перейти на сайт>>

Організація дослідницької роботи учнів при вивченні української літератури

ID роботи: 1613
Тип роботи:
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти дослідницької діяльності учнів
1.1. Дослідницька діяльність як важлива складова навчання у сучасній школі
1.2. Характеристика умов здійснення процесу формування дослідницьких умінь учнів
1.3. Структура дослідницької діяльності під час вивчення української літератури
2. Психолого-педагогічні засади дослідницької діяльності старшокласників у процесі вивчення української літератури
2.1. Характеристика процесу дослідницької діяльності
2.2. Організація самостійної навчально-пошукової діяльності учнів на уроках української літератури та в позаурочний час як умова формування їх пізнавальної самостійності
2.3. Результати дослідницької діяльності
Висновок
ЛітератураВисновок:

Сучасна система освіти в Україні спрямована на розвиток самостійно мислячої особистості та на створення умов, що відкривають учневі можливість самостійних дій у пізнанні навколишнього.
У реальному процесі навчання у сучасній школі однією з важливих проблем є несформованість у школярів умінь та навичок працювати з творами художньої літератури та самостійно здобувати знання.
Серед невирішених проблем виділяються такі: більшість учнів недостатньо виявляє інтерес до читання художньої української літератури, школярі не завжди вміють самостійно аналізувати тексти, висловлювати власне ставлення до прочитаного, проявляти пізнавальну самостійність.
Організовуючи активну навчально-пошукову діяльність учнів на уроках з української літератури та в позаурочний час, учитель має можливість формувати в них таку якість особистості як пізнавальна самостійність.
На основі вивчення психолого-педагогічної літератури та педагогічного досвіду визначаємо такі основні етапи організації навчального процесу, спрямованого на розвиток в учнів дослідницьких умінь:
діагностика вихідного рівня розвитку дослідницьких умінь в учнів;
роз’яснення вчителем важливості й необхідності даного вміння;
інструктаж про його зміст і способи оволодіння ним; встановлення зв’язку з уміннями, які є в учнів;
виконання спеціально розробленої системи практичних завдань;
оперативний контроль за ходом розвитку умінь;
застосування умінь у нових, нестандартних ситуаціях;
закріплення сформованого вміння, перетворення його в навичку самостійно застосовувати його в щоденній практиці.
Таким чином, дослідницькі уміння як базові компоненти особистості виражають провідні характеристики процесу творчого її становлення, відображають універсальність її зв’язків з оточуючим світом, ініціюють здатність до творчої самореалізації, визначають ефективність пізнавальної діяльності, сприяють перенесенню знань, умінь і навичок дослідницької діяльності в будь-яку галузь пізнавальної і практичної діяльності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: