перейти на сайт>>

Основи управління персоналом підприємства

ID роботи: 1036
Тип роботи:
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ
1. Поняття, класифікація та структура персоналу
2. Роль ефективності праці та її складових у підвищенні ефективності діяльності підприємства
2.1 Суть та зміст управління персоналом
2.2. Оцінка ефективності праці персоналу на виробничому підприємстві
3. Розрахункова частина
3.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз його основних техніко-економічних показників
3.2. Аналіз ефективності використання персоналу підприємства
4. Пошук шляхів підвищення стимулювання і ефективності праці працівників
Висновки і пропозиції
Список використаної літературиВисновок:

За результатами роботи можна зробити наступні висновки:

– при виконанні роботи було опрацьовано достатню кількість літературних джерел, монографій, наукових статей, навчальних посібників, публікацій з питань управління персоналом підприємства. У теоретичній частині роботи був розроблений алгоритм дослідження організації управління персоналом підприємства;

– у роботі проведено розрахунок основних фінансово-економічних показників діяльності ТОВ “Тепло-Плюс”, зокрема розраховані показники абсолютної ліквідності, фондовіддачі тощо. Проведено детальний аналіз цих показників;

– також, у роботі проведено детальний аналіз використання трудових ресурсів підприємства, зокрема, розраховане ціле коло показників використання персоналу підприємства.

– запропонована методика бальної оцінки персоналу підприємства, за допомогою якою було вибірково оцінено якість робітничого персоналу підприємства. Завдяки цьому намічено основні шляхи покращення використання персоналу ТОВ. “Тепло-Плюс”. Так, у результаті проведення аналізу було встановлено, що з восьми працівників підприємства два працівника не відповідають займаній посаді і потребують негайного звільнення. Три працівника підприємства потребують матеріального стимулювання і мають високий рейтинг. Решту працівників необхідно відправити на курси підвищення кваліфікації.

– у роботі розроблена система інформаційного забезпечення для організації управління персоналом підприємства. При побудові інформаційного забезпечення використовували як специфічне програмне забезпечення для виконання функцій управління так, і програмні додатки загального призначення. Було обраховано затрати підприємства на впровадження нової інформаційної системи. Також було запропоновано відповідні кадри для виконання управлінських функцій;

Виконавши детальний аналіз отриманих результатів зробимо наступні пропозиції:

ТОВ “Тепло-Плюс” необхідно:

– впровадити запропонований проект з організації управління персоналом на підприємстві;

– постійно коригувати цілі і програми в залежності від стану ринку, змін зовнішнього середовища;

– орієнтуватися на досягнення запланованого кінцевого результату діяльності підприємства;

– використовувати сучасну інформаційну базу для різноманітних розрахунків при прийнятті управлінських рішень;

– зміну функції планування – від поточного до перспективного ;

– здійснювати управління на основі гнучкості рішень;

– проведення глибокого економічного аналізу кожного управлінського рішення.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: