перейти на сайт>>

Особливості вживання дієслівної лексики в мовленні дітей молодшого шкільного віку з ЗНМ (загальне недорозвинення 3 рівня)

ID роботи: 6509
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Глава 1. Теоретичні підходи до вивчення особливостей вживання дієслівнох лексики дітей із загальним недорозвиненням мовлення

1.1.        Психолого-педагогічна характеристика дітей із загальним недорозвиненням мовлення

1.2. Особливості формування дієслівного лексикону дитини

1.3. Проблеми формування дієслівного словника та вживання дієслівної лексики у дітей із ЗНМ

Глава 2. Діагностичне дослідження особливостей вживання дієслівної лексики в  мовленні дітей молодшого шкільного віку з ЗНМ та робота над формуванням дієслівного лексикону

2.1. Діагностичне обстеження дітей із ЗНМ з метою визначення  особливостей вживання дієслівної лексики

2.2. Робота з розвитку дієслівної лексики у молодших школярів із ЗНМ 3-го рівня

2.3. Аналіз ефективності корекційно-розвиваючої програми з формування дієслівної лексики у молодших школярів із ЗНМ 3-го рівня

Висновок

Використана література

ДодаткиВисновок:

Підводячи підсумки курсової роботи слід зазначити, що одним з факторів, що зумовлюють недоліки побудови простих поширених речень дітьми із ЗНМ  є недостатнє оволодіння дієсловами, які найчастіше виступають у ролі предиката в структурі речення.

Несформованість синтаксичної системи мови в дітей з ЗНМ виявляється в порушеннях синтаксису як на рівні глибинних, так і поверхневих структур. Па глибинному рівні ці порушення проявляються в труднощах оволодіння семантичними компонентами, а на поверхневому рівні – порушення граматичних зв’язків слів, неправильної послідовності слів у реченні.

Результати дослідження підтверджують наявні в науковій літературі дані про взаємозв’язок і взаємовплив когнітивного та мовленнєвого розвитку. Сформованість когнітивних передумов у дітей із ЗНМ ускладнює оволодіння мовною нормою, в той же час недоліки оволодіння мовними засобами ускладнюють формування мовної системи в цілому. Таким чином, в структурі мовленнєвого дефекту у молодших школярів із ЗНМ відзначаються порушення мовної та семантичної складових, найбільшою мірою страждає саме семантичний компонент.

Після аналізу різних методик, нами було проведенно діагностичне дослідження особливостей вживання дієслівної лексики у дітей старшого молодшого шкільного віку із ЗНМ третього рівня (у дослідженні брали участь 5 дітей). Дані, отримані в результаті проведення обстеження, дозволили зробити висновки про рівень сформованості дієслівного словника. Результати дослідження демонструють бідність, обмеженість дієслівної лексики дітей даної групи. У молодших школярів відзначаються порушення в розвитку пасивного словника дієслівної лексики, вживання різних граматичних форм дієслів. Найбільш у дітей страждають вміння диференціювати дієслова доконаного і недоконаного виду, а також дієслова різного роду.
На підставі виявлених особливостей та аналізу сучасної методичної літератури з даної проблеми нами було розроблено зміст роботи по формуванню дієслівного словника у молодших школярів  із ЗНМ третього рівня.

Важливим компонентом логопедичної роботи з дітьми із ЗНМ є поглиблене вивчення і якісний аналіз:

розуміння і вживання дієслів з різними лексичними значеннями (емоційного стану людини, руху, предметних дій, антонімів – префіксальних дієслів з протилежним значенням, дієслів з різними основами, дієслів-синонімів, зворотних дієслів та ін);

диференціації граматичних форм дієслів (однини і множини теперішнього часу, зміна дієслів минулого часу за родами, особам, дослідження розуміння і вживання префіксальних дієслів, дієслів досконалого й недосконалого виду).

На основі досліджень закономірностей мовленнєвого розвитку дітей із ЗНМ 3-го рівня були розроблені шляхи подолання мовної недостатності, визначено зміст корекційного навчання і виховання, закладені методи фронтального навчання і виховання дітей.

Аналіз результатів повторного обстеження дозволив зробити висновки про ефективність виконаної роботи:

- після проведення занять у дітей із ЗНМ третього рівня значно збільшився обсяг як пасивного, так і активного дієслівного словника;

- зафіксовано істотні зміни дієслівного словника в якісному відношенні: зменшилася кількість помилок, пов’язаних з неправильним вживанням слів, частіше відзначалося неточне, але при цьому цілком адекватне вживання дієслів;

- скоротилося число граматичних помилок.

Також слід зазначити, що результати експериментальної роботи дають підставу говорити про позитивні зміни у формуванні дієслівної лексики молодших школярів  із ЗНМ третього рівня.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: