перейти на сайт>>

Особливості розвитку звуковимови дітей дошкільного віку із порушеннями слуху

ID роботи: 5216
Тип роботи:
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Зміст і форми логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку з вадами слуху

1.1. Особливості розвитку мовлення дошкільників із вадами слуху

1.2. Дослідження методів  формування та  розвитку усного мовлення у дітей з порушеннями слуху

Розділ ІІ. Методика формування правильної звуковимови у дітей дошкільного віку із вадами слуху

2.1. Експериментальне вивчення дітей дошкільного віку зі вадами слуху

2.2. Характеристика особливостей корекційної роботи з покращення звуковимови дошкільників, що мають порушення слуху

2.3. Аналіз ефективності корекційної роботи з формування звуковимови у дітей з вадами слуху

Висновок

Література

ДодаткиВисновок:

Розглянувши принципові позиції існуючих сьогодні методик навчання мовлення, можна відзначити, що всі вони мають наукове підґрунтя та результативність у практичній роботі, а також свої переваги та слабкі місця. Розвиток мовлення за принципами комунікації, систематичний робота з розвитку залишкового слуху та використання якісної звукопідсилюючої апаратури, зв'язок мовлення з практичною діяльністю -  це ті положення, які  є спільними для різних підходів. Основне, що розділяє всі методики на дві групи – це використання та невикористання жестової мови та дактилю у якості допоміжного засобу у навчанні, а останнім часом і вивчення жестової мови, як предмета. Вибір методики та шляху розвитку дитини залежить від батьків. Для того, щоб зробити вибір, батькам необхідно відповісти на ряд питань: якою вони хочуть бачити свою дитину у майбутньому?; як вони хочуть спілкуватися з нею?; яких друзів вони хочуть бачити поряд зі своєю дитиною?; у якій школі вона вчитиметься?; яку професію вона зможе обрати?; де буде працювати?; як вона буде жити без нас? Але найголовніше питання, на яке батьки мають відповісти (передусім самим собі) – скільки сил душевних, фізичних і матеріальних я зможу витратити на виховання та навчання свого нечуючого малюка. Результат навчання глухої дитини поза межами спеціального закладу може бути досягнутий тільки за умови величезної роботи батьків. Вибір методів формування мовлення збоку сурдопедагога залежить, насамперед, від дитини, її індивідуальних потреб та можливостей, а також від вподобань педагога, його досвіду.

Різноманітність методів навчання мовлення на сучасному етапі відображає головні тенденції у розвитку теорії і практики освіти глухих останнього часу:

заснування двомовного навчання глухих, я якому використовуються жестова, усна і писемна мови;

запровадження загального слухового обстеження новонароджених;

значний прогрес у педіатричному кохлеарному слухопротезуванні;

тенденції в бік інклюзивного навчання.

Науково обґрунтована система навчання мові, яка склалася на сьогодні, не є догмою методичних правил, вона відрізняється гнучкістю, рухливістю, відкритістю для   нових пошуків і результатів. Її розвиток обумовлений зміною вимог з боку суспільства і держави до школи, умовами матеріального і культурного життя, новими досягненнями суміжних наук, а також техніки і медицини та характеризується тим, що при збереженні своєї головної спрямованості, центральної  ідеї вона постійно збагачується новими аспектами, вирішує все більш складні педагогічні питання. При цьому уточнюються і конкретизуються, знаходять реальне методичне втілення окремі, раніше висунуті положення комунікативної системи, використовуються нові методи, приводяться у відповідність з сучасними науковими поняттями і категоріями.

Аналіз результатів корекційної роботи свідчить про достатню ефективність системи логопедичної роботи, а також про правильний вибір корекційних методик, але важливу роль має послідовність, систематичність проведення корекційної роботи. Завдяки індивидувльному та диференційованому підходу до кожного учня нам вдалося досягти покращення результатів корекційної роботи. В той же час в усіх досліджуваних дітей порушення мовлення потребують продовження систематичного логопедичного впливу.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: