перейти на сайт>>

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

ID роботи: 7917
Тип роботи:
Об'єм: 52 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Маркетинговий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

1.1. Маркетинговий потенціал та його місце у загальному потенціалі підприємства

1.2. Характеристика основних складових маркетингового потенціалу підприємства

1.3.Особливості формування маркетингового потенціалу сучасного підприємства

Розділ ІІ. Оцінка маркетингового потенціалу ПАТ «Укртелеком»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ПАТ «Укртелеком»

2.3. Дослідження і аналіз маркетингового середовища ПАТ «Укртелеком»

2.3. Оцінка маркетингового потенціалу ПАТ «Укртелеком»

Розділ ІІІ. Рекомендації щодо удосконалення маркетингового потенціалу ПАТ «Укртелеком»

Висновки

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Отже, маркетинговий потенціал являє собою сукупність внутрішніх і зовнішніх можливостей максимально задовольняти потреби споживачів у продукції (послугах), безпосередньо і опосередковано сприяє розкриттю і розвитку загального потенціалу підприємства, при цьому збільшуючи темпи зростання обсягів продажу, прибутку і підвищення рентабельності виробництва за умов більш повільного збільшення собівартості виробництва продукції, ніж зростання ціни у зв’язку з підвищенням її якості або зниження собівартості одиниці продукції при незмінній якості. Тому однією з важливих передумов підвищення прибутковості підприємства є зростання його маркетингового потенціалу, що потребує ретельного вивчення і максимального використання усіх існуючих для цього можливостей.

Підсумовуючи  викладене і додавши деякі доповнення, під маркетинговим потенціалом підприємства розуміємо суму матеріаль­них і нематеріальних складових, які суб’єкт господарювання може ре­алізувати використовуючи ринково орієнтовану концепцію управління його діяльністю.

У даній роботі організація управління маркетинговою діяльністю на підприємстві піддана аналізу і перегляду. На підставі методик експертного опитування виконаний аналіз внутрішнього і зовнішнього маркетингового середовища підприємства. За допомогою методу SWOT-аналізу виявлені основні можливості і загрози, сильні і слабкі сторони ПАТ «Укртелеком». Застосована методика дозволила визначити стратегічний потенціал компанії як «помірий».

Проведений аналіз дозволяє рекомендувати компанії ПАТ «Укртелеком» організувати єдину службу маркетингу і провести рекламну компанію в спеціалізованих виданнях.

Розглядати маркетинговий потенціал підприємства необхідно компонуючи єдність ринкового та економічного потенціалів в межах відповідності один одному за наступними групами елементів маркетингового потенціалу: комплекс маркетингу; систему досліджень, збору та аналізу інформації; матеріальні ресурси; людські ресурси, накопиченні знання, досвід та кваліфікація служби маркетингу.

Дослідники, розглядаючи маркетинговий потенціал підприємства в структурі економічного потенціалу на функціональному рівні дуже звужують його роль та зменшують його значення. На наш погляд, до цих питань необхідно підходити з точки зору концепції інтегрованого маркетингу. Використання такого підходу дозволить зменшити до мінімуму негативні наслідки змін, що відбуваються, а також факторів «невизначеності майбутнього», полегшити роботу із забезпечення довго- і короткострокової ефективності і прибутковості завдяки залученню до командної роботи на досягнення певних цілей та результату всіх працівників підприємства. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: