перейти на сайт>>

Організаційно-методичне забезпечення управління операційною діяльністю підприємства

ID роботи: 508
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Організаційно-методичні основи управління операційною діяльністю підприємства
1.1. Поняття і економічний зміст операційного менеджменту
1.2. Управління матеріально-технічним забезпеченням операційної системи
Розділ 2. Аналіз системи управління операційною діяльністю на підприємстві
2.1. Загальна характеристика техніко-економічних показників діяльності підприємства
2.2. Аналіз фінансового стану
Таблиця 2.2. Аналіз ліквідності балансу ХК "Луганськтепловоз"
Таблиця 2.3. Показники рівня рентабельності виробництва
2.3. Аналіз системи управління операційною діяльністю підприємства
3. Заходи підвищення ефективності операційного менеджменту
3.1. Рекомендації щодо підвищення продуктивності операційної діяльності
3.2. Застосування аналізу чутливості результатів комерційної діяльності до зміни ціни і структури витрат для вдосконалення операційного менеджменту в ринкових умовах
Висновок
Список використаної літературиВисновок:

Операційний менеджмент – це діяльність, пов’язана з розробкою, використанням і удосконаленням виробничих систем, на основі яких виробляється основна продукція чи послуги компанії. Операційна функція містить у собі ті дії, у результаті яких виробляються товари й послуги, що поставляються організацією в зовнішнє середовище. Операційну функцію мають всі організації, інакше вони просто не можуть існувати. Терміни “операції” і “виробництво” взаємозамінні. Однак під виробництвом в основному розуміється випуск товарів і переробка сировини. Термін “операції” ширше, він включає не тільки виробництво товарів, але й надання послуг. Управління виробництвом – це історично перша створена наука менеджменту. Традиційно її прийнято пов’язувати з виробничою діяльністю чи фізичними змінами стану продуктів. Виробництво – одна із базових функцій будь-якої організації. Виробнича і організаційна функції створюють товари і послуги за рахунок перетворення (конверсії) входів (необхідних ресурсів будь-яких видів) у виходи (готові товари і послуги).

Важливою характеристикою операційної системи є ефективність операцій. Вона виміряється відношенням ринкової вартості зроблених висновків в операційній системі до загальної величини витрат організації на витрачені входи. Ринкова вартість виходів визначається як кількістю, так і якістю виходів, наприклад:

- відповідністю асортиментів випускає продукції, що, або надаваних послуг існуючий на них попиту;

- своєчасністю виробництва виходу, обліком характеру попиту й зобов'язань по доставці споживачам;

- гнучкістю виробничої системи при задоволенні індивідуальних запитів споживачів.

В Україні існує ряд проблем менеджменту вирішення яких потребує застосування системних механізмів на загальнодержавному рівні. Одним із головних елементів такого механізму є побудова національної системи стандартів маркетингової й управлінської діяльності. Потрібна також певна зміна пріоритетів зі сторони держави.

Отже, в результаті аналізу показників фінансового стану ХК "Луганськтепловоз" можна зробити висновок, що вони оцінюються насамперед на основі статей балансового звіту фірми (балансу) та проводиться за напрямками: оцінка фінансових результатів; оцінка майнового стану; аналіз ліквідності балансу, платоспроможності підприємства; дослідження стану та динаміки дебіторської і кредиторської заборгованості; аналіз ефективності вкладеного капіталу.

Одним з найважливіших критеріїв фінансового положення підприємства є оцінка його ліквідності, тобто здатності підприємства платити по своїх короткострокових зобов'язаннях. Інакше кажучи, підприємство вважається ліквідним, якщо воно в стані виконати свої короткострокові зобов'язання, реалізуючи поточні активи. Щоб це з’ясувати проводиться аналіз ліквідності балансу. Ліквідність балансу визначається ступенем покриття зобов’язань підприємства його активами.

З проведеного аналізу можна зробити висновок, що фірма має можливість дуже швидко погашати свою кредиторську заборгованість, порівняно з тим як у свою чергу з нею розраховуються клієнти. Тобто, умови, на яких фірма здійснює поставки, значно гірші, ніж умови, які надаються фірмою покупцям своєї продукції. В загалі це негативно характеризує фінансове управління компанією, оскільки надходження грошових коштів від дебіторів набагато повільніший, ніж їх відтік кредиторам, а отже значна частка оборотних активів вилучена з господарської діяльності. Тому зусилля фінансового управління фірмою необхідно спрямувати перш за все на захист власних інтересів з метою забезпечити більш швидке і надійне надходження грошових коштів від клієнтів-боржників, через те, що з часом це може призвести до браку грошових коштів на рахунках фірми і вона не матиме змоги з достатньою швидкістю погашати свою кредиторську заборгованість.

Отже, для покращення фінансового стану необхідно:

1. слідкувати за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості. Значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості підприємства і робить необхідним залучення додаткових джерел фінансування;

2. при можливості орієнтуватися на збільшення кількості замовників для зменшення ризику неоплати, який є значним при наявності монопольного замовника;

3. контролювати стан розрахунків за простроченою заборгованістю. В умовах інфляції будь-яка відстрочка платежу призводить до того, що підприємство реально отримує лише частину боргу;

4. своєчасно виявляти недопустимі види дебіторської і кредиторської заборгованості, до яких в першу чергу відносять прострочену заборгованість постачальникам і прострочену заборгованість покупцям понад трьох місяців, по платежам до бюджету тощо.

Якщо підприємство не використовує кредити банків, а намагається обійтися власними коштами, то його платоспроможність знаходиться в повній залежності від об’єму і строків надання кредиту покупцям та їх добросовісності. Затримка в надходженні коштів від одного чи декількох крупних покупців може створити серйозні фінансові труднощі у підприємства.

З метою встановлення кількості днів, що необхідна для продажу (без оплати) матеріально-виробничих запасів, розраховують коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів. Чим вище показник оборотності запасів на фірмі, тим менше коштів пов’язано в цій найменш ліквідній статті оборотних коштів, тим більш ліквідну структуру мають оборотні кошти і тим стійкіший фінансовий стан підприємства. Значення показника на ХК "Луганськтепловоз" недостатньо високе (9 днів), а отже його фінансовий стан недостатньо стійкий.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: