перейти на сайт>>

Організація і методика аналізу рентабельності продукції підприємства

ID роботи: 8317
Тип роботи:
Об'єм: 49 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Методологічні аспекти аналізу рентабельності продукції підприємства

1.1. Поняття та економічна сутність рентабельності як відносного показника, що характеризує ефективність діяльності підприємства

1.2. Мета, завдання та інформаційна база аналізу рентабельності продукції підприємства

1.3. Система показників рентабельності та її характеристика

Розділ ІІ. Аналіз показників прибутку та рентабельності ТОВ «Полікор»

2.1. Характеристика господарської діяльності ТОВ «Полікор»

2.2. Аналіз фінансових результатів ТОВ «Полікор»

2.3. Аналіз рентабельності ТОВ «Полікор»

Розділ ІІІ.  Резерви  збільшення  прибутку  і  рентабельності  підприємства

Висновки

Література

Додатки

 Висновок:

Отже, рентабельність - це якісний вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або міру використання наявних ресурсів у процесі виробництва і реалізації товарів, робіт і послуг.

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання.

Основні показники рентабельності підприємства: рентабельність продаж, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність інвестицій, рентабельність продукції.

Різноманітність показників рентабельності зумовлює, у свою чергу, різноманітність методик аналізу рентабельності і, відповідно, визначає альтернативність пошуку шляхів її підвищення.

При аналізі шляхів підвищення рентабельності важливо розрізняти вплив зовнішніх та внутрішніх факторів. Такі показники, як ціна продукту і ресурсу, обсяг використовуваних ресурсів та обсяг виробництва продукції, прибутку від         реалізації         та      рентабельності (доходності) продаж, знаходяться між собою у тісному функціональному зв’язку.

Аналіз прибутку показав, що основне джерело його формування на ТОВ «Полікор» – прибуток від реалізації продукції (96,29%.). Він  є кінцевим результатом діяльності підприємства не лише у сфері виробництва, а й у сфері обігу. Питома вага позареалізаційних результатів склала лише 3,71 %  балансового  прибутку.

Аналізуючи основні дані роботи ТОВ «Полікор» по окремих сферах діяльності можна зробити висновок, що вся діяльність підприємства спрямована на отримання прибутку та рентабельності.

ТОВ «Полікор» працює на перспективу, правильно планує свою стратегію та тактику, намагається іти в ногу з прогресивними методами торгівлі – і це їм вдається.

Пошук резервів підвищення ефективності використання всіх видів наявних ресурсів - одне з найважливіших задач будь-якого підприємства. Виявляти і практично використовувати ці резерви можна тільки за допомогою ретельного фінансового економічного  аналізу.

Це є віддзеркаленням того, що підприємство не займається позареалізаційною діяльністю, а саме, не має пайової участі в інших підприємствах, не має цінних паперів, не є  орендодавцем  основних  фондів  і  т.п.

Прибуток від реалізації товарної продукції залежить від чотирьох чинників першого порядку: обсягу реалізації продукції; її структури; собівартості і рівня середньореалізаційних   цін. Ці ж чинники є чинниками другого порядку по відношенню до  балансового  прибутку.

Результати розрахунків показують, що план прибутку перевиконаний більшою мірою за рахунок зміни структури продукції (на 13,6 тис. грн.), також збільшення обсягу  реалізації продукції сприяло збільшенню суми  прибутку на 7,4 тис. грн. Зростання цін реалізації спричинило за собою збільшення  суми  прибутку  на  4,3 тис. грн.

Для виявлення і підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок зниження собівартості був  використаний метод   порівняння.

Збільшивши обсяг  реалізації продукції на 5% підприємство збільшить свій прибуток на 19,633 тис. грн.

Існують резерви зниження собівартості продукції за рахунок зменшення управлінських  і  адміністративних   витрат.

Істотним резервом зростання прибутку є поліпшення якості  товарної  продукції.

Таким чином, при збільшенні обсягу реалізації продукції на 5%, зниженні на 0,03 грн. витрат на гривну товарної продукції ТОВ «Полікор» отримає додатковий прибуток в сумі 173,813 тис. грн. і збільшить рентабельність (окупність  витрат)  на  5,16%.

Стратегія управління прибутком на підприємстві – ближче до наступальної і спрямована на збільшення обсягів виробництва, вона досить дієва та ефективна на даному етапі але вона потребує удосконалення у довгостроковій перспективі через вплив таких факторів, як збільшення конкуренції, насичення ринку меблів подібною продукцією, обмеженість виробничих потужностей підприємства, необхідність покращення якості продукції тощо.

Аналіз резервів збільшення прибутку та рентабельності ТОВ «Полікор» показує, що традиційні напрямки, такі як збільшення обсягів виробництва продукції (без зміни асортименту), підвищення цін на товари (без змін у якості), зменшення витрат на сировину та матеріали, скорочення кількості працюючих обмежені та не принесуть бажаного результату, їх достатньо підтримувати на досягнутому рівні.

Для забезпечення збільшення прибутку підприємства у довгостроковій перспективі ТОВ «Полікор» необхідно звернутися до інноваційних методів, що включають: розширення виробництва за рахунок освоєння нових видів продукції, використання нових технологій у конструюванні та дизайні меблів, покращення якості продукції, освоєння нових ринків, відкриття власних представництв у регіонах, впровадження нових методів продажів, надання додаткових послуг, використання організаційно-управлінських нововведень. Усі ці шляхи та напрямки досягнення цілей підприємства дозволять реалізувати стратегію збільшення прибутків, забезпечити високий рівень рентабельності та конкурентоспроможності, крім того їх можна здійснити не вдаючись до залучення кредитних коштів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: