перейти на сайт>>

Організація і методика аудиту операцій з руху товарів

ID роботи: 7581
Тип роботи:
Об'єм: 39 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ ТОВАРІВ

1.1. Товарні запаси підприємства як об’єкт аудиторського контрою

1.2. Характеристика нормативно-правової та інформаційної бази аудиту товарних операцій

РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИКИ АУДИТУ РУХУ ТОВАРІВ

2.1.Мета та завдання аудиту руху товарів

2.2. Основні етапи проведення аудиту операцій з руху товарів на сучасному підприємстві

2.3. Узагальнення результатів аудиторської перевірки

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИВисновок:

Таким чином, у першому розділі курсової роботи було розглянуто теоретичні аспекти організації та методики аудиту операцій з руху товарів. З’ясовано, що товарні запаси як об’єкт аудиту входять в якості складової частини до сумарних активів підприємства.

Порядок  проведення процедур аудиту і їх зміст повинні визначатися виходячи з особливостей діяльності кожного підприємства. Але, аудитор обов’язково у процесі свого дослідження повинен чітко відслідковувати інформаційні потоки, пов’язані з господарськими діями чи подіями, від прийняття рішення про здійснення господарської операції до відображення факту здійснення в первинних документах, зведених документах, регістрах обліку та звітності.

Аудитору необхідно скласти і документально оформити програму аудита, яка буде визначати характер, тимчасові рамки і обсяг запланованих аудиторських процедур, необхідних для здійснення загального плану аудиту.

Основні етапи аудиту товарних операцій з урахуванням руху товарів, що дозволяють оптимізувати аудиторську перевірку. Аудит товарних операцій можна підрозділити на наступні етапи: аудит правильності оприбуткування товарів; аудит розрахунків з постачальниками; аудит витрат на продаж; аудит продажів і формування фінансових результатів.

Основна мета перевірки товарних операцій – встановити своєчасність і повноту оприбуткування матеріально відповідальними особами товарів, що надійшли на склад, правильність їх обліку на рахунку 281 «Товари на складі» і обґрунтованість та правильність списання у видаток відпущених (відвантажених) товарів.

У другому розділі курсової роботи розглянуто методику аудиту руху товарів. Загальна  модель аудиту товарних запасів повинна складатися з наступних стадій: 1) вивчення загальної інформації щодо підприємства; 2) оцінка властивого ризику та ризику невідповідності внутрішнього контролю; 3) складання програми аудиту товарних запасів; 4) проведення аудиторської перевірки товарних запасів; 5) оцінка зібраних доказів та складання аудиторського висновку.

Перевірку операцій з товарно-матеріальними цінностями рекомендується починати з аналізу їхньої вартісної оцінки, тому що у фактичну собівартість матеріалів крім витрат за цінами їхнього придбання включаються також: транспортно-заготівельні витрати постачальницьким організаціям, комісійні винагороди; мита; оплата послуг стороннім організаціям по транспортуванню, доставці й зберіганню цінностей. У той же час аудитор повинен перевірити, чи не включалися у вартість матеріалів витрати на зміст складів, відділів постачання й збуту підприємства, або витрати на відряджання працівників для оформлення й узгодження договорів на поставку матеріалів, які повинні включатися до складу загальногосподарських витрат.

До основних методів, які використовує аудитор на основному етапі аудиту запасів відносять: методи документального і фактичного контролю; логічної та арифметичної перевірки документів; порівняння та інші органолептичні методи.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: