перейти на сайт>>

Організація документаційного забезпечення сучасної установи

ID роботи: 2279
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти організації документаційного забезпечення
1.1. Аналіз категоріально-понятійного апарату дослідження
1.2. Документаційне забезпечення діяльності установи
1.3. Документаційне забезпечення установи: сутність, структура, механізм, проблеми
Розділ 2. Шляхи вдосконалення документаційного забезпечення установи на основі інформаційних технологій
2.1. Аналіз стану організації документаційного забезпечення діяльності
2.2. Модель документаційного забезпечення
2.3. Апробація даної моделі
Висновок
Використана літератураВисновок:

Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення.

Було з’ясовано, що діяльність управлінських працівників пов’язана з діловодством - створенням, прийманням-передаванням, зберіганням, опрацюванням документів. Раціональна організація діловодства дає змогу забезпечити ефективний обмін інформацією на підприємстві і прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Діловодство є сферою практичної діяльності, що документально забезпечує функціонування кожного державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

Діяльність управлінських працівників пов’язана з діловодством - створенням, прийманням-передаванням, зберіганням, опрацюванням документів. Раціональна організація діловодства дає змогу забезпечити ефективний обмін інформацією на підприємстві і прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Діловодство – це діяльність управлінських працівників щодо створення документів та організації роботи з ними.

Було доведено, що основною функцією діловодства підрозділів і працівників є організація раціонального документообігу, що передбачає організацію руху документів з моменту їх одержання або створення до завершення виконання або відправлення. Правильна організація документообігу сприяє оперативному проходженню документів в апараті управління, позитивно впливає на управлінський процес у цілому.

Шляхами вдосконалення процесів роботи з документами ЛОДА є:

- повна автоматизація та комп’ютеризація діловодних процесів, що дозволить уніфікувати технології в організації роботи з документами, прискорити процеси обробки, пошуку, зберігання та передавання інформації;

- спрощення та повна уніфікація і стандартизація в оформленні документів та їх елементів, вироблення єдиних науково обгрунтованих правил підготовки та оформлення документів. Адже при докладному розгляді та порівнянні оформлення однойменних документів споріднених установ чи навіть в рамках однієї організації можна спостерігати досить істотні відмінності;

- вдосконалення переліку документів галузі, що дасть можливість уявити обсяг і склад документаційної діяльності, виробити єдині вимоги до оцінювання документів;

- раціоналізація документування, тобто створення документів з більшою інформаційною місткістю.

Забезпечити високий рівень документування управлінської інформації дозволяє застосування норм національного стандарту на організаційно-розпорядчу документацію, збірників уніфікованих форм на цю та іншу управлінську документацію. Раціональним є застосування електронних шаблонів видів документів, які створюють у діяльності органів місцевого самоврядування, що дозволяє підвищити рівень складення текстів, оформлювання інших реквізитів документа, уніфікувати та прискорити процес підготовки службових документів. Важливим є вирішення питання щодо раціонального та оперативного проходження документів в апараті ради, оптимізації маршруту руху яких сприятиме чітке розмежування компетенції між головою органу самоврядування та його заступниками, керівниками й заступниками відділів, працівниками служби документаційного забезпечення. Одним з важливих напрямів діяльності в службі документаційного забезпеченняє контроль виконання документів, належне організування якого у кінцевому підсумку забезпечить реалізацію інтересів територіальної громади.

Основними перспективними напрямами документаційного забезпечення діяльності ЛОДА слід вважати: використання електронних інформаційних ресурсів, зокрема веб-ресурсів органів державної влади в діяльності органів місцевого самоврядування, а також засобів Інтернет, зокрема в роботі зі зверненнями громадян, забезпечення прозорості функціонування ради та її зв’язку з територіальною громадою шляхом розміщення на сайті ради необхідних організаційних та розпорядчих документів; проведення перевірок стану документаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з боку державних архівів областей, систематичне консультування ними служб документаційного забезпечення органів місцевого самоврядування та проведення занять з їх персоналом з питань організації діловодства та роботи архівних підрозділів; застосування норм національного стандарту ДСТУ 4423:2005 «Інформація та документація. Керування документаційними процесами».


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: