перейти на сайт>>

Організаційні структури управління ЗЕД підприємства

ID роботи: 3137
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

1. Теоретичні основи організаційного забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю
1.1. Сутність управління зовнішньоекономічною діяльністю
1.2. Принципи побудови організаційної структури у сфері ЗЕД
1.3. Характеристика факторів, які впливають на організаційну структуру
2. Методологічні аспекти створення та функціонування організаційної структури підприємства-суб’єкта ЗЕД
2.1. Організаційні принципи побудови управління ЗТФ
2.2. Функції підрозділів відділу ЗЕД на підприємстві
2.3. Механізм функціонування організаційної структури зед підприємства
3. Розробка заходів з удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю
3.1. Визначення стратегічних цілей підприємства на зовнішньому ринку
3.2. Розробка заходів з удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю
Висновок
Список використаних джерелВисновок:

Отже, на мою думку, ми виконали завдання перераховані у вступі даної роботи, що дозволяє нам зробити певні висновки, а саме:
Сутність управління ЗЕД полягає у комплексному дослідженні та моделюванні міжнародного середовища у поєднанні з налагодженою взаємодією всіх підрозділів і посадових осіб організації або підприємства в інтересах продуктивного досягнення визначених зовнішньоекономічних стратегій.
Основними видами ЗЕД є: експорт та імпорт товарів, капіталів, робочої сили, надання послуг іноземним суб’єктам, міжнародні фінансові, товарообмінні, лізингові операції тощо.
Можна виділити два рівні принципів ЗЕД: загальні (науковість, системність, взаємо вигідність) та національні (суверенітет України, свобода зовнішньоекономічного підприємництва, не припустимість дискримінації, верховенство законів та захист інтересів суб’єктів ЗЕД).
До керуючої системи ЗЕД відносять державні органи України: Верховну Раду, Кабінет Міністрів, Національний банк, Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків України та торгівлі, Державний митний комітет та Антимонопольний комітет. До керованої системи відносять фізичних та юридичних осіб.
У менеджменті ЗЕД потрібно розрізняти функціональний та предметний підходи. Предметний полягає у тому, що кожний вид бізнесу має внутрішню технологію. Функціональний підхід означає, що при реалізації цілей ЗЕД не обійтись без таких функцій менеджменту, як: планування, організація, мотивація, контроль та регулювання.
На організацію управління ЗЕД впливають, як внутрішні фактори (масштаби ЗЕД, витрати, складність продукції, досвід, контроль), так і зовнішні фактори (економічна свобода, конкуренція, присутність в країні, ризики).
Також організація ЗЕД залежить від методів виходу на зовнішні ринки: - безпосередній вихід на зовнішній ринок через власний відділ ЗЕЗ або – вихід на зовнішній ринок за допомогою посередників.
При виході на зовнішній ринок підприємству не обійтись без маркетингу (дослідження ринку, вивчення попиту та пропозиції, вивчення умов роботи тощо).
Основними заходами з удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю, що запропоновані у даній роботі є: удосконалення організаційної структури ЗЕД, тобто скорочення посад інженера і економіста відділу ЗЕД та введення до складу відділу посад: маркетолога, рекламіста, організатора торгівлі та декларанта, а також формування для цих посад посадових інструкцій.
Запропонована організаційна структура управління повинна удосконалити організацію управління ЗЕД, що дозволить збільшити обсяги експорту, та збуту її на внутрішньому ринку, а значить і збільшити валовий дохід від реалізації. А це, в свою чергу, позначиться на загальному економічному стані підприємства (ріст заробітної плати, покращення умов праці персоналу тощо).


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: