перейти на сайт>>

Організація та робота казначейської системи у виконанні бюджету

ID роботи: 3685
Тип роботи:
Об'єм: 49 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І

Теоретичні  ЗАСАДИ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ВИКОНАННЯ  БЮДЖЕТІВ

1.1. Виконання бюджету як сфера розвитку бюджетних правовідносин

1.2. Роль державного казначейства у здійсненні бюджетної політики

Висновки за розділом 1

Розділ ІІ

Аналіз організації та роботи КАЗНАЧЕЙСЬКої СИСТЕМи ВИКОНАННЯ  ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

2.1. Фінансовий аналіз виконання державного бюджету України  за доходами

2.2. Аналіз стану виконання Державного бюджету України за видатками

Висновки за розділом 2

Розділ ІІІ

УДОСКОНАЛЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

3.1. Проблемні питання казначейської системи виконання державного бюджету

3.2. Характеристика основних заходів щодо удосконалення казначейського виконання бюджетів

Висновки за розділом 3

Висновки

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Підсумовуючи викладене вище, принципами виконання бюджету можна визнати загальні принципи, які містяться у ст. 7 БК України (повноти, обгрунтованості, субсидіарності, цільового використання бюджетних коштів, публічності та відповідальності, а також спеціальні принципи: єдності, порівнянності, спеціалізації, бюджетного обліку оптимізації, строковості), та доповнити Бюджетний кодекс України статтею, яка б містила принципи виконання бюджету.

Виконання бюджету ґрунтується на таких принципах:

принцип   єдності   -   зарахування   усіх  доходів   до   бюджету   та  здійснення   видатків, передбачених  законом  про  Державний  бюджет чи  рішенням  про  місцевий  бюджет, здійснюється виключно на єдиному казначейському рахунку;

принцип порівнянності - співставлення показників доходів та видатків бюджету;

принцип спеціалізації - конкретизація доходів бюджету за джерелами та видатків за цільовим призначенням;

принцип обліку - усі операції з бюджетними коштами підлягають бухгалтерському обліку, обліку виконання бюджетів та кошторисів бюджетних установ;

принцип оптимізації - досягнення найбільш ефективного результату бюджетної діяльності з використанням найменших видатків бюджету;

принцип строковості - виконання бюджету відбувається протягом бюджетного періоду.

Запровадження казначейської системи касового виконання бюджетів допомогло значно підвищити прозорість бюджетного процесу й ефективність використання бюджетних коштів. При казначейському виконанні державного бюджету реєстрація надходжень, регулювання обсягів і термінів прийняття бюджетних зобов'язань, здійснення дозвільного напису на право здійснення витрат у рамках виділених лімітів бюджетних зобов'язань, здійснення платежів від імені одержувачів коштів держбюджету покладаються на державне казначейство. У своїй діяльності по виконанню державного бюджету Головне управління держказначейства взаємодіє з Центральним банком України, Державною податковою службою України, іншими центральними органами державної влади і управління України. Державне казначейське управління у своїй діяльності керується конституцією України; конституційним договором між Верховною Радою України і Президентом України, його розпорядженнями; декретами та постановами Кабінету Міністрів України.

Проведений фінансовий аналіз виконання державного бюджету України за 2008 - 2010 роки та перше півріччя 2011 року свідчить, що темпи росту видатків вище, ніж темпи росту доходів і взагалі видатки перевищують доходи, тому державний бюджет виконується з дефіцитом. Таке становище вимагає застосування додатках бюджетних важелів, щодо регулювання фінансового стану країни.

Нині органи Державного казначейства України залучені лише до процесу виконання бюджету і не беруть участі у інших етапах бюджетного процесу. Зважаючи на те, що органи ДКУ володіють широкою інформацією з усього спектра показників виконання державного бюджету, детально аналізують дані про виконання бюджету, доцільно було б передбачити участь казначейства, поряд з іншими виконавчими органами, на етапах планування доходів і видатків бюджету, прогнозування й оцінки ефективності державних цільових програм, фінансового аудиту [3].

Важливим напрямком удосконалення казначейської системи виконання бюджету, як і бюджетного процесу в цілому, є удосконалення бухгалтерського обліку виконання бюджету, що ґрунтується на методі нарахування замість касового методу; створення інтегрованої системи рахунків, які об'єднують рахунки бухгалтерського обліку в бюджетних установах і бюджетну класифікацію; об'єднання бухгалтерського обліку виконання бюджету і обліку в бюджетних установах.

До найважливіших стратегічних завдань розвитку вітчизняної казначейської системи слід віднести вдосконалення функціонування її нормативно-законодавчої бази, розмежування відповідальності органів Державного казначейства й органів місцевого самоврядування, удосконалення автоматизованої системи АС «Казна» та запровадження промислового продукту ERP, що в комплексі сприятиме удосконаленню управління бюджетними коштами.  


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: