перейти на сайт>>

Основні типи лексичних одиниць китайської мови

ID роботи: 6711
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1

Лексична система китайської мови: загальна характеристика

1.1.  Лексика та лексична система мови. Поняття лексичної одиниці

1.2. Особливості лексичної системи китайської мови

Розділ 2

Типи лексичних одиниць китайської мови: загальна характеристика та тенденції розвитку

2.1. Характеристика базових лексичних одиниць китайської мови

2.2. Структура лексичних одиниць сучасної китайської мови та тенденції її розвитку

Висновки

Використана літератураВисновок:

Лексикологія розглядає слово як лексичну одиницю, як одиницю словникового складу мови. Місце слова як одиниці мови – це місце, середнє між морфемами як нижчими одиницями і реченнями як вищими. Слово мінімально може складатися з однієї морфеми і максимально може стати реченням.

Проведене дослідження показало, що важливою особливістю синтактики морфем китайської мови в складі кількісних одиниць є ритмічні правила їх поєднання. Зміст ритмічних правил полягає в тому, що кількісна одиниця китайської мови переважно набирає синтагматичні відносини з кількісними одиницями певного ритмічного розміру. Так односкладна морфема набирає синтагматичні відносини з односкладною морфемою і тим самим утворюється двослог або біном. Двослоги переважно поєднуються з двослогами. Таким чином, очевидна тенденція до кількісної симетрії граматично пов’язаних лінгвістичних одиниць.

У разі двослогів і чотирьохслогів симетрія буває повною, при поєднанні односкладної морфеми з двослогом або двослога з трьохслогом утворюються асиметричні трьохскладові  кількісні одиниці. При утворенні кількісних одиниць ритмічні правила є настільки ж обов’язковими, як і синтаксичні.

Важливим наслідком ритмічних вимог до кількісних одиниць китайської мови є те, що залежно від цих вимог одна і та ж референція може здійснюватися у мові за допомогою кількісної одиниці різного складу: однослога, двослога і т.д.

В сучасній китайській мові прагнення довести лексичну одиницю до
двоскладового складу є найважливішою тенденцією ритмічної структури китайської мови.

Ритмічне членування тексту неминуче перетинається з його синтагматичним членуванням. Традиційне віршування вважає правильним вірш, який представляє собою певну граматичну єдність - одну або кілька цілих синтагм. Тому найбільш стійкими синтагматичними одиницями в китайській мові виявляються такі, де синтагматичне і ритмічне членування збігаються. Кожен двослог китайської мови являє собою замкнуте ціле, пов’язане певним граматичним зв’язком. Це тим більше відноситься до трьохслогів і чотирьохслогам.

Отже, двоскладові слова сучасної китайської мови далеко невільно поєднуються з односкладовими. Причиною є їх різна ритмічна характеристика, а також і те, що односкладова і двоскладова лексика - це різні стилістичні і рівні китайської мови.

Зважаючи на те, що ритм відіграє істотну роль у китайській мові, китайське слово може приймати різні кількісні форми в залежності від вимоги ритму.

Так, наприклад, поряд з односкладовим 街  jie «вулиця» існує також слово 街头  jiedao з тим же значенням.

Дуже часто один і той же смисловий зміст може бути передано як двома складами, так і чотирма.

Чотирьохскладовим  сполученням  dasao jiedao «підмітати вулицю»,  bianxie juben «писати п’єсу»,  baohu senlin «охороняти ліси»,  huanjing baohu «захист навколишнього середовища» відповідають двоскладові  saojie,   bianju,  hulin, huanbao з тим же значенням.

Однак не всі чотирьохслоги можуть бути перетворені в двослоги і навпаки. В кожному випадку цю можливість можна пояснити семантичними або ритмічними міркуваннями.

Безперечно, словники не можуть умістити всіх лексичних одиниць, оскільки динамічні процеси постійно поповнюють словниковий склад мови новими одиницями. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: