перейти на сайт>>

Організаційні типи виробництва (курсова для ЛНАУ)

ID роботи: 6844
Тип роботи:
Об'єм: 57 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

1. Економічна сутність організації виробництва

1.1 Структура виробничого процесу

1.2 Принципи організації виробничого процесу

1.3 Організаційні типи виробництва

2. Економічна характеристика об’єкту дослідження

Показники оборотності оборотних коштів

Показники ефективності використання оборотних коштів

3. Шляхи удосконалення процесу організації виробництва

3.1 Вдосконалення організації виробництва

3.2 Вплив на організацію виробництва різних форм його організації

Висновки

Список літературиВисновок:

У курсовій роботі здійснено теоретичне узагальнення особливостей організації виробництва на підприємствах, а також досліджено вплив організації виробництва на ефективність діяльності компанії.

Можна зробити наступні висновки:

1. Організація виробництва – це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва, тобто досягнення поставлених завдань у найкоротший строк за найкращого використання виробничих ресурсів.

2. Основна мета організації виробництва – забезпечити високу економічну і соціальну ефективність функціонування підприємства.

3. Раціональна організація виробництва полягає в тому, щоб інтегрувати всю сукупність різнорідних компонентів, що реалізують процес виробництва, у цілісну і високоефективну виробничу систему.

4. Організація виробництва охоплює всі складові виробничої системи та включає: організацію праці, організацію виробничих процесів у часі та просторі, організацію потокових методів виробництва, організацію автоматичного і гнучкого автоматизованого виробництва, організацію технічного контролю якості продукції та інші.

5. Просторова організація виробничого процесу передбачає розміщення робочих місць і їхніх груп на території підприємства та забезпечення пересування предметів праці по операціях за найкоротшими маршрутами. Поєднання цих двох аспектів побудови виробничого процесу здійснюється застосуванням відповідного методу організації виробництва.

6. Організація виробничого процесу в часі характеризується способами поєднання операцій технологічного процесу, структурою та тривалістю виробничого циклу. Виробничий цикл – це інтервал від початку до закінчення процесу виготовлення продукції, тобто час, протягом якого запущені у виробництво предмети праці перетворюються на готову продукцію.

7. Отже, здійснивши аналіз фінансово-економічних показників пыдприэмства, можна стверджувати що дане підприємство є прибутковим та рентабельним і має стабільні показники та перспективи для подальшого розвитку та модернізації, але провівши аналіз показників ділової активності, показники фінансової стійкості та ділової активності не оптимальні.

8. В сучасних умовах господарювання розробка ефективного управління оборотними активами, власним капіталом підприємства та дебіторською заборгованістю є одним із ключових завдань у вирішенні задач підприємства з позиції забезпечення належного рівня фінансової безпеки та досягнення позитивних результатів в фінансовому оздоровленні. Це дозволить протистояти дестабілізуючим факторам та операційним ризикам, адекватно реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: