перейти на сайт>>

Особливості логопедичної корекції механічної дислалії у дітей дошкільного віку

ID роботи: 7365
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Органічна (механічна) дислалія як об’єкт корекційної роботи

1.1. Види та форми дислалії

1.2. Принципи організації та проведення  логопедичної роботи з усунення дислалії у дітей

1.3. Етапи і зміст логопедичної роботи з усунення дислалії  у дошкільників

Розділ ІІ. Експериментальне дослідження ефективності логопедичної роботи у подоланні  механічної дислалії

2.1. Дослідження механізму порушень звуковимови у дітей з механічною дислалією

2.2. Корекційна робота по подоланню вад мовлення дітей при органічній дислалії

2.3. Аналіз результатів логопедичної роботи

Висновки

Література

ДодаткиВисновок:

Дислалія  – вид неправильної вимови, що викликається органічними дефектами периферійного мовного апарату, його кісткової та м’язової будови (скорочена вуздечка язика, тобто під’язикова зв’язка; дефекти будови щелеп, відкритий прикус, неправильна будова зубів, зубного ряду, неправильна будова піднебіння, товсті губи з обвислою нижньою губою, або скорочена малорухлива верхня губа).

В результаті експериментального дослідження дітей з дислалією були отримані дані, що характеризують особливості розвитку мовних процесів досліджуваних.

У практичній роботі педагогів, дефектологів можуть наступні рекомендації:

1. Враховувати особливості розвитку мовлення дітей з різними формами дислалії при проведенні навчальних, виховних та корекційних заходів.

2. Використовувати спеціальну систему вправ і рекомендацій для розвитку мовлення дітей з дислалією.

3. У процесі логопедичної роботи вправи використовувати поетапно і систематично.

4. Необхідно підтримувати у дітей інтерес до завдань з формування мови шляхом заохочення.

5. Домагатися успішності виконання завдань, враховуючи індивідуальні особливості дітей.

6. На основі даного дослідницького матеріалу вихователь може скласти власні завдання і використовувати їх на корекційних заняттях.

Логопедичну роботу з подолання дислалії необхідно будувати з урахуванням розвитку звуковимови в онтогенезі.

Для успішної корекції порушень звуковимови у дошкільнят необхідно здійснювати диференційований підхід, який передбачає:

урахування вікових і індивідуальних особливостей дитини.

етіологію, механізм, структуру мовного дефекту.

використання методів навчання, вибір яких залежить від етапу логопедичної роботи.

Корекційна робота складається з трьох етапів:

підготовчого;

формування первинних вимовних умінь і навичок;

формування комунікативних вмінь та навичок.

Завданням підготовчого етапу є розвиток уваги, пам’яті, мисленнєвих  операцій (аналізу, порівняння висновку), вміння впізнавати й розпізнавати фонеми, формування артикуляційних умінь і навичок.

Завданням другого етапу є постановка звуку, формування навичок правильного використання його в мові, вміння відбирати звуки, не змішуючи їх між собою.

Завданням третього етапу є формування у дитини вміння й навичок безпомилкового використання звуку в різних мовленнєвих ситуаціях.

Для підтвердження теоретичних висновків нами проведено експериментальне дослідження, яке складалося з трьох етапів: констатуючого, формуючого, контрольного.

На констатуючому етапі експерименту діагностичні дослідження дозволили нам виявити початковий рівень розвитку мовлення дітей і наявність дефекту.

Результати даного етапу показали, що у п’ятьох дітей високий рівень розвитку артикуляційної моторики, у 1 дитини  порушення звуковимови і 6 дітей  - фонематичного сприйняття. Середній рівень стану артикуляційної  моторики:  (2 дитини), звуковимови (7 осіб) і фонематичного сприйняття (4 дитини). Низький рівень артикуляційної моторики показали 3 дитини, звуковимови - 2 дитини і фонематичного сприйняття - 0 дітей.

Для усунення порушень виявлених на констутуючому етапі ми розробили і провели корекційні заходи щодо усунення порушень звуковимови у дошкільнят з   дислалією, що враховували механізм і структуру дефекту.

В результаті проведеної роботи на формуючому етапі ми відзначили, що відбулося підвищення мовної активності у дітей, покращилася артикуляція і вимовні навички.

Результативність роботи була продемонстрована при аналізі контрольного етапу експериментального дослідження.

Дані, отримані на контрольному етапі, говорять про те, що відбулося збільшення кількості балів мовного розвитку в групі дошкільнят.

Таким чином, мета, завдання нашого дослідження досягнуті. Гіпотеза про те, що логопедична робота з подолання порушень звуковимови у дошкільнят з   дислалією буде більш ефективною, якщо враховується: провідний вид діяльності дошкільників; етапи розвитку звуковимови в онтогенезі; етіологія, механізм і структура порушення звуковимови при дислалії  - підтверджена.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: