перейти на сайт>>

Особливості формування територіальної рекреаційної системи в країнах Північної Африки

ID роботи: 9024
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1.Теоретичні основи дослідження територіальної рекреаційної системи

1.1.Поняття та особливості територіальної рекреаційної системи в роботах вчених

1.2.Класифікація територіальних рекреаційних систем

Розділ 2. Характеристика територіальної рекреаційної системи в країнах Північної Африки

2.1. Передумови формування територіальної рекреаційної системи в країнах Північної Африки

2.2.Спеціалізація територіальної рекреаційної системи країн Північної Африки, їх територія (Туніс, Марокко)

2.3.Проблеми і перспективи розвитку територіальної рекреаційної системи країн Північної Африки на сучасному стані

Висновки

Використана література

ДодаткиВисновок:

Таким чином, у процесі написання курсової роботи було досягнуто головну мету та вирішені основні завдання, поставлені на її початку.

У першому розділі курсової роботи розглянуто теоретичні основи дослідження територіальної рекреаційної системи.

Територіальна рекреаційна система (ТРС) – це сукупність елементів сфери рекреації і туризму, об’єднаних просторовими відносинами і взаємозв’язками. Як відомо, рекреація охоплює більш широке коло можливостей для задоволення потреб людей у відпочинку, а туризм є одним з видів рекреаційної діяльності, пов’язаних з організацією подорожей та перебуванням людей поза місця постійного проживання. Таким чином, «туристично-рекреаційний» варіант поняття характеризує в основному багатогранну туристську діяльність, не виключаючи задоволення потреб у відпочинку, у процесі організації туру.

У більшості теоретичних досліджень рекреаційних систем  за основу взята базова модель рекреаційної системи В. Преображенського, що включає такі підсистеми: природні та культурні комплекси, технічні системи, обслуговуючий персонал, орган управління, рекреанти (група відпочиваючих). Дані підсистеми взаємодіють між собою та мають зв’язок із зовнішнім середовищем.

Основою функціонування територіальних рекреаційних систем виступають рекреаційні ресурс – об’єкти і явища природного й антропогенного походження, які мають сприятливі кількісні та якісні характеристики і використовуються або можуть бути використані для організації рекреаційної діяльності.

Другий розділ курсової роботи присвячений характеристиці територіальної рекреаційної системи в країнах Північної Африки.

Найхарактерніша риса природи Північної Африки – сухість клімату. Найбільше вона виражена в Сахарі. При наближенні до екватора зростає тривалість вологого періоду.

Континентальність клімату особливо яскраво виражена в північній частині Африки.

Більше половини загальної кількості гостей у регіоні приймають країни Північної Африки, такі, як Марокко й Туніс.

Північна Африка в цілому має сприятливі рекреаційні умови. Для певних регіонів материка характерні різні види туризму.

Туризм у сучасній економіці країн Північної Африки став одним з важливих секторів економіки, забезпечуючи частину податкових надходжень у місцевий бюджет, розвиток регіону та інфраструктуру туристично-рекреаційної сфери. Але нині спостерігається недостатній розвиток туристичної галузі, неповне використання її природно-ресурсного потенціалу, невідповідність туристичних послуг міжнародним стандартам та недостатня оптимізація управління рекреаційно-туристичною сферою в країнах Північної Африки.

Визначивши потенціал країнах Північної Африки можна розробляти перспективні плани подальшого туристичного освоєння території та розвитку туризму в даному туристичному макрорегіоні. Щоправда при цьому слід врахувати, що подальшому рекреаційному освоєнню територій цих країн перешкоджають несприятливі певні політичні, економічні, геологічні, природні явища серед яких найбільш руйнівними є використання прибережної зони для видобування корисних копалин, слабка державна підтримка в розвитку туристичної індустрії, недостатня кількість фінансових ресурсів, розмив берегів, що потребує коштовних робіт із стабілізації берегової лінії та збереження пляжної смуги, а також гарантування безпеки від тероризму.

Що стосується природно-рекреаційних ресурсів, то  вони цілком сприятливі для розвитку туризму.  

Перспективи розвитку туристично-рекреаційної сфери зумовлені значним рекреаційно-ресурсним потенціалом Північного регіону Африки.   Особливе значення має   створення конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного продукту за допомогою застосування сучасних інформаційних технологій. Розвиток ТРС пов’язаний переважно із недостатнім фінансуванням цієї важливої сфери та наявністю високопрофесійних кадрів, які будуть працювати в туристичній галузі.

Туристично-рекреаційна сфера  країн Північної Африки повинна стати важливим джерелом прибутків для держави та її регіонів, додатковим  доходом для населення та туристичної галузі. Це сприятиме покращанню якості туристичного продукту, наближенню їх до міжнародних стандартів, забезпеченню сталого характеру туризму, збереженню його ресурсної бази шляхом регулювання і вдосконалення туристопотоку тощо.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: