перейти на сайт>>

Організація та шляхи вдосконалення обліку виробничих запасів

ID роботи: 848
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Суть виробничих запасів та їх роль в кругообігу виробництва
1.1. Наукове обґрунтування оцінки та обліку руху виробничих запасів
1.2. Основи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси
1.3. Методика і нормативна база обліку виробничих запасів в сільському господарстві
2. Сучасний стан оцінки обліку та контролю виробничих запасів в СВК ім. Фрунзе
2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства
2.2 Синтетичний і аналітичний облік виробничих запасів
3. Удосконалення обліку виробничих запасів
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

В даній курсовій роботі наведене теоретичне та практичне узагальнення і вирішення проблеми формування та обліку виробничих запасів, проаналізовані сучасні умови функціонування підприємства аграрної галузі, визначено пріоритетні напрями підвищення ефективності організації обліку виробничих запасів сільськогосподарських підприємств. Як відомо, що виробничі запаси являються самими мобільними засобами, які приймають участь в процесі виробництва тільки один раз і повністю свою вартість переносять на знову створений продукт.

У роботі проведене узагальнення і аналіз вирішення проблеми, що виявляється у розробці принципів формування та використання виробничих запасів на прикладі СВК ім. Фрунзе.

Аналізуючи наявність і склад земельних угідь СВК ім. Фрунзе видно, що в структурі земельних угідь рілля займає 98 %, і лише 2 % відведено під ставки. Це свідчить про досить високу розораність земель в господарстві.

В СВК ім. Фрунзе ведеться журнально-ордерна форма обліку, яка заснована на використання принципу систематизації накопичування даних первинних документі безпосередньо в регістрах аналітичного і синтетичного обліку відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”.

Досліджуване підприємство передбачає, що при відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ФІФО. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство (Відображені в бухгалтерському обліку, тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття ), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів.

Аналітичний облік запасів в СВК ім. Фрунзе ведеться у розрізі місць зберігання, матеріально відповідальних осіб та видів запасів. Синтетичний облік наявності та руху запасів здійснюється в грошовій одиниці України на рахунках обліку запасів за Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкцією про його застосування, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30. 11. 99 р. N 291 за спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19. 04. 2001 р. N 186.

СВК ім. Фрунзе свій бухгалтерський облік веде за допомогою автоматизованої програми «1С:Бухгалтерія». «1С:Бухгалтерія» - це програмний засіб, призначений для вирішення широкого кола задач з автоматизації підприємств різних видів діяльності. У свою чергу конфігурація для сільськогосподарських підприємств України сумісно з програмою «1С: Предприятие - Бухгалтерский учет для Украины 7.7» автоматизує бухгалтерський облік у сільському господарстві.

Автоматизація обліку запасів приносить точність і полегшення в роботі бухгалтера, зменшення часу обробки інформації, презентабельний вигляд внутрішньої та зовнішньої звітності. Все це сприяє чіткій організації обліку й контролю з тим, щоб своєчасно одержати достовірну інформацію про наявність, надходження і витрачання запасів на сільськогосподарському підприємстві.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: