перейти на сайт>>

Організація розвиваючого середовища в дошкільному закладі

ID роботи: 1686
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти Організації розвиваючого середовища в дошкільному закладі
1.1. Розвиваюче середовище в ДНЗ: призначення та загальні принципи побудови розвиваючого середовища в дитячому садку
1.2. Особливості створення наочно-розвиваючого середовища в дитячому садку
2. Організація розвиваючого середовища в дошкільному закладі
2.1. Констатуючий експеримент
2.2. Формуючий експеримент
2.3. Контрольний експеримент
Висновки
Використана література
ДодаткиВисновок:

Система дошкільної освіти має забезпечувати надання пріоритету сьогоденним розвивальним, виховним і навчальним завданням перед перспективними, відмову від погляду на дошкільний заклад як на школу для маленьких, переорієнтацію на соціальний розвиток дитини, плекання її індивідуального обличчя; наступність у змісті дошкільної та початкової освіти, збереження специфіки кожної, дотримання хронологічності та поступовості в навчально-виховній роботі з дітьми зазначеного віку.
Завдання дошкільної освіти - створити належні умови для реалізації дитиною свого природного потенціалу (фізичного, психологічного, соціального).
Аналіз психолого-педагогічної літератури дає підстави узагальнити, що суть і завдання розумового розвитку достатньо обгрунтовані в науково-теоретичному доробку. Розумове навчання розглядається в тісному взаємозв’язку всіх компонентів всебічного розвитку особистості, у тісній єдності з провідними напрямами її діяльності.
Для успішного розумового розвитку дитини створено різноманітні чудові засоби навчання мови, розвитку мислення, уваги, сприйняття, уяви. Важливими чинниками виступають природа, праця, ігри; багатим є і комплекс засобів педагогічного впливу на свідомість дитини: пояснення, побажання, прохання, порада, натяк, схвалення, вдячність, довіра, розповідь, заповіт та ін.
Наукові дослідження в галузі розумового розвитку переконливо свідчать про вирішальну роль виховання і визначають головні принципи та закономірності, на яких слід будувати даний процес з метою всебічного розвитку особистості.
Теорія і практика розумового навчання дітей знайшла широке відображення у народній педагогіці, де обгрунтовані зміст, завдання і засоби розумового розвитку дітей.
Універсальні здібності - це індивідуальні особливості, якості людини, які визначають успішність виконання їх діяльності різного роду.
У основі здібностей людини лежать процеси мислення і уяви. Тому основними напрямами розвитку творчих здібностей в дошкільному віці є:
Розвиток продуктивної творчої уяви, яка характеризується такими якостями як багатство образів і спрямованість.
Розвиток якостей мислення, які формують креативність; такими якостями є асоціативність, діалектична і системність мислення.
Дитячий вік має багатющі можливості для розвитку здібностей. На жаль, ці можливості з часом необоротно втрачаються, тому необхідно, якомога ефективніше використовувати їх в дошкільному дитинстві.
Успішний розвиток творчих здібностей можливий лише при створенні певних умов, що сприяють їх формуванню. Такими умовами є:
1. Раніше фізичний і інтелектуальний розвиток дітей.
2. Створення обстановки, що визначає розвиток дитини.
3. Самостійне вирішення дитиною завдань, що вимагають максимальної напруги, коли дитина добирається до "стелі" своїх можливостей.
4. Надання дитині свободу у виборі діяльності, чергуванні справ, тривалість занять однією справою і так далі
5. Розумна доброзичлива допомога (а не підказка) дорослих.
6. Комфортна психологічна обстановка, заохочення дорослими прагнення дитини до творчості.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: