перейти на сайт>>

Особливості та перспективи розвитку особистого майнового страхування в Україні

ID роботи: 7060
Тип роботи:
Об'єм: 52 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  ОСОБИСТОГО МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ

1.1. Загальна характеристика інституту майнового страхування

1.2. Предмети й об’єкти, страхові ризики й суб’єкти страхування

1.3. Класифікація  страхування майна громадян

Висновки за розділом 1

РОЗДІЛ 2

ДИНАМІКА РИНКУ ОСОБИСТОГО МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

2.1. Динаміка розвитку ринку страхування майна

2.2 Структура ринку страхування майна

2.3. Аналіз діяльності страховиків при страхуванні майна громадян

Висновки за розділом 2

РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОГО МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

3.1. Проблеми розвитку майнового страхування у сучасних умовах

3.2. Перспективи розвитку ринку страхування майна громадян

Висновки за розділом 3

ВИСНОВОК

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИВисновок:

Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

Страхування майна громадян об’єднує різні види  майнового страхування, умови здійснення яких передбачають повне або часткове відшкодування збитків, завданих майновим інтересам страхувальників у зв’язку з настанням страхових випадків, обумовлених договорами страхування.

Страхування майна – один з тих видів страхування, які ніколи не втрачають своєї актуальності. Більше того, цей вид страхування лідирує за обсягом зібраних страховиками премій.

Страхування майна включає страхування будівель, домашніх тварин, домашнього майна і легкових транспортних засобів, приватних колекцій. Головні ризики - знищення, втрата або пошкодження майна внаслідок стихійного лиха, вогню, аварії водо- чи електроопалювальних систем, крадіжки. У зв’язку з приватизацією об’єктів житлового фонду, розвитком підприємницької діяльності, вартість майна, що перебуває у власності громадян, різко зросла, виникли нові об’єкти страхування.

Об’єктами страхування у громадян  є власні житлові і дачні будинки, господарські споруди, автомобілі, домашнє майно, домашні і сільськогосподарські тварини. Перелік об’єктів майнового страхування юридичних осіб значно ширший. Він включає будівлі і споруди, машини і технологічне устаткування, електронне обладнання, транспортні засоби всіх видів, вантажі, будівельно-монтажні та інженерні ризики, фінансово-кредитні ризики тощо. Відповідно до перелічених об’єктів в обох підгалузях виокремлюються конкретні види страхування.

Розвиток соціально-орієнтованої економіки в Україні передбачає поліпшення добробуту кожного громадянина. Цьому напрямку розвитку країни підпорядковані всі важелі державотворення, включаючи державне і недержавне страхування майна фізичних і юридичних осіб. Дослідження показують, що страхування майна в Україні здійснюється, відповідно до чинного законодавства спеціальними страховими компаніями, заснованими на різних формах власності. Розпочалося формування ринку страхових послуг, спрямованого на посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій і громадян.

Як показало дослідження, значного розвитку страхування майна громадян набуло у другій половині ХХ ст. завдяки розвитку науково-технічних досягнень та зростанню життєвого рівня населення. На початку 90-х років ХХ ст. (в період зародження страхового ринку) в Україні спостерігалося значне скорочення кількості укладених договорів страхування майна громадян і, як наслідок, зменшення обсягу надходжень страхових платежів та виплат страхового відшкодування. Це сталося внаслідок зміни страховиками звичних для страхувальників умов страхування та впливу факторів соціального характеру (зниження рівня доходів населення та втрата його довіри до фінансових установ, і зокрема, страхових компаній).

На сучасному етапі розвитку страхування майна громадян є повноцінним сегментом страхового ринку України. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: