перейти на сайт>>

Особливості засвоєння трудових навичок на уроках ручної праці молодших школярів допоміжної школи

ID роботи: 5338
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Особливості розвитку трудових навичок молодших школярів: практичні та методологічні аспекти

1.1 Дослідження ролі трудового навчання у процесі виховання учнів допоміжної школи у психолого-педагогічній літературі

1.2. Роль праці у процесі навчання та виховання молодших школярів – учнів допоміжної школи

1.3. Формування загальнотрудових умінь в учнів молодших класів допоміжної школи

ІІ. Дослідження впливу  ручної праці на розвиток молодших школярів допоміжної школи

2.1. Констатуючий експеримент

2.3. Формуючий експеримент: розробка і апробація занять ручної праці, направлених на розвиток навиків трудової діяльності розумово відсталих школярів

2.4. Контрольний експеримент: визначення ефективності занять

Висновки

Список використаних джерел

ДодатокВисновок:

Трудове виховання – виховання свідомого ставлення до праці через формування звички та навиків активної трудової діяльності.

Завдання трудового виховання зумовлені потребами існування, самоутвердження і взаємодії людини в суспільстві та природному середовищі. Воно покликане забезпечити:  психологічну готовність особистості до праці (бажання сумлінно та відповідально працювати, усвідомлення соціальної значущості праці як обов'язку і духовної споживи, бережливість щодо результатів праці та повага до людей праці, творче ставлення до трудової діяльності);  підготовка до праці (наявність загальноосвітніх і політехнічних знань, загальних основ виробничої діяльності, вироблення умінь і навичок, необхідних для трудової діяльності, підготовка до свідомого вибору професії).

Трудове виховання ґрунтується на принципах:  єдності трудового виховання і загального розвитку особистості (морального інтелектуального, естетичного, фізичного);  виявлення і розвитку індивідуальності у праці;  високої моральності праці її суспільно корисної спрямованості;  залучення дитини до різноманітних видів продуктивної праці;  постійності, безперервності, посиленості праці;  наявності елементів продуктивної діяльності дорослих у дитячій праці;  творчого характеру праці;  єдності праці та багатогранності життя.

Трудова свідомість особистості містить уявлення про ставлення до праці, участі у суспільно корисній праці, усвідомлення необхідності трудового самовдосконалення, систему знань, трудових умінь і навичок, з'ясування ролі праці. Досвід трудової діяльності означає систему загальних умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті, праці, об'єктивного оцінювання результатів своєї праці та самооцінювання, умінь і навичок систематичної, організованої, посильної суспільно корисної праці, узагальнення набутого досвіду. Активна трудова позиція зумовлюється системою трудових потреб інтересів, переконань, ціннісних орієнтацій, уподобань, прагненням до обдуманого вибору професії, продовження освіти у відповідному навчальному закладі. Формування готовності до праці поділяють на етапи – своєрідні ступені трудового становлення особистості.

У період  навчання у початковій школі відбувається залучення дітей до побутової праці, догляду за тваринами і рослинами, виготовлення іграшок, ознайомлення з працею дорослих, формування переконань щодо необхідності праці, бережливого ставлення до її результатів.

Результати теоретичних і експериментальних досліджень свідчать про важливість трудової діяльності в розвитку дітей молодшого шкільного віку, які є учнями допоміжної школи.

В даний час особливо актуальна проблема цілісного розвитку дитини як індивіда, особи, суб'єкта діяльності і індивідуальності, що дозволяє розглядати розвиток цілісно, як результат не одній (по критерію природне - соціальне), а трьох послідовних дихотомій (соціогенне - психогенне, зовнішнє -внутрішнє, ззовні зумовлене - зсередини обумовлене. Концепція цілісного розвитку дозволяє по-іншому поглянути на проблему розвитку особи дитини.

Специфічні особливості психіки учнів допоміжної школи  ведуть до необхідності враховувати дані особливості при навчанні і вихованні. В першу чергу це стосується використання  різних видів трудової діяльності.

Практичне дослідження показало вірність висунутих припущень. Самостійність дітей зросла, після проведення  сумісних занять з ручної праці (ліплення). Ляльки, тварини мають м'які пластичні форми, велику узагальненість образу, умовність зображення, що дуже, близько до можливостей дітей в творенні, до особливостей їх уявлень про реальні предмети.

Ліплення – цікаве заняття. Діти знаходять велике задоволення в передачі знайомих фігур з м'яких, податливих матеріалів.

Робота показала, що самостійність дитини в трудовій діяльності забезпечується відповідною побудовою розвиваючого середовища, цілеспрямованій допомозі дорослого  в освоєнні дітьми способів трудових дій.

Таким чином, результати дослідження свідчать про проведення  трудового навчання з урахуванням наступних  вимог.

1. У основу програм по праці повинен бути покладений перш за все принцип єдності навчання дітей знанням, умінням і навикам по праці.

2. Навчання набуває сили розвиваючого чинника тільки в тому випадку, якщо його зміст доступний дітям. Тому при відборі програмного матеріалу по ручній праці не слід включати те, що не може бути більш менш усвідомлене, засвоєне дитиною і самостійно виконане.

3. У програмі по трудовому навчанню учнів допоміжної школи необхідно передбачити більше робіт, направлених на розвиток у дітей творчого мислення. У цих цілях необхідно ввести в програму заняття з готовими деталями – конструктори, роботи з напівфабрикатами для різних будівельних ігор і тому подібне

Найважливіше враховувати, необхідність привчання дітей до самостійності як важливої якості особи, необхідної в житті людини.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: