перейти на сайт>>

Особливості діагностики вад мовлення у дітей раннього віку

ID роботи: 7705
Тип роботи:
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Глава 1. Теретичні основи проблеми розвитку мовлення у дітей раннього віку

1.1. Загальна характеристика особливостей розвитку мовлення дітей раннього віку

1.2. Вади мовлення та особливості їх прояву у ранньому віці

1.3. Особливості проведення діагностики мовленнєвих порушень у дітей раннього віку

Глава ІІ. Проведення діагностики вад мовлення дітей раннього віку

2.1. Характеристика програми та методик дослідження

2.3 Аналіз результатів дослідження порушень мовлення у дітей раннього віку

2.3. Напрямки корекції вад мовлення у дітей раннього віку

Висновок

Список використаних джерелВисновок:

Мовленнєвий розвиток дитини – вагома складова її нервово-психічного та емоційного здоров’я. Недорозвинення та вади мовлення, що виникають у ранньому дитинстві, порушують інтелектуальний розвиток дитини, її здатність до комунікації, негативно позначаються на особистості, а в подальшому житті спричиняють соціальну дезадаптацію різного ступеня.

Становлення і розвиток мовлення на початковому етапі оволодіння рідною мовою розглядається у взаємозв’язку із загальним психічним розвитком дитини. Домовленнєвий розвиток має динамічний характер.

 Руйнування словесного та слухового центрів або переривання зв’язків між цими центрами і найближчими психорефлекторними мовленнєвими центрами є причиною своєрідних розладів мовлення, відмінними від тих розладів, які властиві ураженню найближчих психорефлекторних мовних центрів. При перериванні зв’язку між сферою особистості і мовленнєвими центрами діти втрачають так зване довільне мовлення.

У процесі цілеспрямованої, систематичної роботи з дитиною, вдається досягти позитивної динаміки у мовленнєвому розвитку.

Слід приділити особливу увагу тому фактору, що дитина раннього віку може продуктивно займатися лише тоді, коли їй по-справжньому цікаво. Крім цікавого ігрового сюжету, заснованого на практичному досвіді дитини, в логопедичних іграх використовуються спеціальні прийоми роботи: паузи у мовленні педагога, використання жестів, домовляння дитиною слів і фраз і ін. Мова дорослого повинна бути побудована простими словами і фразами. Вона повинна бути чистою, без порушень, оскільки дорослими повинні даватися тільки зразки правильної мови. Слід брати до уваги деякі особливості дітей з порушеннями мови: можливі підвищена стомлюваність, неуважність та ін. В ході обстеження словникового запасу логопед вирішує наступні завдання: визначити кількісний і якісний склад активного і пасивного словника; виявити рівень володіння значенням лексичних одиниць; виявити характер лексичних помилок; намітити раціональні шляхи формування і (або) вдосконалення лексичної сторони мовлення дитини.

В основу методик дослідження були покладені наступні параметри: виявлення рівня сприйняття та розуміння мови дорослого; виявлення обсягу активного і пасивного словника; обстеження произносительной сторони мови (вимова голосних і приголосних звуків, складова структура); обстеження граматичного ладу мовлення (сформованість фразового мовлення, використання прийменників).

У процесі проведення діагностичного обстеження стану мовлення дітей раннього віку була використана сукупність методик, зокрема: обстеження рівня сприйняття і розуміння мовлення дорослого та обстеження обсягу пасивного і активного словникового запасу.

Як свідчать отримані дані, 2 дитини з п’яти у ході виконання запропонованих завдань показали низький рівень розвитку, одна дитина показала високі показники за двома методиками, одна дитина має середній рівень розвитку, що підтверджено результатами трьох методик, одна дитина має середній рівень розвитку за двома методиками, низький рівень розвитку – за третьою методикою. Результати проведеної діагностики свідчать про необхідність проведення спеціальної роботи щодо виправлення порушень вад мовлення у дітей раннього віку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: