перейти на сайт>>

Особливості становлення та розвитку законодавства про сертифікацію

ID роботи: 794
Тип роботи:
Об'єм: 39 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Сертифікація продукції та її актуальність в умовах ринкових відносин
1.1. Поняття та передумови формування системи сертифікації як гарантії якості продукції та послуг
1.2. Види і системи сертифікації товарів та послуг
Розділ ІІ. Аналіз розвитку та сучасного стану законодавства про сертифікацію в Україні
1.2. Формування нормативно-правової бази системи сертифікації
2.2. Органи сертифікації в Україні, їх компетенція та особливості їх діяльності
Розділ ІІІ. напрямки розвитку національного законодавства про сертифікацію
3.1. Переваги впровадження ISO-стандартів
3.2. Напрямки удосконалення законодавства про сертифікацію в Україні
Висновок
Список літературиВисновок:

Найбільш перспективними незалежними органами сертифікації продукції можуть стати саме центри сертифікації, що мають в своєму розпорядженні сучасну випробувальну базу і кваліфікованих фахівців. Незалежність, властива «третій стороні», різко підвищує об'єктивність результатів випробувань і оцінок продукції, що сертифікується.

Активна співпраця державних і незалежних органів може забезпечити розвиток системи сертифікації продукції по таким основним напрямам: вдосконалення способів оцінки відповідності продукції і систем якості (виробництва) стандартам або технічним умовам; підготовка керівництва для випробувань, інспекції і сертифікації продукції, а також для акредитації випробувальних центрів, оцінці кваліфікації експертів-аудиторів і сертифікації систем якості; сприяння взаємному визнанню національних систем якості.

Перед системою сертифікації продукції в Україні стоять наступні основні завдання: гармонізація національних стандартів із стандартами інших країн; підготовка кваліфікованих кадрів в області якості і сертифікації з подальшою їх акредитацією в органах національної системи сертифікації; забезпечення центрів сертифікації сучасним устаткуванням, приладами і інструментами; реалізація (утилізація) товарів, що не пройшли випробування.

Необхідно відзначити, що з виникненням в 1991 р. цілого ряду нових держав на основі колишнього Радянського Союзу з'явилася необхідність встановлення економічних і торгових зв'язків між ними. У зв'язку з цим 13 лютого 1993 р. між ними була підписана угода про проведення узгодженої політики в області стандартизації, метрології і сертифікації. Особлива увага в ньому приділяється розробці і узгодженню загальних принципів і політики проведення робіт по сертифікації енергетичного устаткування і взаємному визнанню результатів його випробувань.

Найвищим національним органом зі сертифікації в Україні є Державний комітет зі стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України). Положення щодо державної системи сертифікації (УкрСЕПРО) встановлені державними стандартами України (ДСТУ 3410-96, ДСТУ 3413-96 тощо).

В системі сертифікації продукції в Україні, яка продовжує формується і в даний час, дуже важливо дотримати гармонізований підхід до організації і розвитку сертифікації в умовах економічного суверенітету незалежної держави. Адже сертифікація – найважливіший чинник поліпшення якості продукції, дієвий механізм управління цією якістю, що дає можливість об'єктивної оцінки вітчизняної продукції, підвищення її конкурентоспроможності, надання споживачу продукції підтвердження її придатності, забезпечення контролю за відповідністю енергетичного устаткування вимогам екологічної чистоти. Якісна сертифікація вітчизняної продукції допоможе суспільству в рішенні таких великих соціальних задач, як забезпечення безпеки споживаної продукції, охорона здоров'я і майна громадян, захист навколишнього середовища.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: