перейти на сайт>>

Особливості визнання та оцінки нематеріальних активів

ID роботи: 2652
Тип роботи:
Об'єм: 47 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти визнання та оцінки Нематеріальних активів
1.1. Визначення та економічна суть нематеріальних активів
1.2. Класифікація НМА
1.3. Задачі та джерела аналізу нематеріальних активів
2. Аналіз використання нематеріальних активів ТОВ ПКФ «ЛІА-ЛТД»
2.1. Організаційна характеристика підприємства
2.2 Оцінка складу та структури нематеріальних активів
2.3. Аналіз економічної ефективності використання нематеріальних активів на підприємстві
3. Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності управління нематеріальними активами
Висновки
Література
ДодаткиВисновок:

Отже, з усього вище сказаного можна впевнено сказати, що такий вид активів, як нематеріальні, відіграють дедалі більшу роль в економічному житті будь-якої країни, України зокрема. По мірі того, як розвиваються економічні процеси, а науковий прогрес набирає все більших обертів, нематеріальні активи відіграють навіть більшу роль у виробництві, ніж самі основні засоби, особливо для організацій, які займаються інтелектуальною діяльністю. Облік та економічний аналіз нематеріальних активів в Україні має хоч і не значний досвід, проте можна сказати, що розвивався він разом із обліком та аналізом подібних активів на Заході.

В сучасних умовах глобалізації економіки зростає роль інформатизації і наукових розробок, як джерела отримання додаткового прибутку і виграшу в конкурентній боротьбі. В умовах ринкової конкурентної економіки підприємствам важливо визначити ефективність і доцільність вкладення капіталу в нематеріальні активи, необхідно ефективніше використовувати ресурси, що не входять до складу активів, та які зазвичай мають інформаційну природу. Це такі інформаційно насичені ресурси, як людський капітал, ноу-хау, становище на ринку, досвід, організаційна структура управління, комунікації та зв’язок.

Дана робота присвячена дослідженню нематеріальних активів, а саме їх аналізу на базі підприємства.

Дослідження, що проведені в даній роботі дають можливість зробити наступні висновки: нематеріальні та матеріальні необоротні активи мають наступні загальні характеристики:

1) вони утримуються на підприємстві для використання, а не в якості інвестицій;

2) термін їхнього використання - понад одного року;

3) оцінюються вони залежно від здатності генерувати доход для їхніх власників;

4) вони поступово втрачають свою вартість і списуються у витрати шляхом амортизації.

Нематеріальні активи, до всього іншого, мають додаткові характеристики, що відрізняють їх від матеріальних активів:

1) наявність великого ступеня невизначеності з приводу майбутніх вигод, що можуть походити з факту використання нематеріального активу;

2) вартість нематеріальних активів має більш широку амплітуду, тому що в значній мірі залежить від конкуренції;

3) нематеріальні активи можуть мати цінність

Щоб покращити стан ТОВ ПКФ «ЛІА-ЛТД» необхідний ряд шляхів покращення, в тому числі ефективності нематеріальних активів підприємства. Це можуть бути такі як:

– дотримання підприємством власної стратегії технічного, організованого та економічного розвитку;

– переорієнтація інвестиційної політики на максимальне технічне переозброєння й реконструкцію діючих виробничих об'єктів;

– різке збільшення масштабів вилучення з виробництва та управління техніко застарілих і економічно малоефективних програм, перехід від практики заміни спрацьованих знарядь праці до систематичного комплексного оновлення техніко-технологічної бази взаємозв’язаних виробничих ланок підприємства та багато інших шляхів та способів, які дадуть змогу покращити стан підприємства, а також основні показники ефективності використання нематеріальних активів.

Таким чином є багато способів та шляхів підвищення ефективності використання нематеріальних активів підприємства, застосування яких потребує детального попереднього аналізу цих активів.

Використання нової інформаційної системи обліку та аналізу, заснованої на базі АРМ бухгалтера, створює можливість для переходу від ізольованої обробки даних обліку до обробки на основі систем баз даних. Впровадження нової інформаційної системи обліку включає ряд етапів, а її успіх залежить від якості проектних розробок, надійності технічних засобів, зацікавленості колективів користувачів та органів управління, що здійснюють керівництво та впровадження автоматизованих інформаційних систем. Таким чином, створення нової інформаційної системи обліку та економічного аналізу, розподіленої системи обробки даних сприятиме досягненню ідентичності даних та високої достовірності інформації. У результаті впровадження такої системи має повністю змінитися виконання аналітиками організаційних та контрольних функцій, поглибитися економічний аналіз, що в цілому створить передумови для покращення роботи підприємств в умовах ринкової економіки.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: