перейти на сайт>>

Організація фінансового менеджменту на малому підприємстві

ID роботи: 7717
Тип роботи:
Об'єм: 49 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Теоретичні аспекти формування системи фінансового менеджменту на підприємстві

1.1. Поняття та сутність фінансового менеджменту

1.2. Завдання та функції фінансового менеджменту

1.3. Модель організації фінансового менеджменту на підприємстві

2. Аналіз ефективності організації фінансового менеджменту на ПП  «ДС 7691»

2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ПП  «ДС 7691»

2.2 Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства

2.3 Аналіз показників, що характеризують ефективність функціонування системи фінансового менеджменту підприємства

3. Напрямки покращення системи фінансового менеджменту підприємства

3.1. Удосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства

3.2. Резерви підвищення ефективності функціонування системи фінансового менеджменту  ПП  «ДС 7691».

Висновок

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Дослідження сукупності теоретичних, методичних та практичних засад аналізу організації фінансового менеджменту на малому підприємстві дозволило сформулювати висновки, які висвітлюють вирішення основних завдань курсової роботи відповідно до поставленої мети.

У першому розділі було з’ясовано, що фінансовий менеджмент – це комплексна система принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, направлених на формування, розподіл та використання фінансових ресурсів підприємства і організацію його грошових потоків з метою досягнення оперативно-тактичних та стратегічних цілей. Таким чином, фінансовий менеджмент розглядається як управління фінансами підприємства. Безумовно, фінансовий менеджмент необхідно розглядати як комплексну систему, адже будь-яке управлінське рішення впливає на всі сторони діяльності підприємства і може викликати необхідність змін в багатьох сферах його функціонування.

У другому розділі проведено аналіз ефективності функціонування системи фінансового менеджменту малого підприємства. Як свідчать дані проведеного аналізу, основні фінансові показники діяльності підприємства мають нерівномірний характер розвитку. Зокрема, мають тенденцію до зменшення   виручка від реалізації продукції та прибуток. При цьому слід відмітити, що рентабельність витрат у 2013 році підвищилась та складає 144,31% до рівня 2012 року.

У 2011 р. ПП  «ДС 7691» мало  нормальний фінансовий стан. Фінансові показники досить близькі до оптимальних, але по окремих коефіцієнтах допущено певне відставання. Підприємство рентабельне, знаходиться в зоні допустимого ризику.

У період 2012-2013 рр. фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати як задовільний (середній). При аналізі балансу виявляється слабкість окремих фінансових показників. Платоспроможність знаходиться на межі мінімально допустимого рівня, фінансова стійкість недостатня. При взаєминах з аналізованою організацією навряд чи існує загроза втрати засобів, але виконання їй зобов’язань в строк представляється сумнівним. Підприємство характеризується високим ступенем ризику.

У третьому розділі розглянуті основні шляхи підвищення фінансової стабільності підприємства.

ПП  «ДС 7691» працює на перспективу, правильно планує свою стратегію та тактику, намагається іти в ногу з прогресивними методами торгівлі – і це їм вдається. Пошук резервів підвищення ефективності використання всіх видів наявних ресурсів – одне з найважливіших задач будь-якого підприємства. Виявляти і практично використовувати ці резерви можна тільки за допомогою ретельного фінансового економічного  аналізу.

Пошук ефективних механізмів управління фінансовим станом  зумовлює необхідність розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: