перейти на сайт>>

Особливості комунікативної діяльності дошкільників із ЗПР

ID роботи: 6382
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Сучасні підходи до вивчення особливостей  комунікативної діяльності дошкільників із ЗПР

Розділ 2. психологічна характеристика дошкільників із  затримкою психічного розвитку

Розділ 3. Проблема формування комунікативної діяльності дітей дошкільного віку із ЗПР

Розділ 4. Програма дослідження особливостей комунікативної діяльності дошкільників із ЗПР

Розділ 5. Результати експериментального дослідження

Розділ 6. Психолого-педагогічні рекомендації щодо розвитку комунікативної діяльності дошкільників із ЗПР

Висновки

Список використаних джерел

Додатки



Висновок:

Проведене дослідження комунікативної діяльності дошкільників із затримкою психічного розвитку виявило ряд їх особливостей, які характеризуються зниженою потребою в мовному спілкуванні, невмінні орієнтуватися в ситуації спілкування, усвідомлювати своє комунікативне завдання, планувати зміст повідомлення, оформляти свої думки відповідно до норм і правил рідної мови через недостатність активного словникового запасу, недорозвинення лексико-граматичної будови мови, здійснювати самоконтроль за промовою.

Можна виділити наступні особливості, характерні для мовної діяльності як засобу комунікації дітей з психічним недорозвиненням: недостатня інформативність, порушення логічної організації, взаємопов’язаності висловлювання, лексико-граматичні порушення, неадекватність висловлювань, їх недостатній обсяг.

Зазначається, що дошкільники із затримкою психічного розвитку відчувають значні труднощі при необхідності самостійного встановлення різних зв’язків та взаємовідносин між предметами і явищами, що зумовлено недостатнім пізнавальним досвідом та особливостями мислення дітей даної категорії.

Комунікативна діяльність дітей з затримкою психічного розвитку має свої особливості, зумовлені не тільки порушенням інтелектуального та мовленнєвого розвитку, а й схильністю до дезадаптивних форм поведінки, що у подальшому веде до шкільної дезадаптації і заважає успішному навчанню в школі.

Аналіз отриманих даних дозволяє стверджувати, що в малюнках дітей з затримкою психічного розвитку чітко простежуються особливості взаємовідносин у сім’ї, симпатії та антипатії, не вирішені емоційні проблеми. При цьому дитина з ЗПР намагається замінити недостатньо теплі відносини до нього близьких дорослих приязними відносинами до братів та сестер, а також до тварин, сприймаючи їх за повноправних членів родини.

Спостереження за дітьми підтвердило результати попередніх досліджень: більша половина дітей проявляє агресію, досить великий відсоток дітей практично не проявляють ніяких емоцій, але при цьому вони не замкнуті , половина дітей не може адекватно висловити свої емоції.

Таким чином, проведена діагностика дозволила нам виділити проблемних дітей, які потребують підвищеної уваги з боку батьків і педагогів оцінивши рівень сформованості соціальної спрямованості  поведінки та комунікативних здібностей дітей, педагог може визначити напрями групової та індивідуальної роботи щодо соціалізації дітей, включаючи її в зразкову планування.

Для формування комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку необхідно створення сприятливих педагогічних умов та корекційно-педагогічного впливу.

До роботи з дітьми необхідно залучати психолога, використовувати систему розвиваючих і психокорекційних ігор відповідно до різного віку та різні види ігор: дидактичні, рольові, розвиваючі, сюжетно-рольові, ігри із правилами, рухливі ігри, ігри-драматизації тощо. Крім цього, в корекційній роботі можна використовувати ігри, спрямовані на розвиток мислення, уяви,пам’яті, уваги та інші.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: