перейти на сайт>>

Особливості опосередкованого запам’ятовування розумово відсталих молодших школярів

ID роботи: 6979
Тип роботи:
Вартiсть: 32 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Особливості опосередкованого запам’ятовування у дітей молодшого шкільного віку

1.1. Характеристика опосередкованого запам’ятовування в загально психологічних аспектах

1.2. Особливості опосередкованого запам’ятовування у молодших школярів з типовим розвитком

1.3. Особливості опосередкованого запам’ятовування у розумово відсталих молодших школярів

Розділ 2. Експериментальне дослідження особливостей опосередкованого запам’ятовування у розумово відсталих молодших школярів

2.1 Зміст і організація експериментального дослідження

2.2 Характеристика опосередкованого запам’ятовування розумово відсталих молодших школярів

2.3 Орієнтовні методичні рекомендації щодо розвитку опосередкованого запам’ятовування у розумово відсталих молодших школярів

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Сказане дозволяє вважати мету дослідження досягнутою і сформулювати наступні висновки:

Аналіз теоретичних і практичних аспектів розвитку опосередкованого запам’ятовування розумово відсталих молодших школярів дозволяє виділити наступні основні моменти.

Виявилося, що пам’ять являє собою сукупність процесів, які забезпечують сприйняття, фіксування, зберігання, а також - відтворення (витяг) інформації.

Причиною розумової відсталості є внутрішні (екзогенно-органічні) чинники; розумова відсталість у числі інших порушень призводить до патології різних видів пам’яті.

При опосередкованому запам’ятовуванні бере участь ряд психічних операцій, які можуть не мати нічого спільного з пам’яттю, тобто відбувається поступове, так би мовити заміщення одних психічних функцій іншими.

Дослідження О.М.Леонтьєва показало, що розумово відсталим дітям малодоступні опосередко­вані прийоми запам’ятовування.

Ґрунтовним було дослідження пам’яті розумо­во відсталих дітей, проведене Л.В.Занковим. Він по­казав, що співвідношення безпосереднього та опосередкованого запам’ятовування в учнів допоміжної школи є динамічним, мінливим.

Учні молодших класів ще не вміють користуватись прийомами опосередкованого, тобто осмисленого, запам’ятовування і запам’ятовують логічно пов’язаний матеріал не кра­ще, а гірше, ніж окремі слова або числа. У старших класах, тобто по мірі навчання у допоміжній школі, розумово відсталі діти оволодівають адекватними прийомами осмисленого запам’ятовування, яке стає значно кращим.

Дослідження Л.В.Занкова сприяє подоланню неправильних уявлень про існування двох окремих видів пам’яті як двох вроджених здібностей, властивих різною мірою різним дітям. Передбачалось, що в олігофренів є механічна пам’ять і слабка смислова.

Отже, опосередкована смислова пам’ять у розумово відсталих дітей розвинена слабо. Найбільші труднощі виникають при запам’ятовуванні і відтворенні текстової інформації. При цьому вони можуть запам’ятати певний, досить обмежений обсяг матеріалу. При запам’ятовуванні та осмисленні матеріалу не можуть користуватися логічними прийомами. Над логічною пам’яттю у них переважає механічна.

У практичній частині курсової роботи проведено експериментальне дослідження особливостей опосередкованого запам’ятовування розумово відсталих молодших школярів за допомогою методик «10 слів» та «Піктограма».

Проведене обстеження показало, що в цілому обсяг опосередкованої пам’яті у дітей молодшого шкільного віку з розумовою відсталістю нижче нормативних показників, діти мають низький та дуже низький рівень розвитку опосередкованого запам’ятовування.

Лише одна дитина із 6 досліджуваних показала середній результат за методикою «Пікторгама»

Отже, гіпотеза про те, що діти з розумовою відсталістю мають низький ступінь розвитку опосередкованого запам’ятовування, висунута на почутку дослідження, підтвердилася.

Пам’ять молодших школярів з розумовою відсталістю необхідно розвивати, враховуючи ступінь відхилень у розвитку дитини. Необхідно застосовувати методики для розвитку різних рівнів пам’яті.

Проведене  психологічне дослідження особливостей опосередкованого запам’ятовування розумово відсталих молодших школярів дає змогу визначити основні напрямки корекційної роботи. Отримані результати  допоможуть знайти кращий підхід до покращення опосередкованого запам’ятовування цієї категорії дітей.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: