перейти на сайт>>

Особливості територіально-галузевої структури Львівської області

ID роботи: 2214
Тип роботи:
Об'єм: 39 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Методологічні основи розвитку та розміщення продуктивних сил Львівської області
1.1. Вплив природно-ресурсного потенціалу на соціально-економічний розвиток регіону Львівської області
1.2. Структурно-планувальні особливості Львівської області
1.3. Характеристики економічної активності населення Львівської області
2. Сучасний стан і тенденції соціально-економічного розвитку та розміщення продуктивних сил регіону
2.1. Основні галузі промисловості
2.2. Паливна та енергетична галузь
2.3. Торгівля та послуги
2.4. Сільське господарство
2.5. Підприємництво
2.6. Туризм та рекреаційна сфера
2.7. Іноземні інвестиції
Висновок
Використана література
ДодаткиВисновок:

Львівську область на початку нового тисячоліття слід визначати не як аграрний, а як промислово-аграрний регіон.

Головними економічними центрами області сьогодні (крім Львова) є: Дрогобич, Стрий, Борислав, Новий Розділ, Червоноград, Сокаль.

На розвиток і розміщення продуктивних сил Львівської області впливають в основному дві групи чинників – природнокліматичні та економічні умови, які відрізняються тим, що враховують основні тенденції, особливості, процеси та явища, які відбуваються нині в економіці і суспільному житті регіону (реформування, реструктуризація, модернізація економіки тощо).

Промисловість Львівщини має широкий споживчий ринок, який є одним з найбільших у структурі господарства області.

Більшість факторів є сприятливими для формування, розвитку і раціональної територіальної організації промисловості.

Найважливіші галузі промисловості — машинобудування, лісова й деревообробна, хімічна, легка і харчова промисловість, індустрія будівельних матеріалів.

Галузями спеціалізації сільського господарства є вирощування зернових культур, картоплі, цукрових буряків, овочів, льону.

Розвинуте м’ясо-молочне скотарство, свинарство і птахівництво. Львівська область має одну з найбільш розвинутих у державі транспортних мереж (найважливіші залізничні, автомобільні, трубопровідні й електричні магістралі, що з’єднують Україну з країнами Європи). Для економіки області характерна складна галузева і територіальна структура. У структурі промислового виробництва Львівщини перше місце посідає харчова галузь (25,2 %), друге — машинобудівна (11,9 %), третє — виробництво та розподілення електроенергії, газу і води (11 %), далі нафтопереробка (9,8 %), целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість та видавнича справа (8,2 %).

Львівщина є привабливим краєм для розвитку усіх напрямків аграрного підприємництва. Область характеризується сприятливими кліматичними та природними умовами для вирощування овочів, картоплі і фуражних культур, а традиційними галузями тваринництва вважаються молочне та м’ясне скотарство, свинарство та птахівництво.

Прикордонне розташування Львівської області є потужним стимулятором для розвитку транспортного господарства, відповідно суттєвим є вплив цієї галузі на економіку регіону.

Основними партнерами Львівщини у зовнішній торгівлі товарами та послугами є країни ЄС. Частка ЄС у загально обласному експорті товарів щороку упродовж 2000-2005 років складала приблизно дві третини, в експорті послуг – близько половини його обсягу.

У Львівській області проводиться активна політика залучення іноземних інвестицій. На 1 мешканця у 2005 році припадало 148,5 дол. США іноземних інвестицій. Інвестиції надходять з 70 країн світу.

Найактивнішими інвесторами є Польща, Німеччина та Угорщина. Пріоритетною для іноземного інвестування є промислова та фінансова сфера діяльності.

Динамічно розвиваються торгівельна діяльність та сфера послуг, що також зумовлені вигідним географічним розташуванням області. Важливу роль відіграє мале підприємництво, підтримка діяльності якого є одним із пріоритетів у роботі місцевої влади.

Кращому розвитку й розміщенню продуктивних сил регіону сприятиме реалізація системи заходів щодо удосконалення галузевої та функціональної структури економіки, поліпшення територіальної структури продуктивних сил, поліпшення демографічного і соціального розвитку регіону.

Цього можна досягти за рахунок:

підвищення ефективності й збільшення до необхідних обсягів виробництва в традиційних галузях спеціалізації промисловості та сільського господарства;

формування нових перспективних галузей спеціалізації (утилізація побутових і промислових відходів, застосування надомної праці, роботи сезонного характеру);

підвищення ефективності виробництва в тих галузях промисловості та сільського господарства, які не можуть бути перетворені у спеціалізовані;

сприяння підвищенню рейтингу інвестиційної привабливості регіону.

Враховуючи нерівномірність розміщення великих міст, що дублюють частину обласних функцій, та периферійне розташування більшості центрів адміністративних районів, доцільно розвивати міжрайонні системи розселення. Слід спрямовувати зусилля на формування територіально-виробничих адміністративних систем, а саме міжрайонних, які не змінюючи межрегіональних територіальних утворень, дозволяли б акумулювати фінансові, інтелектуальні, соціальні й виробничі ресурси на розв’язання спільних актуальних проблем соціально-економічного розвитку регіону.

Для розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні необхідне: пільгове кредитування; постійне консультаційне й інформаційне супроводження підприємців; пільгове оподаткування; виявлення безробітних, здатних до підприємницької діяльності; безплатне навчання безробітних – майбутніх підприємців.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: