перейти на сайт>>

Організація обліку, аналізу та аудиту кредиторської заборгованості на ПАТ «Оболонь»

ID роботи: 7529
Тип роботи:
Об'єм: 57 стор.
Вартiсть: 110 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І Організація обліку на ПАТ «Оболонь», особливості організації фінансового, управлінського та податкового обліку кредиторської заборгованості

1.1.Організація обліку на ПАТ «Оболонь» та коментар його облікової політики

1.2. Поняття, сутність та класифікація кредиторської заборгованості як об’єкту обліку, аналізу та аудиту

1.3. Формування фінансового, управлінського та податкового обліку кредиторської заборгованості

1.4. Особливості фінансової, податкової та статистичної звітності кредиторської заборгованості

Розділ ІІ Економічний аналіз діяльності ПАТ «Оболонь» за 2014-2014 роки

2.1.Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ПАТ «Оболонь» за 2014-2014 роки

2.2.Аналіз фінансового стану ПАТ «Оболонь» на 1 січня 2015 року

2.3. Особливості методики економічного аналізу кредиторської заборгованості

2.4. Економічний аналіз кредиторської заборгованості на основі даних ПАТ «Оболонь»

Розділ ІІІ Практичний зовнішній та внутрішній аудит організації обліку діяльності кредиторської заборгованості

3.1. Теоретичні основи проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту кредиторської заборгованості

3.2. Методика аудиту кредиторської заборгованості на ПАТ «Оболонь»

3.3. Організація внутрішнього аудиту кредиторської заборгованості на ПАТ «Оболонь»

Висновки

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Таким чином, кредиторська заборгованість являє собою частину майна організації, що є предметом боргових зобов’язань, котрі виникли з різних правових основ організації-дебітора (боржника) перед кредиторами, що підлягає бухгалтерському обліку і відображенню в балансі як борги організації – балансоутримувача.

Завданнями обліку кредиторської заборгованості є своєчасне, повне і правильне документальне оформлення і відображення на рахунках синтетичного і аналітичного обліку господарських операцій з виникнення і погашення кредиторської заборгованості, не допускаючи прострочок у платежах і уникаючи штрафних санкцій.

Для визначення порядку та форми розрахунків між постачальниками та підрядниками на ПАТ «Оболонь» існують господарські договори. В них в повній мірі зазначаються всі ці показники. Господарський договір є важливою підставою виникнення зобов’язань, він являє собою основну форму реалізації товарно-грошових відносин. Аналітичний облік на підприємствах ведеться окремо по кожному постачальнику та підряднику в розрізі кожного документу на сплату окремо.

Сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані кошти (крім заборгованості, забезпеченої векселями) відображається у IV розділі Пасиву Балансу «Поточні зобов’язання» за рядком «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги».

Для аналізу кредиторської заборгованості на підприємстві треба застосувати оцінку фінансового стану підприємства. Вся інформація про кредиторську заборгованість підприємства за товари, роботу, послуги міститься в балансі підприємства, а саме в четвертому розділі пасиву (код рядка 530).

У процесі аналізу кредиторської заборгованості по ПАТ «Оболонь» було виявлено, що в кредиторської заборгованості зміна розміру одного складника призводить до зміни інших та перерозподілу структури кредиторської заборгованості. Також розмір кредиторської заборгованості пов’язаний з дебіторською заборгованістю, тому аналіз і прогнозування цих показників необхідно проводити разом.

ПАТ «Оболонь» протягом аналізуємого періоду  для  фінансування активів тимчасово  використовувала поточні  нараховані зобов’язання за які,  на відміну від банківських кредитів, не потрібно платити відсотки. Проте слід враховувати, що підприємство не може повністю контролювати такі нарахування, так як терміни їх виплат регулюються чинним законодавством, зміна яких не залежить від планів і можливостей підприємства.

Період погашення кредиторської заборгованості за аналізуємий період знижується і на кінець 2014 року становить 147 днів проти 174 днів у 2012 році та 170 днів у 2013 році. Це свідчить про зниження ризику непогашення кредиторської заборгованості.

На основі проведеного аналізу, можна зробити висновок, що стан кредиторської заборгованості на ПАТ «Оболонь» задовільний і має позитивні тенденції, але необхідно постійно відстежувати можливі зміни та передбачувати можливі результати.

Щодо аудиту операцій з постачальниками та підрядниками слід зазначити, що він здійснюється у такій послідовності: 1)      перевірка стану бухгалтерського обліку, фінансової звітності та внутрішнього контролю; 2) оцінка основних показників підприємства; 3) аналіз даних інвентаризації розрахунків; 4)  перевірка реальності кредиторської заборгованості; 5)  перевірка правильності відображення зобов’язань в обліку; 6) перевірка правильності оприбуткування підприємством   отриманих від постачальників ТМЦ; 7) перевірка правильності відображення в обліку вартості виконаних робіт та отриманих послуг; 8)  перевірка дотримання цін і тарифів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: