перейти на сайт>>

Організація рекламної діяльності на туристичних підприємствах

ID роботи: 7148
Тип роботи:
Об'єм: 150 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження рекламної діяльності на туристичному підприємстві

1.1. Реклама – рекламна діяльність. Характеристика та взаємозв’язок теоретичних понять

1.2. Принципи організації рекламної діяльності на туристичному підприємстві

1.3. Методика оцінки рекламної діяльності на підприємствах туризму

1.4. Проведення рекламних кампаній на турпідприємствах України

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика та аналіз рекламної діяльності турпідприємтсва «Бюро подорожей»

2.1. Загальна характеристика діяльності туристичної агенції «Бюро подорожей»

2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності досліджуваного підприємства

2.3. Організація рекламної діяльності у ТА «Бюро подорожей» на сучасному етапі та її оцінка

2.4. Охорона праці та безпека життєдіяльності на ТА «Бюро подорожей»

Висновки до другого розділу (наброски – я же не знаю понравится ли вам информация)

РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення рекламної діяльності ТА «Бюро подорожей»

3.1. Рекомендації щодо вдосконалення рекламної діяльності ТА «Бюро подорожей»

3.2. Розробка проекту рекламної акції для ТА «Бюро подорожей»

Висновки до третього розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

В ході магістерської роботи було розглянуто теоретичні та практичні аспекти пов’язані із організацією рекламної діяльності підприємства, але необхідно відмітити, що всупереч поширеній думці реклама є далеко не єдиним «двигуном торгівлі», а лише одним з безлічі. Але у загальній системі великого комплексу маркетингових заходів реклама є, як правило, домінуючим елементом.

Реклама вимагає великих грошей, що легко розтратити даремно, якщо фірма не зуміє точно сформулювати задачу, прийме недостатньо продумані рішення щодо  рекламного бюджету, звертання і вибору засобів реклами, не зуміє зробити оцінку результатів рекламної діяльності.

Перша, теоретична, частина дипломної роботи присвячена висвітленню поняття та напрямків рекламної діяльності туристичного підприємства; в ній розглядаються проблеми організації рекламної діяльності, принципи та канали поширення реклами, а також правила проведення рекламної компанії та імідж туристичного підприємства.

В практичній частині розглядалося практичне питання здійснення рекламної діяльності на прикладі ТА «Бюро подорожей». Об’єкт дослідження ефективно працює в сфері надання туристичних послуг та вже накопичив достатній досвід проведення рекламної діяльності, однак, поряд з тим, ще має кілька проблемних, досі не закритих питань в цієї області.

ТА «Бюро подорожей»  змушено  планувати свою рекламну політику в багатьох напрямах. Саме реклама в багатьох випадках стає основою для прийняття рішення про подорож, вибір готельного комплексу, набору послуг. Зміст рекламних звернень залежить від напрямку рекламних зусиль.

Розробка рекламної продукції, що призначена для туриста, повинна застосовувати різноманітних засобів візуалізації турпродукту. Пакет власної друкованої реклами-листівок, буклетів і каталогів-призначений для ознайомлення туриста з можливостями фірми, видається перед початком туристичного сезону. Але для того, щоб детальніше ознайомити клієнта з позицією, менеджер «показує» йому турпродукт за допомогою рекламних звернень (друкованих слайдів, фільмів, фотографій, Інтернет-слайдів, тощо),  що є набагато ефективніше.

Завдяки своїй здатності впливати на спосіб життя реклама залучає до себе пильну увага громадськості. Постійно підсилюється регулювання покликане гарантувати відповідальний підхід до здійснення рекламної діяльності.

Кожне підприємство, яке займається випуском продукції або наданням послуг, повинно займатися  рекламною діяльністю. Для цього треба її спланувати. Процес планування складається з основних шести етапів: визначення цільової аудиторії, визначення цілей кампанії, складання рекламного бюджету, розробка рекламного звернення, вибір носіїв реклами, складання графіку виходу реклами. 

Стратегія рекламної діяльності фірми є складовою комплексу планування в цілому і включає в себе наступні етапи процесу планування: вибір рекламного звернення та вибір засобів розповсюдження реклами, деякі вчені-маркетологи відносять до стратегії ще і складання графіку виходу реклами.

Туристична фірма ТА «Бюро подорожей» постійно веде рекламну кампанію, яка носить нагадуючий та інформативний (у випадку презентації нових видів продукції)  характер. Найбільш поширеними засобами реклами фірми є періодичні видання та зовнішні носії.

Графік виходу реклами носить сезонний характер. В цілому, остання проведена рекламна кампанія принесла позитивні результати. Отже, стратегія рекламної діяльності була вибрана правильно.

Отже, у даній дипломній роботі на прикладі туристичної фірми ТА «Бюро подорожей» розкрито найбільш ключові моменти процесу розробки стратегії та планування рекламної діяльності фірми, від яких в значній мірі залежить матеріальне благополуччя підприємства.  Але практика показує, що найбільш значимими факторами, що визначають  збільшення чи зменшення збуту продукції, є в першу чергу якість і споживчі властивості самих товарів, їхня ціна, загальне кон’юнктурне становище на ринку, дії конкурентів і т.п. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: