перейти на сайт>>

Організація і методика аудиту обліку грошових коштів підприємства (установи)

ID роботи: 9061
Тип роботи:
Об'єм: 57 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

 

 

Вступ

РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1.   Нормативно – законодавче регулювання  аудиту  обліку  грошових коштів підприємства

1.2.   Теоретичні аспекти  аудиту обліку виробничих запасів

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕ-РИСТИКА  ТОВ «Прометей» ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ

2.1. Організаційно – економічна характеристика об’єкта дослідження

2.2. Визначення аудиторського ризику  згідно з МСА

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ грошових коштів У  тов «Прометей»

3.1. Планування аудиту грошових коштів на підприємстві

3.2. Перевірка обліку грошових коштів у ТОВ «Прометей»

3.3. Узагальнення результатів перевірки  обліку грошових коштів на підприємстві

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Грошові кошти, як відомо, є найліквіднішими активами будь-якого підприємства і одночасно із цим дані активи найбільш підпадають під загрозу крадіжок та зловживань. На сьогоднішній день, більшість підприємств перебувають у приватній власності, а тому власники, як ніхто інший, зацікавленні у збереженні власного майна. Саме поняття аудиту, передбачає перевірку бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації стосовно діяльності суб’єктів господарювання, з метою визначення їх достовірності і відповідності встановленим нормам. Аудит грошових коштів стосується тієї ж самої перевірки, але виключно стосовно обліку, документів, операцій які пов’язані з грошовими коштами.

В роботі зазначено задачі, методика, план проведення аудиту грошових коштів та наведено приклади тестів контролю щодо проведення аудиту досліджуваного питання.

При проведенні аудиту з використанням наведеної методики, плану аудиту грошових коштів, а також використання тестів контролю, зменшується власний ризик аудитора та збільшується ефективність і швидкість проведення аудиту.

В ході аналізу та аудиту ТОВ «Прометей» збільшення активів підприємства, зріст капіталу, а також незначні зменшення зобов’язань свідчать  про досить високі темпи розвитку підприємства, його стабільний фінансовий стан, високу ліквідність активів підприємства.

Отже, бухгалтерський облік на підприємстві повністю автоматизований, що значно полегшує роботу бухгалтерів та значно знижує час на обробку документів.

Проте, під час перевірки встановлено, що операції, які пов’язані з грошовими коштами підприємства здійснені (оформлені) з порушеннями встановленого порядку через неуважність працівників підприємства.

У зв’язку з цим аудитор вважає за можливе підтвердити, що за винятком загальних обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійсненої господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.

Облік  касових  операцій, залишків каси  ведеться   відповідно до  вимог  законодавства  України. Залишок  грошових  коштів  підтверджений  довідками   обслуговуючих  банків  та    касовою  книгою,  що відповідає  даним  синтетичного  обліку.      

З метою поліпшення обліку та аудиту грошових коштів, уряду внести деякі зміни до нормативної бази України, і встановити обов’язковість проведення аудиту грошових коштів на усіх підприємствах, незалежно від форми власності, з частотою не рідше одного разу на рік. Цей захід  думку, підвищить відповідальність працівників бухгалтерії, фінансових відділів, каси і сприятиме поліпшенню їх діяльності підприємства, а отже і підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: