перейти на сайт>>

Особливості мови сучасної англомовної преси

ID роботи: 5354
Тип роботи:
Об'єм: 39 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ АСПЕКТИ АНГЛІЙСЬКОЇ ПРЕСИ

1.1. Слово як лексична і граматична одиниця мови

1.2. Лексико-граматичні трансформації при перекладі

1.3. Лексична система  мови інформаційної сучасної преси

РОЗДІЛ. 2. МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПРЕСИ

2.1. Англомовна преса як носій сучасного варіанта мови

2.2. Стилістичні особливості сучасної  англійської преси та місце в ній фразеологізмів

2.3. Аналіз використання неологізмів в англомовних газетно-інформаційних матеріалах

РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРАЗНО-ЕКСПРЕСИВНОГО ВІДТІНКУ МОВНОГО СТИЛЮ АНГЛОМОВНОЇ ПРЕСИ

3.1. Експресивні засоби заголовків у сучасних англомовних  молодіжних  журналах

3.2. Експресивні засоби англійських газетних заголовків

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИВисновок:

Тексти періодики як частина інформаційного шару, створюваного і підтримуваного англомовними ЗМІ, є узагальнений, сукупний образ англійської мови, в якій різнобічно і швидко відображаються мовні нововведення кожного дня. Газети і журнали одними з перших реагують на динамічні процеси, що відбуваються в розмовній мові, чуйно вловлюючи все нове, яскраве, актуальне. За посередництві преси мовні інновації закріплюються і отримують остаточне оформлення в загальнонаціональній мовою. Преса – це частина суспільної системи і її обов’язки набагато ширше, ніж просто обслуговувати інтереси корпорацій. Преса бере участь в організації громадської думки, спонукає до ініціатив, пред’являє норми, цінності, знання, розважає, висловлює групові та індивідуальні думки, дозволяє порівнювати і зіставляти різні позиції, створює постійно оновлювану інформаційну картину навколишнього світу.

Преса фіксує увагу на очевидних (події) та неочевидних (проблеми) явищах і допомагає людям пристосовуватися до постійно мінливих умов життя. В результаті цього людина отримує можливість самоконтролю поведінки, а, отже – можливість діяти більш ефективно. При такій багатогранності діяльності преси неминучі ситуації, коли між суспільними інтересами, які обслуговує преса і різними комерційними інтересами виникають протиріччя. Ці протиріччя ніяк не можна назвати спокійними і безхмарними. Їх вирішення – важка справа, що вимагає відповідальності, спеціальних знань, виваженості, такту, а головне – великих зусиль з обох сторін.

Мовні особливості англійської преси обумовлюються їх функціональним призначенням – подачею матеріалу в максимально сенсаційному вигляді з метою залучення більшої кількості читачів, тобто забезпеченням нормального функціонування самої преси.

У мові газети широко поширені різні мовні стереотипи (стандарти, кліше). Таке явище пояснюється тим, що і для того хто пише, і для того хто  читає кліше представляють безперечні зручності. Це – легка відтворюваність готових мовних формул, автоматизація цього процесу, полегшення комунікації.

Лінгвістичний аналіз мовного матеріалу англійської преси дозволяє зробити висновок про стійкість стереотипів свідомості, асоціативному мисленні, що сприяє встановленню контакту автора і читача. Періодичні видання, орієнтовані на різну аудиторію, демонструють помітну різницю як у підборі мовних одиниць, що передає інформацію «своєму» читачеві, так і в їх стилістичному забарвленні, що дозволяє автору не тільки зберегти звичну для адресата мовну манеру, але і дає можливість моделювати стилістичний фон відповідно до інтелектуальним і емоційним запитами читача. Одним з основних умов ефективності роботи засобів масової газетної комунікації є узгодженість взаємодії автора й адресата, яка реалізується за допомогою ідентичності або хоча б часткового збігу ментальних, лінгвокогнітивних, концептуальних сфер автора і адресата. Сучасні медіа тексти є відображенням потоку свідомості людини.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: