перейти на сайт>>

Організація страхування в Україні

ID роботи: 339
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні та правові основи функціонування системи страхових послуг
1.1. Економічна сутність страхування
1.2. Розвиток системи страхових послуг
1.3. Державне регулювання страхової діяльності в Україні
2. Аналіз організації страхування в україні
2.1. Аналіз страхового ринку України
2.2. Аналіз співпраці банків із страховими компаніями у сфері залучення ресурсів
2.3. Шляхи досконалення та розвитку ринку страхових послуг в Україні
Висновки
Використана літератураВисновок:

Розвиток нових форм власності, організаційно-правових форм господарювання, розширення самостійності товаровиробників, формування ринкової інфраструктури, різке зменшення державного впливу на розвиток виробничих відносин і розподіл матеріальних благ докорінно змінили процес формування вітчизняного страхового ринка, його зміст, види страхових послуг, які пропонують фізичним та юридичним особам.

У сучасних економічних умовах страхування – чи не єдина галузь економіки України, яка протягом останніх років має стабільний значний щорічний приріст обсягів наданих послуг. Водночас, незважаючи на номінальне зростання обсягів страхового ринку, ця галузь забезпечує сьогодні перерозподіл незначної частини внутрішнього валового продукту. Українські страхові компанії ще не акумулювали вагомий обсяг інвестиційних ресурсів, тому їх частина у вітчизняній економіці ще доволі мала.

Страхування – одна з найбільш давніх історичних категорій суспільно-економічних відносин між людьми, невід’ємна частина виробничих відносин. Спочатку поняття страхування пов’язувалось зі словом “страх”. Тому досі вираз “страхування” вживається у значенні “підтримка”, “гарантія успіху” тощо. В сучасних умовах цей термін найчастіше використовується в якості інструмента захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб, як елемент відшкодування матеріальних втрат при настанні страхового випадку.

Економічна сутність страхування визначається двома основними механізмами, що закладені в страхуванні, а саме:

ефект рідкісних подій, коли страховий випадок протягом певного періоду часу відбувається не у всіх учасників формування страхового фонду;

ефект накопичення, коли страховий внесок завжди менший від страхової виплати, тому, що страхові виплати видаються не одночасно, що враховується через дисконтуючий множник на інвестиційні прибутки страхової компанії.

Категорія страхування має характерні ознаки, зокрема:

наявність розподільчих та перерозподільчих відносин;

існування страхового ризику, тобто страхуванню властивий вірогідний характер відносин;

формування страхового фонду за рахунок внесків його учасників;

поєднання індивідуальних та групових страхових інтересів;

солідарна відповідальність всіх страхувальників за втрати;

замкнута розкладка суми страхового збитку;

перерозподіл збитку в просторі та часі;

повернення страхових платежів, що мобілізовані до страхового фонду;

самоокупність страхової діяльності та отримання прибутку страховиком.

Як видно із зазначених ознак страхування має риси економіки, фінансів, кредиту, підприємництва але й принципові відмінності. Страхування водночас є засобом залучення грошових ресурсів і способом відшкодування збитків. А у ринковій економіці страхування виступає, з одного боку, як фактор стабілізації економіки, як засіб захисту господарської діяльності та добробуту членів суспільства, з іншого боку, як вид діяльності, що приносить дохід.

У цілому слід зазначити світову тенденцію до глибокої інтеграції страхового й банківського капіталу. Така інтеграція неминуче визиває ріст конкуренції. Разом з тим клієнти одержують повний пакет високоякісних фінансових послуг у підрозділі однієї групи, що відповідає міжнародним стандартам і практиці створення інтегрованого простору для ділових операцій.

Форми функціональних зв'язків між банками й страховими компаніями визначають взаємовигідні відносини між ними, а управління фінансовими потоками обох організацій стає більш ефективним:

- інвестиційна діяльність страхових компаній є серйозним фінансовим ресурсом для банків, особливо в частині довгострокового кредитування;

- участь банків в управлінні страховим капіталом обумовлено потребою в страховому захисті банківської діяльності й залученні клієнтської бази страховиків;

- інтерес страхових організацій в управлінні банківським капіталом обумовлений необхідністю надійного розміщення своїх фінансових ресурсів, можливістю розширення клієнтської бази, потребою в надійному банківському супроводі страхових операцій.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: