перейти на сайт>>

Організаційні форми виховної роботи у початковій школі

ID роботи: 1694
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ
1. Особливості виховного впливу в роботі з молодшими школярами
1.1. Специфіка виховання учнів початкових класів
1.2. Закономірності процесу виховання молодших школярів
1.3. Поняття позакласної та позашкільної виховної роботи
2. Хараткеристика Організаційних форм виховної роботи у початковій школі
2.1. Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи
2.2. Позашкільні навчально-виховні заклади
3. Практичні аспекти організації виховної роботи у початковій школі
Висновок
ЛітератураВисновок:

Згідно з положеннями Державної національної програми “Освіта” (“Україна XXI століття”) (1) національне виховання спрямовується на формування у дітей світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально значущих надбань вітчизняної і світової духовної культури. Головна мета національного виховання - набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.
Форми виховної роботи – це ці умови, в яких реалізується її зміст.
Форм позакласної роботи величезна кількість. Це розмаїття створює труднощі у їх класифікації, тому єдиної класифікації немає. Запропоновані класифікації: а) за об’єктом впливу (індивідуальні, масові, групові); б) за напрямками виховання (естетичні, фізичні, моральні, розумові, трудові, екологічні, економічні).
У індивідуальній позакласній виховній роботі загальна мета – забезпечення педагогічних умов для повноцінного розвитку особистості – досягається через формування у дитини позитивної Я-концепції і розвиток різноманітних якостей особистості, індивідуального потенціалу.
До індивідуальних форм виховної роботи належать: читання художньої літератури, колекціонуванн, філателія, нумізматика, гра на музичних інструментах, вишивання, малювання тощо.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: