перейти на сайт>>

Організація та шляхи удосконалення обліку готової продукції

ID роботи: 6265
Тип роботи:
Об'єм: 80 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

1.1  Економічний зміст обліку готової продукції, її класифікація та завдання обліку готової продукції

1.2  Нормативно-правові засади організації обліку готової продукції

1.3. Проблемні питання обліку готової продукції

РОЗДІЛ 2

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В ПСП «ДІАМАНТ»

2.1 Організаційно-економічна характеристика ПСП «Діамант»

2.2  Аналіз стану облікової політики ПСП «Діамант»

2.3 Організація бухгалтерського обліку готової продукції

2.3.1 Стан первинного обліку готової продукції

2.3.2 Організація аналітичного та синтетичного обліку готової продукції

2.3.3. Калькулювання собівартості готової продукції

РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

3.1 Вдосконалення організації первинного обліку реалізації готової продукції, робіт і послуг

3.2 Вдосконалення аналітичного та синтетичного обліку готової продукції та її реалізації

3.3 Удосконалення стану облікової політики

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Отже, до готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів, відповідає затвердженим стандартам, пройшла технічний контроль підприємства і здана на склад або замовнику (покупцю) згідно з діючим порядком прийняття продукції. Продукція є результатом виробництва. Всі елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, які перебувають на різних його стадіях – утворюють незавершене виробництво.

Питання, пов'язані з обліком готової продукції висвітлювали вітчизняні та зарубіжні економісти.

Проаналізувавши облікову політику ПСП «Діамант» можна сказати, що вона має ряд недоліків. Відсутність посадових інструкцій не дає можливості розподілу обов'язків і кваліфікаційних вимог між робітниками. Одним із пунктів удосконалення організації обліку на ПСП «Діамант» є розробка і прийняття посадових інструкцій. В організації первинний облік організований не у відповідності з останніми вимогами ведення бухгалтерського обліку. В багатьох первинних документах проставляються не всі реквізити, що значно ускладнює подальший облік.

Облік процесу реалізації потребує значного спрощення, вдосконалення облікових регістрів, та особливо, зменшення та уніфікації первинних документів.

Проведені в даній роботі дослідження сучасного стану обліку реалізації продукції показали, що бухгалтерський облік в господарстві ведеться в спрощеній  формі.

Основні первинні документи з обліку реалізації продукції застосовуються встановленого зразку. Але трапляються випадки неналежного заповнення та використання не за цільовим призначенням. Синтетичний та аналітичний облік в ПСП «Діамант» ведуть паралельно один одному, для цього застосовується як типові, так і індивідуальні форми регістрів обліку.

Для подальшого удосконалення обліку реалізації рекомендую:

для зменшення трудоємкості заповнення форм первинних документів та економії коштів пропонується об'єднати в одному документі товарно-транспортну накладну та приймальну квитанцію;

об'єднати накладну внутрішньогосподарського призначення з рахунком — фактурою в один документ накладну розрахунок на видачу — продаж продукції;

внести деякі зміни в накладну внутрішньогосподарського призначення, що дасть більш повну характеристику реалізованої продукції, зменшить час на перевірку даних синтетичного та аналітичного обліку;

внести зміни до реєстру документів, що дасть змогу одержати більш детальну інформацію про суми доплат за якість продукції, що була реалізована.

Розроблені пропозиції з обліку реалізації продукції в ПСП «Діамант» дозволить підвищити на даній ділянці роботи продуктивність праці облікових працівників, оперативність та достовірність облікових даних, своєчасно відстежувати відвантаження продукції та взаєморозрахунки з покупцями.

ПРИ ЗАМОВЛЕННІ ОБОВ'ЯЗКОВО ВКАЗУВАТИ АВТОРА РОБОТИ - ВІКТОРІЯ


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: