перейти на сайт>>

ОСОБЛИВОСТІ СЕНСОРНОГО СПРИЙНЯТТЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛОГО ДОШКІЛЬНИКА

ID роботи: 7527
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

РОЗДІЛ І. Теоретичні засади розвитку сенсорних здібностей дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю

1.1. Сенсорний розвиток та його значення у загальному розвитку дитини дошкільного віку

1.2. Особливості розвитку сенсорного сприйняття розумово відсталих дошкільників

1.3. Характеристика напрямків корекційної роботи  щодо сенсорного розвитку розумово відсталих дошкільників

Висновок до розділу 1

РОЗДІЛ ІІ. Експериментальне дослідження розвитку сенсорного сприйняття розумово відсталих дітей дошкільного віку

2.1. Організація  експериментальної роботи щодо виявлення особливостей сенсорного сприйняття розумово відсталих дошкільників

2.2.  Первинні результати експериментальної роботи щодо вивчення особливостей сенсорного сприйняття розумово відсталих дошкільників

2.3. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження

Висновки до розділу 2

Висновок

Використана літератураВисновок:

Сенсорне виховання, спрямоване на формування повноцінного сприйняття навколишньої дійсності, служить основою пізнання світу, першим ступенем якого є плотський досвід. Успішність розумового, фізичного, естетичного виховання в значній мірі залежить від рівня сенсорного розвитку дітей, тобто від того, наскільки абсолютно дитина чує, бачить, відчуває те, що оточує.

Для дітей з порушеннями інтелекту дошкільний вік виявляється тільки початком розвитку перцептивної дії. На основі того, що з’являються у дитини інтерес до предметів, до іграшок починається ознайомлення з їх властивостями. Для таких дітей характерним є відставання у сенсорному розвитку, проте саме від нього залежать подальші успіхи дитини в навчанні. Низька пізнавальна активність, відсутність інтересу до діяльності та спонтанного розвитку вміння обстежувати предмет, аналізувати його, передбачати майбутній результат дії з ним породжує необхідність створювання спеціально організованих умов щодо удосконалення сенсорного розвитку розумово відсталих дітей.

Отже, дітям з вадами інтелекту властиве велике відставання у термінах розвитку сприймання, уповільнений темп розвитку. У них пізно і часто неповноцінно відбувається поєднання сприймання із словом, а це, в свою чергу, затримує формування уявлень про навколишній предметний світ. Завдання удосконалення сенсорного розвитку розумово відсталих дітей найбільш ефективно реалізуються у процесі ігрової діяльності.

У другому розділі курсової роботи було проведено експериментальне дослідження розвитку сенсорного сприйняття розумово відсталих дітей дошкільного віку. На початку було обрано мету, завдання та методику дослідження. Для вивчення особливостей сенсорного сприйняття розумово відсталих дошкільників було обрано методику   методики «Класифікація геометричних фігур», яка включає 3 етапи та спрямована на дослідження особливостей сприйняття форми, кольору та розміру предметів.

У ході дослідження було виявлено, що для більшості дошкільників із розумовою відсталістю характерним є ризький рівень розвитку сенсорних здібностей.

Сприйняття розміру предметів є найменш сформованим у дітей дошкільного віку з   інтелектуальною недостатністю. При цьому, зорове співвіднесення знаходиться на досить високому рівні. Значні труднощі виникають при виділенні ознаки величини за назвою та самостійне називання ознаки. Найбільш  доступними дітям з’явилися практичні завдання, при виконанні яких потрібно враховувати форму предмета. Найбільш складними виявилися завдання, в яких потрібно було визначення облік кольору і величини предметів.  


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: