перейти на сайт>>

Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері зовнішньоекономічної діяльності

ID роботи: 6686
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

РОЗДІЛ 1. Правопорушення у зовнішньоекономічній сфері як об’єкт кримінологічного вивчення

1.1. Кримінологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності

1.2. Мета, завдання та  особливості методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Розділ 2. методика розслідування найбільш поширених кримінальних правопорушень у сфері зовнішньоекономічної діяльності

2.1. Методичні аспекти розслідування контрабанди

2.2. Методика розслідування здійснення митного оформлення в режимі «експорт» неіснуючих товарів або вантажів з навмисно завищеною вартістю

2.3. Методика розслідування приховування валютних цінностей

Висновок

Список використаних джерелВисновок:

Підводячи підсумки курсової роботи слід зазначити, що сфера зовнішньоекономічної діяльності  являє собою складову частину регульованої та контрольованої державними органами різних рівнів загальноекономічної діяльності, що включає зовнішньоторговельну, інвестиційну та іншу діяльність юридичних і фізичних осіб, а також діяльність, пов’язану з наданням допомоги та послуг при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.

Особливості вчинення злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності (більшість злочинів зовні носять характер законно здійснюваних економічних операцій), їх різноманіття і складність, вимагають при виявленні даних злочинів залучення до сприяння, в тому числі конфіденційного, осіб, які володіють необхідними знаннями в області експортно-імпортних операцій, можливостями доступу до необхідних документів і відомостей.

Беручи до уваги сучасні тенденції, найбільш небезпечними кримінальними правопорушеннями у сфері ЗЕД  є: переміщенні вантажів через митний кордон України поза пунктами пропуску без оформлення митних документів та сплати платежів і податків (при цьому «попитом» користуються підакцизні товари, валютні цінності, автомобілі, стратегічна та промислова сировина, металобрухт, кольорові та дорогоцінні метали, культурні та історичні цінності); переміщенні вантажів з оформленням всіх належних документів, у яких зазначаються неправдиві дані щодо вантажів (вартості, кількості та найменування, країни походження); незаконному відчуженні транзитних вантажів; здійсненні митного оформлення в режимі «експорт» неіснуючих товарів або вантажів з навмисно завищеною вартістю, що дає змогу суб’єктам господарювання незаконно відшкодовувати з державного бюджету кошти, а також ухилятися від сплати податку на додану вартість; приховуванні валютних цінностей шляхом використання незаконно відкритих валютних рахунків або оплати фіктивних послуг за участю власних іноземних юридичних осіб і офшорних компаній тощо.

Методичні рекомендації  у сфері зовнішньоекономічної діяльності щодо розслідування кримінальних правопорушень повинні враховувати появу нових складів злочинів та нових способів вчинення посягань, тобто відповідати основним напрямами подальшого розвитку методичних криміналістичних рекомендацій. Однак розробка такого комплексу неможлива без побудови належного «фундаменту» - підстави формування, в якості якої повинна бути прийнята криміналістична класифікація злочинів у сфері ЗЕД.

Виявлення організаторів злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності неможливо без проведення всього комплексу оперативно-розшукових заходів. Отримані в ході проведення оперативно-розшукових заходів матеріали заповнюють прогалини при проведенні співробітниками податкових і митних органів офіційних документальних перевірок організацій, задіяних у протиправних фінансових схемах.

Виходячи з наведених особливостей злочинності у сфері ЗЕД, необхідно констатувати, що криміналістичне забезпечення боротьби з цими злочинами повинно мати комплексний характер, забезпечувати ефективне застосування криміналістичних прийомів і засобів для виявлення, розслідування і попередження різнорідних злочинів. Слідчі та оперативно-розшукові підрозділи своїми основними завданнями повинні ставити не тільки власне розкриття і розслідування злочинів у сфері ЗЕД, але і забезпечення розвалу (знищення) організованих злочинних формувань.

Зазначені завдання можуть бути вирішені шляхом розробки та впровадження в практику комплексної методики розслідування злочинів у сфері ЗЕД, яка повинна містити науково обґрунтовані рекомендації високого ступеня загальності, які дозволять значно ефективніше, організовано і цілеспрямовано виявляти, припиняти і розслідувати насамперед найбільш небезпечні форми злочинності у цій важливій сфері економіки держави.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: