перейти на сайт>>

Організація структури управління та управлінська документація

ID роботи: 2287
Тип роботи:
Об'єм: 45 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти формування структури управління та організацiї документообiгу
1.1. Поняття інформаційної системи управління
1.2. Характеристика сучасних вимог до системи управління та управлінської документації
Розділ 2. Дослідження організаційної структури управління та управлінської документації
2.1. Засоби обробки інформації та автоматизована система управління документацією
2.2. Шляхи удосконалення управлінського документування
Висновки
Література
ДодаткиВисновок:

Ми живемо у час всебічного розвитку оточуючого нас світу. У зв’язку з цим, з кожним днем збільшується кількість інформації стосовно найрізноманітніших сфер нашого життя. Тобто розширюється інформаційна сфера. А оскільки жодна з організацій, підприємств, фірм не являється інформаційно ізольованою, то дуже важливим питанням є питання отримання якісної та корисної інформації, яка забезпечувала б оптимальність процесу управління.

Інформаційний менеджмент з’явився як частина теорії менеджменту приблизно на межі 20-21 століть. Він являв собою якісно нову інформаційну концепцію, яка дала поштовх розвитку нової індустрії у сфері управління. Ця концепція пов’язана з тим, що водночас із традиційними важелями управління з’являється ще один – управління бізнесом за допомогою інформаційних технологій.

Інформаційний менеджмент відіграє дуже важливу роль у діяльності кожної організації оскільки фактично являється потужною та ефективною інформаційною підтримкою. А це забезпечує їй ісування у сучасних економічних умовах, які вимагають досить швидкого планування та прийняття рішень.

Прискорення науково-технічного прогресу пред'являє усе більш високі вимоги до інформаційного забезпечення органів управління. Ефективність цього виду діяльності, що ставить своєю метою підготовку й обґрунтування управлінських рішень, багато в чому визначає ефективність менеджменту в цілому. Підвищення ефективності використання інформаційних систем досягається шляхом наскрізної побудови і сумісності інформаційних систем, що дозволяє усунути дублювання і забезпечити багаторазове використання інформації, установити визначені інтеграційні зв'язки, підвищити ступінь використання інформації.

Інформаційне забезпечення припускає: поширення інформації, тобто представлення користувачам інформації, необхідної для рішення управлінських, науково-виробничих і інших питань, що виникають у процесі діяльності; створення найбільш сприятливих умов для ефективного поширення інформації.

Зміст кожної конкретної інформації визначається потребами управлінських ланок і вироблюваних управлінських рішень. До інформації пред'являються визначені вимоги:

- стислість, чіткість формулювань, своєчасність надходження;

- задоволення потреб конкретних керуючих;

- точність і вірогідність, правильний добір початкових відомостей, оптимальність систематизації і безперервність збору й обробки зведень.

Глибокий і ретельний аналіз є необхідною передумовою прийняття управлінських рішень. Без інформації і її аналізу неможливо ефективне функціонування і розвиток діяльності фірми.

Управлінську діяльність можна простежити через систему документування. Суть документування управлінської діяльності полягає у фіксації за встановленими правилами на паперових або магнітних носіях управлінських дій.

При здійсненні управлінських процесів використовують різні розпорядчі документи (рішення, наказ, розпорядження, протокол, план-графік тощо) та довідково-інформаційні документи (службові записки, акти, листи та ін.), які набувають сили розпорядчих документів за наявності на них резолюції керівника, яка зобов'язує розпочати певні дії.

Ділові документи слід готувати і оформляти так, щоб вони точно відповідали своєму призначенню, мали юридичну силу, чітку структуру і були зручні в роботі. Вимоги до оформлення організаційно-розпорядчих документів і документів, виготовлених друкарським способом, викладено в Державному стандарті України ДСТУ 2732-94 «Діловодство та архівна справа».

Для надання організаційно-розпорядчим документам юридичної сили вони повинні містити обов'язкові елементи (реквізити), передбачені стандартом. Розглянемо загальні вимоги до змісту і оформлення основних видів ділових документів.

Таким чином, документаційне забезпечення управління, що відіграє важливу роль у виконанні апаратом управління своїх функцій, організовується в наші дні на основі традиційних (ручних) та автоматизованих систем опрацювання інформації. Удосконалення документаційного забезпечення передбачає впровадження суб'єктами перспективної автоматизованої системи документаційного забезпечення управління, що базується на мікропроцесорній обчислювальній техніці, яка дозволяє перейти до нової інформаційної технології у вирішенні завдань управління.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: