перейти на сайт>>

Особливості світосприйняття в дошкільному віці

ID роботи: 1664
Тип роботи:
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Теоретико-методологічні основи становлення світосприйняття дошкільника
1.1. Проблема світосприйняття у дошкільному віці
1.2. Характеристика процесу формування світогляду
Розділ ІІ. Експериментальне дослідження процесу світосприйняття в дошкільному віці
2.1. Констатуючий експеримент
2.2. Формуючий експеримент
2.3. Контрольний експеримент
Висновки
Використана література
Додатки
Додаток 1. Тест креативності
Додаток 2. Результати проведення констатуючого експерименту
Додаток 3. Результати контрольного експериментуВисновок:

Система дошкільної освіти має забезпечувати надання пріоритету сьогоденним розвивальним, виховним і навчальним завданням перед перспективними, відмову від погляду на дошкільний заклад як на школу для маленьких, переорієнтацію на соціальний розвиток дитини, плекання її індивідуального обличчя; наступність у змісті дошкільної та початкової освіти, збереження специфіки кожної, дотримання хронологічності та поступовості в навчально-виховній роботі з дітьми зазначеного віку.
Завдання дошкільної освіти - створити належні умови для реалізації дитиною свого природного потенціалу (фізичного, психологічного, соціального).
Аналіз психолого-педагогічної літератури дає підстави узагальнити, що суть і завдання розумового розвитку достатньо обгрунтовані в науково-теоретичному доробку. Розумове навчання розглядається в тісному взаємозв’язку всіх компонентів всебічного розвитку особистості, у тісній єдності з провідними напрямами її діяльності.
Для успішного розвитку світосприйняття дитини створено різноманітні чудові засоби навчання мови, розвитку мислення, уваги, сприйняття, уяви. Важливими чинниками виступають природа, праця, ігри; багатим є і комплекс засобів педагогічного впливу на свідомість дитини: пояснення, побажання, прохання, порада, натяк, схвалення, вдячність, довіра, розповідь, заповіт та ін.
Наукові дослідження в галузі розвитку світосприйняття переконливо свідчать про вирішальну роль виховання і визначають головні принципи та закономірності, на яких слід будувати даний процес з метою всебічного розвитку особистості.
Теорія і практика розумового навчання дітей знайшла широке відображення у народній педагогіці, де обгрунтовані зміст, завдання і засоби розумового розвитку дітей.
Універсальні здібності - це індивідуальні особливості, якості людини, які визначають успішність виконання їх діяльності різного роду.
У основі здібностей людини лежать процеси мислення і уяви. Тому основними напрямами розвитку творчих здібностей в дошкільному віці є:
Розвиток продуктивної творчої уяви, яка характеризується такими якостями як багатство образів і спрямованість.
Розвиток якостей мислення, які формують креативність; такими якостями є асоціативність, діалектична і системність мислення.
Дитячий вік має багатющі можливості для розвитку здібностей. На жаль, ці можливості з часом необоротно втрачаються, тому необхідно, якомога ефективніше використовувати їх в дошкільному дитинстві.
Успішний розвиток творчих здібностей можливий лише при створенні певних умов, що сприяють їх формуванню. Такими умовами є:
1. Раніше фізичний і інтелектуальний розвиток дітей.
2. Створення обстановки, що визначає розвиток дитини.
3. Самостійне вирішення дитиною завдань, що вимагають максимальної напруги, коли дитина добирається до "стелі" своїх можливостей.
4. Надання дитині свободу у виборі діяльності, чергуванні справ, тривалість занять однією справою і так далі
5. Розумна доброзичлива допомога (а не підказка) дорослих.
6. Комфортна психологічна обстановка, заохочення дорослими прагнення дитини до творчості.
Але створення сприятливих умов недостатньо для виховання дитини з високорозвинутими здібностями. Необхідна цілеспрямована робота по розвитку творчого потенціалу у дітей.
Процес образотворчої діяльності створює у дітей особисто значущий для кожної дитини мотив діяльності, а це у свою чергу забезпечує її ефективність. І результат діяльності виходить вищий, оскільки дитина не просто малює, а передає в зображеннях образи гри, що сприяє розвитку творчої уяви.
На жаль, що традиційна існує в наший країні система виховання майже не містить мерів, направлених на послідовний систематичний розвиток творчих здібностей у дітей. Тому вони (здібності) розвиваються в основному стихійно і в результаті, не досягають високого рівня розвитку.
Для виправлення існуючого положення можна запропонувати наступні заходи, направлені на ефективний розвиток творчих здібностей дошкільників:
 Введення в програму дошкільного виховання спеціальних занять, направлених на розвиток творчої уяви і мислення дітей.
 На спеціальних заняттях по малюванню, музиці, розвитку мови давати дітям завдання творчого характеру.
 Управління дорослими дитячою наочною і сюжетно-ролевою грою з метою розвитку в ній уяви дітей.
 Використання спеціальних ігор, що розвивають творчі здібності дітей.
Робота з батьками.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: