перейти на сайт>>

Особливості лексико-граматичного компоненту мовленнєвої системи дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ 3-го рівня

ID роботи: 7068
Тип роботи:
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. теоретико-методичні Підходи до проблеми розвитку  лексико-граматичної сторони мовлення  в нормі та у дітей із ЗНМ

1.1. Процес формування лексико-граматичної сторони мовлення  в нормі та у дітей із ЗНМ у наукових дослідженнях

1.2. Особливості оволодіння граматичною будовою мови в онтогенезі

1.3.        Характеристика порушень лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ

Розділ ІІ. Дослідження особливостей розвитку лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ

2.1. Обґрунтування методологічної бази дослідження

2.2. Аналіз результатів обстеження лексико-граматичної сторони мовлення у дітей з нормальним мовним розвитком та дітей із ЗНМ

2.3. Методика формування лексико-граматичної правильності мовлення у дітей із ЗНМ та аналіз її ефективності

Висновок

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Мовлення – не лише найважливіший канал спілкування, а й потужний засіб набуття знань. Достатній рівень роз­витку мовлення дитини є основою її повноцінного психічного розвитку.

В дитячому віці мовленнєві розлади негативно впливають на розумовий розвиток дитини, зумовлюючи часто затримку пси­хічного розвитку, що, в свою чергу, призводить до неуспішності в школі, особливо на початкових етапах навчання. У таких дітей в більшій чи меншій мірі виявляються порушення вимови і розрізнення звуків, недостатньо повноцінно відбувається ово­лодіння системою морфем, тому погано засвоюються навички словозміни і словотворення. Словниковий запас відстає від норми як за кількісними, так і за якісними показниками, страждає зв’язне мовлення.

При загальному недорозвитку мовлення формування лексико-граматичної будови мовлення відбувається з великими труднощами. Це зумовлено тим, що граматичні значення завжди більш абстрактні, ніж лексичні, а граматична система мови організована на основі великої кількості мовних правил.

Проведене дослідження показало, що мовлення дошкільників з ЗНМ носить переважно ситуативний характер і має форму діалогу, у дітей немає навичок і вмінь складно викладати свої думки, для них характерна підміна зв’язного висловлювання односкладовими відповідями на питання або розрізненими непоширених пропозиціями

Встановлено, що у дітей розуміння та використання граматичних форм характеризуються деякими особливостями. Серед них: в словотворенні (60% правильних відповідей), недостатнє розрізнення однини та множини іменників (60% правильних відповідей), прийменників (10%), вживанні роду іменників (20%), вживанні відносних прикметників (20%) – результати отримані у ході експериментального дослідження.

 Для формування лексико-граматичної правильності мовлення використо­вують такі методи: дидактичні ігри і вправи, розповіді з використанням слів, в яких діти допускають помилку, картинки, переказування художніх оповідань, читання віршів, складання дітьми розповідей із використанням групи слів на тему, запропоновану вихователем.

Найефективнішим методом формування лексико-граматичної правильності мовлення є дидактичні ігри. Це доволі поширений вид діяльності в роботі дошкільних закладів, хоча вихователі не завжди правильно оби­рають ту чи ту гру для досягнення потрібної мети. Гра планується сама собою, оскільки ігри на формування лексико-граматичної правильності мовлен­ня недостатньо описані в методичній літературі, відсутні вони і в пла­нах виховної роботи вихователів дошкільних закладів.

Під час проведення логопедичної роботи з формування лексико-граматичної будови мови необхідно враховувати:

сучасні лінгвістичні та психолінгвістичні уявлення про слово;

структуру значення слова;

закономірності формування лексики та граматики в онтогенезі;

особливості лексико-лексико-граматичної будови мовлення у дітей із даною патологією.

В логопедичній роботі особливо велике значення має ставлення самих дітей до занять над виправленням недоліків мовлення. Зважаючи на це, необхідно зацікавити дітей і увесь час підтримувати в них інтерес до роботи. В процесі постановки і закріплення правильної вимови звуків дитині доводиться виконувати досить одноманітні за своїм характером вправи, але без яких неможливо обійтися на певному етапі.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: