункова частина
2.5. Служба експлуатації номерного фонду
2.6. Служба безпеки готелю
Розділ ІІІ. Форми управління підприємствами готельного бізнесу
Висновки та пропозиції
Список використаних джерелВисновок:

Термін структура організації та її проектування стосується загальної системи структурних елементів організації та зв'язків між ними, які використовуються для керування організацією.
Структура управління відображує форму, тобто будову, улаштування суб’єкта управління, спосіб його внутрішньої організації, зв’язку елементів суб’єкта між собою, що дозволяють виконувати необхідні функції управління. Структура управління забезпечує стабільність, стійкість управляючої системи, завдяки чому вона зберігає свої властивості при зміні зовнішніх або внутрішніх умов. Структура управління підприємництвом відображує об’єктивність відносин управління в межах даної виробничої системи. Управляючі системи мають ієрархічну структуру з розподілом по вертикалі функцій, обов’язків, прав і відповідальності.
Формою організації утворюючих елементів підприємства як системи є його структура. Структура будь - якого підприємства відображує упорядковане розташування його елементів і форму їх взаємозв’язку, перетворюючи діючу структуру в систему.
Організаційна структура необхідна для управління різними областями діяльності підприємства, а аналіз переваг і недоліків різних підходів до побудови системи управління дозволяє зробити правильний вибір на користь конкретної організаційної структури з врахуванням стану ринку і стратегії підприємства. В залежності від двох основних типів умов підприємницької діяльності ефективним є два типи організаційної структури управління : традиційно – механістична і органічно - ринкова.
Традиційна структура передбачає жорстке ділення управлінської діяльності по функціям, підрозділам і посадам. Вона заснована на широкому застосуванні регламентуючих документів і передбачає суворе затримання ієрархічної субординації в відносинах “начальник – підлеглий”, найважливіше значення приділяється повноваженням і відповідальності посад, а не кваліфікації і досвіду персоналу.
В протилежність цьому органічна модель структури заснована на зміні цілей, задач, доручених окремим робітникам в залежності від змінюючої обставини. Для неї характерна система повноважень і відповідальності, окреслена загалом; мережева і горизонтальна (а не суворо ієрархічна) структура контролю, влади і комунікацій; прагнення до особистих погоджень задач підприємництва і шляхів їх виконання, а не складання інструкцій, керівництв, наказів ;пріоритет кваліфікації і досвіду в організаційно - виробничій діяльності і т.д.
Організаційна складова процесу управління відображає порядок взаємодії між керуючими системами, тобто просторову взаємодію суб’єкта та об’єкта управління. З організаційного боку процесу управління слід розрізняти організаційну структуру системи управління, її ступені, рівні, ланки, а також взаємозв’язки між ступенями та ланками.
Організаційна структура готельного підприємства визначається його призначенням, місткістю номерного фонду, специфікою гостей і низкою інших факторів.
Формування ефективної системи управління готелем, пошук шляхів її удосконалення – одне зі складних і актуальних питань у менеджменті готельного господарства.
Правильно побудована організаційна структура управління готелем дозволяє підприємству ефективно функціонувати, ефективно керувати всіма підрозділами підприємства, і в кінцевому рахунку визначає фінансові результати, тому що правильно побудоване управління неминуче веде до зниження витрат, збільшенню ефективності.
Проблеми, які існують в сучасних готелях, пов’язані з малим досвідом роботи та недоліками в організаційній структурі. Недоліком структур управління багатьої готелів являється неможливість швидкого реагування на зміни умов зовнішнього середовища, відсутність гнучкості в взаємовідносинах між службами готелю із – за формальних правил і процедур.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: