перейти на сайт>>

Особливості розвитку в’їзного туризму на Близькому Сході

ID роботи: 9307
Тип роботи:
Об'єм: 90 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

1. Теоретичні аспекти вʼїзного туризму

1.1. Світові тенденції розвитку в’їзного туризму

1.2. Туристичні ресурси як основа для розвитку в’їзного туризму

1.3. Умови розвитку в’їзного туризму

2. Аналіз в’їзного туризму країн Близького Сходу

2.1. Обсяг і динаміка в’їзних туристичних потоків на Близькому Сході

2.2. Тривалість перебування іноземних туристів та їхні витрати на Близькому Сході

2.3. Основні дестинації в’їзного туризму Близького Сходу

3. Проблеми і перспективи розвитку в’їзного туризму в країнах Близького Сходу

3.1. Головні проблеми розвитку в’їзного туризму в країнах Близького Сходу

3.2. Перспективи розвитку в’їзного туризму на Близькому Сході

Висновки

ЛітератураВисновок:

Таким чином, у процесі написання даного дослідження була досягнута його мета та проаналізовані особливості розвитку в’їзного туризму на Близькому Сході.

В’їзний міжнародний туризм – подорожі, що організовуються для громадян іноземних країн територією своєї держави, пов’язані з перетином державного кордону з метою некомерційної діяльності на термін від 1 доби до 1 року.

Розвиток міжнародного в’їзного туризму є не лише джерелом валютних надходжень в економічну систему країни, фактором стабілізації регіональних ринків праці, але й сприяє активізації відносин між країнами-учасницями туристичного процесу.

Туристична діяльність ґрунтується на умовах і факторах, що охоплюють економіку, політику, культуру країн світу, на швидкості проникнення у світову цивілізацію, здатності до новий туристичних технологій, що ґрунтуються на комп’ютерній техніці та гнучкого просування до інтеграційних та інших процесів у світовому просторі.

Визначаючи та оцінюючи потенційну привабливість для розвитку туризму певної географічної території чи об’єкта, доцільним для врахування спектром вивчення є фактор наявних і перспективних для відтворення туристичних ресурсів. Серед ряду визначень і характеристик туристичних ресурсів вирізняються певні класифікаційні ознаки та особливості структурування туристичних ресурсів для створення позитивних вражень у туристів від них та відповідного туристичного інтересу.

Дуже важливе значення для розвитку міжнародного та внутрішнього туризму мають туристичні ресурси, які є основною метою подорожей. Саме тому вони зумовлюють і визначають найважливіші економічні показники туризму, такі як кількість туристів, ціна за послуги, географія подорожей, тривалість перебування, готельне і транспортне забезпечення, загальна природнича характеристика територій, екологічна ситуація, рекреаційна територія та ін. Внаслідок цього туристична привабливість країни, та комерційна діяльність в галузі туризму передбачає всеохоплюючий облік туристичних ресурсів як у загальних чинниках по країні і окремих регіонах.

Протягом останніх років міжнародний туризм найбільш динамічно розвивався у межах країн Близькосхідного регіону.

Проведений аналіз в’їзного туризму країн Близького Сходу дозволяє прийти до ряду важливих в практичному і науковому відношенні висновків. По-перше, для даної галузі в основному характерні ті форми, типи і види іноземного туризму, що існують в інших державах світу. Іншими словами, з точки зору різноманітності видів туристичного відпочинку, регіон Близького Сходу на початку XXI ст. знаходиться «на рівні» інших розвинених центрів світового туризму, хоча тут ще зберігаються істотні відмінності між окремими країнами і районами в сенсі розмаїття можливостей забезпечити відповідні види і форми туризму і набір послуг. Дійсно, це одна з небагатьох галузей в арабських державах, яка в сенсі форм туризму і адекватної їм системи туристичних послуг знаходиться на світовому рівні і в силу цього має  дуже сприятливі перспективи для свого розвитку.

По-друге, в регіоні Близького Сходу за останні десятиліття після здобуття арабськими державами політичної незалежності відбувається динамічне становлення розгалуженої сучасної системи туристичних видів відпочинку та адекватної їй диверсифікованої системи туристичних послуг найрізноманітнішого рівня. Формування такої системи різноманітних форм туризму і відповідного їй широкого діапазону послуг різко підвищує привабливість туристичних центрів в розглянутих країнах, і, відповідно, їх прибутковість, створюючи потужну базу для подальшого розвитку галузі та більш повного використання її різнобічного та величезного потенціалу. Іншими словами, при інших сприятливих умовах індустрія туризму в туристичних центрах регіону на початку XXI ст. стоїть перед перспективою перетворитися на потужний сучасний господарський комплекс, який динамічно розвивається та у ряді аспектів, включаючи фінансовий, за ступеню свого впливу на всю економіку є рівноцінним або навіть перевершує нафтогазовий комплекс – ключовий сегмент економіки у великій групі арабських держав. Такий комплекс, що охоплює найрізноманітніші галузі національних економік (виробництво продовольства, ремісниче виробництво, тобто виробництво сувенірів, промисловість, різні галузі сфери послуг – банківських, медичних, освіта і т. д., транспорт, будівництво), можливо, внесе вирішальний чи значний внесок у становлення та розвиток економіки досліджуваних країн.

Регіон Близького Сходу  відрізнявся в кінці ХХ ст. підвищеною динамікою зростання іноземного туризму, яка помітно перевершувала інші, за винятком Америки і Південної Азії. Однак масштаби туристичних потоків (чисельність іноземних туристів, що відвідали близькосхідні країни) суттєво  поступалася провідним центрам світового туризму. Безсумнівно, це вказує на значне недовикористання того потенціалу, яка має індустрія туризму на рубежі ХХ-ХХІ ст. в арабських країнах. Такий стан є також свідченням відносної молодості саме сучасних форм і сегментів міжнародного туризму, а також деяких інших його особливостей в регіоні, зокрема одним з найбільш негативних чинників, які здійснюють вплив на розвиток в’їзного туризму в даному регіоні є нестабільна політична ситуація та часті військові конфлікти. В останні роки міжнародний тероризм і діяльність терористичних груп, які виступають під прапором ісламу, завдає величезної шкоди розвитку галузі.

Стратегічною метою розвитку туристичного бізнесу на Близькому Сході повинно стати створення конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного задовольнити потреби населення країни та забезпечити підтримку розвитку економіки загалом. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: