перейти на сайт>>

Організаційні структури управління ЗЕД підприємства

ID роботи: 3137
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

1. Теоретичні основи організаційного забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю
1.1. Сутність управління зовнішньоекономічною діяльністю
1.2. Принципи побудови організаційної структури у сфері ЗЕД
1.3. Характеристика факторів, які впливають на організаційну структуру
2. Методологічні аспекти створення та функціонування організаційної структури підприємства-суб’єкта ЗЕД
2.1. Організаційні принципи побудови управління ЗТФ
2.2. Функції підрозділів відділу ЗЕД на підприємстві
2.3. Механізм функціонування організаційної структури зед підприємства
3. Розробка заходів з удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю
3.1. Визначення стратегічних цілей підприємства на зовнішньому ринку
3.2. Розробка заходів з удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю
Висновок
Список використаних джерелВисновок:

Отже, на мою думку, ми виконали завдання перераховані у вступі даної роботи, що дозволяє нам зробити певні висновки, а саме:
Сутність управління ЗЕД полягає у комплексному дослідженні та моделюванні міжнародного середовища у поєднанні з налагодженою взаємодією всіх підрозділів і посадових осіб організації або підприємства в інтересах продуктивного досягнення визначених зовнішньоекономічних стратегій.
Основними видами ЗЕД є: експорт та імпорт товарів, капіталів, робочої сили, надання послуг іноземним суб’єктам, міжнародні фінансові, товарообмінні, лізингові операції тощо.
Можна виділити два рівні принципів ЗЕД: загальні (науковість, системність, взаємо вигідність) та національні (суверенітет України, свобода зовнішньоекономічного підприємництва, не припустимість дискримінації, верховенство законів та захист інтересів суб’єктів ЗЕД).
До керуючої системи ЗЕД відносять державні органи України: Верховну Раду, Кабінет Міністрів, Національний банк, Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків України та торгівлі, Державний митний комітет та Антимонопольний комітет. До керованої системи відносять фізичних та юридичних осіб.
У менеджменті ЗЕД потрібно розрізняти функціональний та предметний підходи. Предметний полягає у тому, що кожний вид бізнесу має внутрішню технологію. Функціональний підхід означає, що при реалізації цілей ЗЕД не обійтись без таких функцій менеджменту, як: планування, організація, мотивація, контроль та регулювання.
На організацію управління ЗЕД впливають, як внутрішні фактори (масштаби ЗЕД, витрати, складність продукції, досвід, контроль), так і зовнішні фактори (економічна свобода, конкуренція, присутність в країні, ризики).
Також організація ЗЕД залежить від методів виходу на зовнішні ринки: - безпосередній вихід на зовнішній ринок через власний відділ ЗЕЗ або – вихід на зовнішній ринок за допомогою посередників.
При виході на зовнішній ринок підприємству не обійтись без маркетингу (дослідження ринку, вивчення попиту та пропозиції, вивчення умов роботи тощо).
Основними заходами з удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю, що запропоновані у даній роботі є: удосконалення організаційної структури ЗЕД, тобто скорочення посад інженера і економіста відділу ЗЕД та введення до складу відділу посад: маркетолога, рекламіста, організатора торгівлі та декларанта, а також формування для цих посад посадових інструкцій.
Запропонована організаційна структура управління повинна удосконалити організацію управління ЗЕД, що дозволить збільшити обсяги експорту, та збуту її на внутрішньому ринку, а значить і збільшити валовий дохід від реалізації. А це, в свою чергу, позначиться на загальному економічному стані підприємства (ріст заробітної плати, покращення умов праці персоналу тощо).


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: