перейти на сайт>>

Осип маковей. Функція діалектизмів у творах Осипа Маковея

ID роботи: 5120
Тип роботи:
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Поняття про діалектизми та особливості їх використання у  творах Осипа Маковея

1.1.Поняття діалектизмів та мета їх застосування у художніх текстах

1.2. Творча спадщина Осипа Маковея

Розділ ІІ. Дослідження функцій діалогізмів у творчій спадщині Осипаа Маковея

2.1. Мова творів Осипа Маковея

2.2. Аналіз функцій діалектизмів у творчості Осипа Маковея

Висновки

ЛітератураВисновок:

Діалектизми – слова, характерні для мовлення жителів певної місцевості. Вживаються в художніх творах для мовної характеристики персонажів, для створення місцевого колориту.

Діалектизмом віддзеркалюють процес адаптації літературною мовою територіально здиференційованих елементів діалектичної мови чи регіональних варіантів літературної мови.

Використання діалектизму становить відступ від чинних на певному етапі розвитку норм літературної мови з певною стилістичною настановою (мовна характеристика персонажів, відтворення локального колориту описуваних подій та ін.). Функціонування Д. в усному мовленні може зумовлюватися як цільовою стилістичною настановою мовця, так і недостатнім володінням літературною мовою. Основними шляхами проникнення Д. у літературну мову є мова художної ллітератури, публіцистики, наукової літератури, усне мовлення, лексикограматичні праці (діалектні та змішаного типу).

Діалектизм – поняття історично мінливе, яке формується разом з виробленням і усталенням норм літературної мови. Зміна норм відбивається на оцінці конкретних мовних одиниць, їх віднесенні до Д. чи нормативних; при цьому критерієм оцінок служать нормативні описи граматичної структури літературної мови, різноманітні словники, в тому числі наголосів, керування тощо.

О.Маковей усією своєю діяльністю утверджував єдину українську літературну мову на західноукраїнських землях. У його творчості поєдналися краса і сила рідної мови: його художнє слово – самобутнє й живе, публіцистичне – гостре і палке, наукове – глибокодумне й переконливе.

Емоційний та інтелектуальний світ українця-гуцула у творчості О. Маковея – це реальна картина життя цієї дивовижної гілки української нації.

А зображував він все це вдалим поєднанням  елементів літературної мови і рис гуцульського та частково буковино-покутського діалекту.  Нерідко деякі дослідники закидали Осипу Маковею, що його мова надмірно насичена  діалектизмами, що він навіть не усвідомлює їх як таких. Але ми глибоко переконані, що саме знання  тодішньої української мови, гуцульських та буковинських говірок, уміле поєднання елементів  літературної мови і діалектизмів допомогли письменникові у наполегливій боротьбі за народну основу  літературної мови та за єдину українську літературну мову. Будучи надзвичайно цілеспрямованою  особистістю, великим інтелектуалом і, разом з тим, працелюбним гуцулом, він, незважаючи ні на які  перешкоди на своєму шляху, все ж таки досяг своєї мети.   

Різнорівневі  елементи гуцульського говору виконують свої художні функції у той самий спосіб, що літературна мова у творах, написаних літературною мовою без використання діалектів. Образність, мовна експресивність, мовні засоби характеротворення тощо у таких творах забезпечуються внутрішніми мовними ресурсами гуцульської діалектної системи як самодостатньої для літературних цілей. При цьому варто підкреслити, що багато з них характеризуються специфічними особливостями, а деякі не мають аналогів у літературній мові.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: